Archiwa

Samorząd Uczniowski

Samorząd uczniowski 2023/2024 

28 września 2023 roku odbyło się głosowanie na przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego. Jednogłośnie uznano, że najlepszym kandydatem reprezentującym interesy uczniów w roku szkolnym 2023/2024 jest Igor Frankowski z klasy VI. 

Igor w poprzednich latach współpracował z przewodniczącym SU i chętnie angażował się w organizację wielu wydarzeń szkolnych. Zastępcami zostali: Alicja Dobrowolska i Szymon Wons.

Wszystkim gratulujemy i życzymy sukcesów!


Samorząd uczniowski 2022/2023 

We wrześniu odbyły się wybory na stanowisko przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego. Każda klasa wybrała swojego reprezentanta i jednocześnie kandydatka. Zdecydowaną przewagą głosów przewodniczącym Samorządu Uczniowskiego na rok szkolny 2022/2023 został po raz kolejny Marek Kosiedowski. Zastępcą przewodniczącego została Anastazja Szkatuła.  

Głównym założeniem Samorządu Uczniowskiego na rok szkolny 2022/2023 jest: 

 • Współpraca z nauczycielami i dyrekcją szkoły. 
 • Prowadzenie gazetki Samorządu Uczniowskiego. 
 • Promowanie kulturalnych i bezpiecznych zachowań oraz samopomocy koleżeńskiej. 
 • Wykonywanie okolicznościowych dekoracji oraz aktualizowanie informacji w gablocie SU. 
 • Promowanie zdrowego trybu życia. 
 • Udział w uroczystościach szkolnych. 
 • Pomoc w organizowaniu i udział w akcjach na terenie szkoły organizowanych zgodnie z  kalendarzem świąt.

Samorząd Uczniowski

w roku szkolnym

2021/2022

Przewodniczący SU:

Marek Kosiedowski

Z-ca przewodniczącego:

Dawid Gradowski

Pozostali członkowie SU:

Weronika Szpajer

Anastazja Szkatuła

Marta Rydzkowska

Alicja Dobrowolska

Kacper Jachimowicz


DZIEŃ POSTACI Z BAJKI

Z okazji Dnia Postaci z Bajki, na szkolnych korytarzach pojawiły się plakaty z wizerunkami tych ulubionych. Była to okazja do pokazania bajek zarówno tych sprzed lat, jak i współczesnych. Dodatkowo w czasie przerwy można było usłyszeć kilka melodii najpopularniejszych bajek. A Twoja, jaka jest/była ulubiona?


Światowy Dzień Kredki

22 dzień listopada to światowy Dzień Kredki. Uczniowie naszej szkoły aktywnie świętowali. Najmłodsi, pod okiem członków SU wykonywali kolorowe zadania. Ci trochę starsi, relaksowali się wypełniając kolorami misterne wzory kolorowanek. Był to dzień pełen uśmiechu i koloru.

 


ŚWIĘTO ZIEMNIAKA- CZYLI  BULWOWY  ZAWRÓT  GŁOWY

W dniach  05-09 października odbyły się w naszej szkole

Dni Ziemniaka ,którego organizatorami są członkowie Samorządu Uczniowskiego.

Każda z klas przygotowała w wyznaczonym  dniu coś z ziemniaka, np. sałatki, zupę, kręcone ziemniaki, kopytka, frytki oraz różnego rodzaju prace plastyczne i techniczne, które można podziwiać w klasach i w świetlicy a przygotowane pyszności uczniowie degustowali zaraz po ich przygotowaniu w swoim gronie.

Uczniowie SU zorganizowali  przy tej okazji również konkurs na ziemniaka dziwoląga.

Nagrodę otrzymali: Dawid Affelt i Marek Kosiedowski

 


Samorząd  Uczniowski  2019/2020

Jednym z głównych zadań wychowawczych współczesnej szkoły jest kształtowanie ludzi aktywnie uczestniczących w życiu społecznym, potrafiących współdziałać z innymi, odpowiedzialnie wykonujących swoje zadania, przejawiających samodzielność i inicjatywę. Odzwierciedleniem tego założenia jest właśnie idea samorządności uczniowskiej. Polega ona na oddaniu w ręce młodzieży realizacji jej własnych celów, czyli na sprawowaniu tych wszystkich funkcji, które składają się na kierowanie życiem i działalnością danej grupy.

Główne cele działalności Samorządu Uczniowskiego:

 • Budowanie wśród uczniów poczucia własnej wartości i przydatności działania na rzecz szkoły;
 • Urzeczywistnienie idei wolności poprzez rozumienie i poszanowanie elementarnych praw człowieka;
 • Kształtowanie zdrowego i bezpiecznego stylu życia i inspirowanie harmonijnego rozwoju

Założenia na rok szkolny 2019/2020

 • Przygotowanie uczniów do świadomego i odpowiedzialnego uczestnictwa w życiu społecznym;
 • Stwarzanie sytuacji dających możliwość wykazania inicjatywy samorządowej w bezinteresownym działaniu na rzecz szkoły i środowiska;
 • Ukazywanie sensu praw i obowiązków, zasad i reguł, nakazów i zakazów obowiązujących w życiu społecznym;
 • Integrowanie wychowawczych działań szkoły i rodziny oraz środowiska lokalnego;
 • Kultywowanie tradycji i obrzędów szkolnych
 • Rozwijanie prawidłowych zachowań sprzyjających bezpieczeństwu w różnych sytuacjach

Plan pracy Samorządu Uczniowskiego

 w roku szkolnym 2019/2020

Termin  Zadania  Formy realizacji
Październik 1. Wybory samorządu uczniowskiego –  wybory przedstawicieli do samorządu przez poszczególne klasy
– zebranie samorządu i wybór zarządu samorządu czyli: przewodniczącego, zastępcy i skarbnika.
2. Opracowanie planu
pracy samorządu.
– wypisanie propozycji zgłaszanych przez
przedstawicieli samorządu do planu pracy
– ustalenie harmonogramu zadań i określenie terminów ich realizacji oraz osób odpowiedzialnych za ich wykonanie
3. Gablota SU na szkolnym korytarzu. Gazetka ścienna o tematyce:

„Sposoby na lepszą pamięć”

 

 

 

 

 

 

 

Listopad

 

 

 

 

 

 

4. Przygotowanie informacji o działalności SU do szkolnej gazetki i na stronę internetową  

-opracowanie przez grupę dziennikarską materiałów

 

-podział zadań dla przewodniczących  klas

5. Obchody Dnia życzliwości

 

6. Andrzejki

-wykonanie plakatu informacyjnego i plansz „Weź ze sobą miłe słowo i podaj dalej”

 

– zorganizowanie i przeprowadzenie andrzejek szkolnych – zabawy przy muzyce oraz stanowiska z wróżbami.

Grudzień  7.Mikołajki szkolne  – wykonywanie ozdób świątecznych na kiermasz mikołajkowy
8.Jasełka

 

9. W świątecznym nastroju.

– przygotowanie przedstawienia jasełkowego dla uczniów naszej szkoły z udziałem nauczycieli, rodziców i członków SU

– przygotowanie świątecznych informacji do gazetki szkolnej

10. Spotkanie opłatkowe Samorządu Uczniowskiego
Styczeń 11. Karnawał – udział w organizowaniu balu maskowego- przygotowanie plakatu informacyjnego, dekoracji sali, dyplomów dla nagrodzonych podczas balu.
 Luty 12. Walentynki – przygotowanie plakatu informacyjnego i skrzynki na kartki walentynkowe
– doręczanie korespondencji walentynkowej przez „szkolnych  listonoszy”
 Marzec
KwiecieńMaj
13. Pierwszy Dzień Wiosny – wręczanie sobie nawzajem karteczek z miłymi słowami
14.Święta Wielkanocne  – gazetka ścienna oraz szkolna o tematyce  świątecznej- przygotowanie materiałów i przeprowadzenie wywiadu z kolejnym nauczycielem oraz przeprowadzenie sondy szkolnej
 

15. Wakacje tuż tuż

 

– opracowanie przez grupę dziennikarską materiałów do gazetki szkolnej

16. Koniec roku szkolnego 20119/2020 – przygotowanie podziękowań i upominków dla uczniów kończących naukę w naszej szkole.

 


Jednym z głównych zadań wychowawczych współczesnej szkoły jest kształtowanie ludzi aktywnie uczestniczących w życiu społecznym, potrafiących współdziałać z innymi, odpowiedzialnie wykonujących swoje zadania, przejawiających samodzielność i inicjatywę. Odzwierciedleniem tego założenia jest właśnie idea samorządności uczniowskiej. Polega ona na oddaniu w ręce młodzieży realizacji jej własnych celów, czyli na sprawowaniu tych wszystkich funkcji, które składają się na kierowanie życiem i działalnością danej grupy.

Główne cele działalności Samorządu Uczniowskiego:

 • Budowanie wśród uczniów poczucia własnej wartości i przydatności działania na rzecz szkoły;
 • Urzeczywistnienie idei wolności poprzez rozumienie i poszanowanie elementarnych praw człowieka;
 • Kształtowanie zdrowego i bezpiecznego stylu życia i inspirowanie harmonijnego rozwoju

Założenia na rok szkolny 2018/2019

 • Przygotowanie uczniów do świadomego i odpowiedzialnego uczestnictwa w życiu społecznym;
 • Stwarzanie sytuacji dających możliwość wykazania inicjatywy samorządowej w bezinteresownym działaniu na rzecz szkoły i środowiska;
 • Ukazywanie sensu praw i obowiązków, zasad i reguł, nakazów i zakazów obowiązujących w życiu społecznym;
 • Integrowanie wychowawczych działań szkoły i rodziny oraz środowiska lokalnego;
 • Kultywowanie tradycji i obrzędów szkolnych
 • Rozwijanie prawidłowych zachowań sprzyjających bezpieczeństwu w różnych sytuacjach

 

Jednym z głównych zadań wychowawczych współczesnej szkoły jest kształtowanie ludzi aktywnie uczestniczących w życiu społecznym, potrafiących współdziałać z innymi, odpowiedzialnie wykonujących swoje zadania, przejawiających samodzielność i inicjatywę. Odzwierciedleniem tego założenia jest właśnie idea samorządności uczniowskiej. Polega ona na oddaniu w ręce młodzieży realizacji jej własnych celów, czyli na sprawowaniu tych wszystkich funkcji, które składają się na kierowanie życiem i działalnością danej grupy.

 

Główne cele działalności Samorządu Uczniowskiego:

 • Budowanie wśród uczniów poczucia własnej wartości i przydatności działania na rzecz szkoły;
 • Urzeczywistnienie idei wolności poprzez rozumienie i poszanowanie elementarnych praw człowieka;
 • Kształtowanie zdrowego i bezpiecznego stylu życia i inspirowanie harmonijnego rozwoju

Założenia na rok szkolny 2018/2019

 • Przygotowanie uczniów do świadomego i odpowiedzialnego uczestnictwa w życiu społecznym;
 • Stwarzanie sytuacji dających możliwość wykazania inicjatywy samorządowej w bezinteresownym działaniu na rzecz szkoły i środowiska;
 • Ukazywanie sensu praw i obowiązków, zasad i reguł, nakazów i zakazów obowiązujących w życiu społecznym;
 • Integrowanie wychowawczych działań szkoły i rodziny oraz środowiska lokalnego;
 • Kultywowanie tradycji i obrzędów szkolnych
 • Rozwijanie prawidłowych zachowań sprzyjających bezpieczeństwu w różnych sytuacjach

Plan pracy Samorządu Uczniowskiego

 w roku szkolnym 2018/2019

Termin  Zadania  Formy realizacji
Wrzesień 1. Wybory samorządu uczniowskiego

2. Opracowanie planu
pracy samorządu.

3. Przygotowanie informacji o działalności SU do szkolnej gazetki i na stronę internetową

 

4. Gablota SU na szkolnym korytarzu.

–  wybory przedstawicieli do samorządu przez poszczególne klasy
– zebranie samorządu i wybór zarządu samorządu czyli: przewodniczącego, zastępcy i skarbnika.- wypisanie propozycji zgłaszanych przez
przedstawicieli samorządu do planu pracy
– ustalenie harmonogramu zadań i określenie terminów ich realizacji oraz osób odpowiedzialnych za ich wykonanie                                                           — opracowanie przez grupę dziennikarską materiałówGazetka ścienna o tematyce „Witaj szkoło, ale tylko na wesoło!”
Październik

 

 

 

Listopad

5.  Czynny udział w obchodach z okazji Dnia Edukacji Narodowej

 

6.Święto Ziemniaka

 

7. 100-lecie odzyskania  Niepodległości

8. Andrzejki

– udział w przygotowaniu upominków dla nauczycieli

-wykonanie plakatu informacyjnego

-podział zadań dla każdej klasy

-przygotowanie wystawy

– przygotowanie kotylionów dla wszystkich uczniów i nauczycieli naszej szkoły

– zorganizowanie i przeprowadzenie andrzejek szkolnych – zabawy przy muzyce oraz stanowiska z wróżbami.

Grudzień  9.Mikołajki szkolne

10. W świątecznym nastroju.

11. Spotkanie opłatkowe Samorządu Uczniowskiego

– wykonywanie ozdób świątecznych i kartek na kiermasz mikołajkowy

– przygotowanie świątecznych informacji do gazetki szkolnej

Styczeń 12. Karnawał – udział w organizowaniu balu maskowego- przygotowanie plakatu informacyjnego, dekoracji sali, dyplomów dla nagrodzonych podczas balu.
Luty 13. Konkurs łamigłówkowy

 

14. Walentynki

– opracowanie przez członków SU wydania specjalnego gazetki a w nim: różnego rodzaju łamigłówki, krzyżówki,  rebusy, które rozdane zostały uczniom.  Po feriach zimowych oddane egzemplarze po sprawdzeniu zostaną ocenione i nagrodzone.

– przygotowanie skrzynki na kartki walentynkowe
– doręczanie korespondencji walentynkowej przez „szkolnych  listonoszy”

Marzec 15. Pierwszy Dzień Wiosny

16.Święta Wielkanocne

– wręczanie sobie nawzajem karteczek z miłymi słowami

– gazetka ścienna oraz szkolna tematyce  świątecznej- przygotowanie materiałów i przeprowadzenie wywiadu z kolejnym nauczycielem oraz przeprowadzenie sondy szkolnej

Maj 17. Dzień Godności Osób Niepełnosprawnych

18. Wakacje tuż tuż

– pomoc w przygotowaniu dekoracji na obchody Dnia Godności Osób Niepełnosprawnych

– opracowanie przez grupę dziennikarską materiałów do gazetki szkolnej

Czerwiec 19. Koniec roku szkolnego 2018/2019 – przygotowanie podziękowań i upominków dla uczniów kończących naukę w naszej szkole.

 

We wrześniu 2014 roku odbyły się wybory do Samorządu Uczniowskiego.

          Funkcję przewodniczącej pełni uczennica klasy PDP III Katarzyna Drobińska. Na zastępcę wybrano Iwonę Turzyńską z klasy I gimnazjum, skarbnikiem została  Natalia Babińska z klasy II gimnazjum. Pozostałe osoby to członkowie SU: Maciej Kameczura, Klaudia Piernicka, Jakub Zdunek, Piotr Narloch oraz Łukasz Rekowski.

Opiekunami Samorządu Szkolnego są p. Aleksandra Bernady, Barbara Gliniecka, Dorota Stosik-Prill

        Jednym z głównych zadań wychowawczych współczesnej szkoły jest kształtowanie ludzi aktywnie uczestniczących w życiu społecznym, potrafiących współdziałać z innymi, odpowiedzialnie wykonujących swoje zadania, przejawiających samodzielność i inicjatywę. Odzwierciedleniem tego założenia jest właśnie idea samorządności uczniowskiej. Polega ona na oddaniu w ręce młodzieży realizacji jej własnych celów, czyli na sprawowaniu tych wszystkich funkcji, które składają się na kierowanie życiem i działalnością danej grupy.

Główne cele działalności Samorządu Uczniowskiego:

 • Budowanie wśród uczniów poczucia własnej wartości i przydatności działania na rzecz szkoły;
 • Urzeczywistnienie idei wolności poprzez rozumienie i poszanowanie elementarnych praw człowieka;
 • Kształtowanie zdrowego i bezpiecznego stylu życia i inspirowanie harmonijnego rozwoju

Założenia na rok szkolny 2014/2015

 • Przygotowanie uczniów do świadomego i odpowiedzialnego uczestnictwa w życiu społecznym;
 • Stwarzanie sytuacji dających możliwość wykazania inicjatywy samorządowej w bezinteresownym działaniu na rzecz szkoły i środowiska;
 • Ukazywanie sensu praw i obowiązków, zasad i reguł, nakazów i zakazów obowiązujących w życiu społecznym;
 • Integrowanie wychowawczych działań szkoły i rodziny oraz środowiska lokalnego;
 • Kultywowanie tradycji i obrzędów szkolnych
 • Rozwijanie prawidłowych zachowań sprzyjających bezpieczeństwu w różnych sytuacjach;

Plan pracy Samorządu Uczniowskiego w roku szkolnym 2014/2015

Termin  Zadania  Formy realizacji
 Wrzesień
1. Wybory samorządu uczniowskiego –  wybory przedstawicieli do samorządu przez poszczególne klasy
– zebranie samorządu i wybór zarządu samorządu czyli: przewodniczącego, zastępcy i skarbnika.
2. Opracowanie planu
pracy samorządu.
– wypisanie propozycji zgłaszanych przez
przedstawicieli samorządu do planu pracy
– ustalenie harmonogramu zadań i określenie terminów ich realizacji oraz osób odpowiedzialnych za ich wykonanie
3. Przygotowanie informacji o działalności SU do szkolnej gazetki i na stronę internetową4. Gablota SU na szkolnym korytarzu.  -opracowanie przez grupę dziennikarską materiałówGazetka ścienna o tematyce „Uśmiech to zdrowie”
PaździernikListopad
5. Czynny udział w obchodach z okazji Dnia Edukacji Narodowej – udział w przygotowaniu upominków dla nauczycieli (gliniane plakietki z życzeniami)
6. Andrzejki – zorganizowanie i przeprowadzenie andrzejek szkolnych – zabawy przy muzyce oraz stanowiska z wróżbami.
Grudzień  7.Mikołajki szkolne  – wykonywanie ozdób świątecznych i kartek na kiermasz mikołajkowy
8. Akcja „Góra grosza” – zbiórka pieniędzy dla najbardziej potrzebujących dzieci z Domów Dziecka organizowaną przez „ Towarzystwo Nasz Dom”
9. W świątecznym nastroju. – przygotowanie świątecznych informacji do gazetki szkolnej
10. Spotkanie opłatkowe Samorządu Uczniowskiego
Styczeń 11. Karnawał – udział w organizowaniu balu maskowego- przygotowanie plakatu informacyjnego, dekoracji sali, dyplomów dla nagrodzonych podczas balu.
 Luty 12. Konkurs łamigłówkowy13. Walentynki – opracowanie przez członków SU wydania specjalnego gazetki a w nim: różnego rodzaju łamigłówki, krzyżówki,  rebusy, które rozdane zostały uczniom.  Po feriach zimowych oddane egzemplarze po sprawdzeniu zostaną ocenione i nagrodzone.- przygotowanie skrzynki na kartki walentynkowe
– doręczanie korespondencji walentynkowej przez „szkolnych  listonoszy”
 Marzec 14. Pierwszy Dzień Wiosny – „Odstraszamy zimę” konkurs na najzabawniej przebraną klasę
 15.Święta Wielkanocne  – gazetka ścienna oraz szkolna tematyce  świątecznej- przygotowanie materiałów i przeprowadzenie wywiadu z kolejnym nauczycielem oraz przeprowadzenie sondy szkolnej
Maj
16. Dzień Godności Osób Niepełnosprawnych17. Wakacje tuż tuż – pomoc w przygotowaniu dekoracji na obchody Dnia Godności Osób Niepełnosprawnych- opracowanie przez grupę dziennikarską materiałów do gazetki szkolnej
Czerwiec
18. Koniec roku szkolnego 2014/2015 – przygotowanie podziękowań i upominków dla uczniów kończących naukę w naszej szkole.

DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ

DSCF1728 DSCF1727 DSCF1726 DSCF1725 DSCF1724

 

MIKOŁAJKI SZKOLNE

DSCF1795 DSCF1793 DSCF1788 DSCF1779 DSCF1777 DSCF1776 DSCF1773 DSCF1772 DSCF1771 DSCF1769 DSCF1766 DSCF1765

DSCF1798 DSCF1800 DSCF1764

KARNAWAŁ

DSCF1981 DSCF1975 DSCF1972 DSCF1945 DSCF1941 DSCF1937 DSCF1935 DSCF1931 DSCF1927 DSCF1926 DSCF1921 DSCF1920 DSCF1914 DSCF1911 — kopia DSCF1909 — kopia