Miesięczne Archiwa: sierpień 2023

Laboratoria przyszłości.

Szkoła Podstawowa Specjalna nr 3 w Czersku w Zespole Szkół Specjalnych w Czersku w roku 2021 z sukcesem przystąpiła do  rządowego  programu „Laboratoria przyszłości”. Złożony przez  szkołę wniosek został pozytywnie rozpatrzony  dzięki  temu  szkoła otrzymała wsparcie finansowe  w wysokości 60000 zł.  Czytaj więcej

„Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025” – Rządowy program dla szkół

Szkoła Podstawowa Specjalna nr 3 w Czersku w Zespole Szkół Specjalnych w Czersku w roku 2022 z sukcesem przystąpiła do  rządowego  programu „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025”. Czytaj więcej

„Posiłek w szkole i w domu” – Rządowy program dla szkół

Szkoła Podstawowa Specjalna nr 3 w Czersku w Zespole Szkół Specjalnych w Czersku w roku 2023 z sukcesem przystąpiła do  rządowego  programu „Posiłek w szkole i w domu” dotyczącego wspierania w latach 2019-2023 organów prowadzących publiczne szkoły podstawowe w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki i wychowania i opieki przez organizację stołówek i miejsc spożywania posiłków. Czytaj więcej

Aktywna Tablica – Rządowy program dla szkół

Szkoła Podstawowa Specjalna nr 3 w Czersku w roku 2022 z sukcesem przystąpiła do realizowanego przez Ministerstwo Edukacji i Nauki rządowego  programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych „ Aktywna tablica” na lata 2020-2024. Czytaj więcej


Archiwa