Archiwa

INFORMATOR DLA RODZICÓW 2014/2015

  Charakterystyka szkoły

           Zespół Szkół Specjalnych w Czersku  jest obecnie jedną z najnowocześniejszych szkół w województwie pomorskim. Realizujemy bogatą ofertę edukacyjną. Prowadzimy wczesne wspomaganie rozwoju dzieci w wieku przedszkolnym. Proponujemy zajęcia z zakresu: logopedii, usprawniania ruchowego, wspomagania rozwoju poznawczego, muzykoterapii, rytmiki, terapii metodami Knillów, V.Sherborne, integracji sensorycznej. Od kilku lat prowadzimy punkt konsultacyjny dla rodziców w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dzieci , grupę wsparcia dla rodziców, a w roku szkolnym 2014/2015 będziemy prowadzili terapię indywidualną w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dla grupy 33 dzieci w wieku przedszkolnym. W zespole działa Szkoła Podstawowa, Gimnazjum oraz Ponadgimnazjalna Szkoła Przysposabiająca do Pracy dla uczniów niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu umiarkowanym i znacznym. Do zespołu szkół uczęszcza 149 uczniów. W placówce prowadzi się skuteczną orientację zawodową.  Absolwentom gimnazjum pomagamy znaleźć praktykę  w zakładach rzemieślniczych. W naszej szkole dziecko o specjalnych potrzebach edukacyjnych otrzymuje fachową pomoc wyspecjalizowanej kadry pedagogicznej stosującej nowoczesne metody i formy pracy. Korzysta z pomocy psychologa, pedagoga, logopedów, rehabilitantów, terapeutów. Ze względu na specyfikę placówki kształcenia specjalnego organizacja pracy dydaktyczno-wychowawczej nacechowana jest wszechstronną  pomocą, życzliwością, , umiejętnym stopniowaniem trudności ,dobrą atmosferą. To pozwala otworzyć dzieciom drogę do rozwoju na miarę indywidualnych możliwości . W życiu szkoły miniony rok szkolny był bardzo owocny. Nasi uczniowie osiągnęli liczne  sukcesy artystyczne i sportowe. Zdobywali medale, biorąc udział  w zawodach na terenie całego kraju , otrzymali nagrody i wyróżnienia, które dały im zadowolenie, poczucie własnej wartości i radość życia. Szkoła osiągnęła  dobre efekty kształcenia. Potwierdzają  to  wyniki sprawdzianów i egzaminów. Sprawdzian w kl.VI średnia 30,67  pkt. Egzamin gimnazjalny:  język polski średni wynik 52,3% , historia, WOS  średni wynik 67,3%, matematyka średni wynik 46,8%  , przedmioty przyrodnicze 51 %,  język angielski średni wynik  62,7%. Pozwala to na stwierdzenie, że szkoła prawidłowo realizuje oddziaływania zorientowane na proces rozwoju uczniów, jak i na końcowe ich osiągnięcia. Zadania przyjęte do realizacji w programie rozwoju szkoły na rok 2013/2014 były ukierunkowane na zapewnienie uczniom wszechstronnego rozwoju. Metody i formy pracy nauczycieli były właściwie dobrane i skuteczne. Uwzględniały różnice w możliwościach, uzdolnieniach, potrzebach  i zainteresowaniach uczniów.

Opracowanie:

Dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych w Czersku                                                                                                                               Leszek Mroziński

Oddziały w roku szkolnym 2014/2015, przydział wychowawców i izb lekcyjnych:    

SZKOŁA PODSTAWOWA

Lp.

Klasa Wychowawca Wychowawca wspomagający

Sala

1.

I Lipkowska Renata Patenkiewicz Joanna

1

2.

II – III Patenkiewicz Joanna Lipkowska Renata

2

 3. IV Grzelak Aleksandra Literska Dorota

30

4.

V Szynwelska Beata Połom Sylwia

22

5.

VI Lepak Przemysław Grzonka Marek

9

6.

Zet a Grabańska Sylwia Bartkowska Anna

10

7.

Zet b Elas Liliana Karolina Wilczewska

8

8. Zet c Jagielska Emilia Włoch  Joanna

19

 

  GIMNAZJUM

Lp.

Klasa Wychowawca Wychowawca wspomagający

Sala

1.

I Miętka Ewa Narloch Krystyna

25

 2. II Czapiewska Alicja Kulczyk Gabriela

27

 3. III Pliszka Stanisław Grzelak Jacek

23

 4. ZET A Bernady Aleksandra Stosik Agnieszka

29

 5. ZET B Grabańska Justyna Stopa Seweryna 28
 6. I PDP Osowska Agnieszka Jaszczyszyn Anna

34

 7. I-II-III PDP Jaszczyszyn Anna Osowska Agnieszka

34

Plan apeli i imprez w roku szkolnym 2014/2015 

Lp. Apel / impreza Odpowiedzialni Termin Lider
1. Rozpoczęcie roku szkolnego 2014/2015 IX
2. Sprzątanie świata Wszyscy nauczyciele IX
3. Zakończenie sezonu żeglarskiego S. Pliszka, J. Grzelak,         S. Sikora, P. Lepak IX S. Pliszka
4. Dzień Edukacji Narodowej S.Połom, K.Narloch,          D. Literska K. Wilczewska X S. Połom
5. Różaniec z darów  jesieni E. Milke, S. Sikora X E. Milke
6. Konkurs wiedzy przyrodniczej (dla ZET a,b i c) S. Grabańska, L. Elas, E. Jagielska, A. Grzelak X S. Grabańska
7. Wewnątrzszkolny konkurs wiedzy o lesie A. Grzelak, J. Śledź, A. Bernady, S. Stopa X A. Grzelak
8. Konkurs na dynię Halloween K. Bober,
B. Gliniecka,
J. Włoch,
A. Chmielecka,
K. Aleksandrowicz,
A. Schulz
X K. Bober
9. Jesień wokół nas – konkurs dla klas I-III i  zet a, b i c R. Lipkowska,
L. Elas,J. Patenkiewicz,S. Grabańska, E.Jagielska
X E. Jagielska
10. Wszystkich Świętych Muzyka Wielkich Mistrzów G. Kulczyk, M. Stopa, A. Czapiewska, XI G. Kulczyk
11. 11 Listopada. Rocznica Odzyskania Niepodległości B. Szynwelska,  K. Bober, M. Babińska, G. Kulczyk XI B. Szynwelska
12. Andrzejki Wych. klas, opiekunowie SU XI B. Gliniecka
13. Szkolny Konkurs Matematyczny  S. Połom, K. Narloch XI S. Połom
14. Organizacja kiermaszu mikołajkowego M. Sikora, A. Schulz,        J. Śledź, H. Piechowska,  J. Włoch, J. Patenkiewicz, A.Stosik, M. Grzonka, J. Grabańska,  A. Bernady, XII M. Sikora
15. Mikołajki dla dzieci A. Czapiewska,                  D. Literska, E. Milke XII D. Literska
16. Mikołajkowy konkurs plastyczny B. Szynwelska, A. Schulz    A. Bartkowska, K. Bober, XII A. Bartkowska
17. Boże Narodzenie – apel E. Milke, A. Osowska,       H. Piechowska, A. Stosik XII E. Milke
18. Poznaj swoja ojczyznę – konkurs wiedzy               A. Czapiewska,                   B. Szynwelska,      K. Narloch, I A. Czapiewska
19. Konkurs wiedzy biblijnej E. Milke, S. Sikora,           A. Stosik I S. Sikora
20. Quiz muzyczny G. Kulczyk, A. Jaszczyszyn,    M. Stopa,  J. Włoch II G. Kulczyk
21. Konkurs plastyczny z j. angielskiego „Pocztówka z Wielkiej Brytanii”  kl. IV-VI K. Aleksandrowicz,              A. Schulz II K. Aleksandrowicz
22. Bal maskowy Opiekunowie SU, M. Stopa,  Wychowawcy klas, J. Śledź II M. Stopa
23. Turniej Hokeja Halowego o Puchar Dyrektora Szkoły (kategoria Gim. i SP) Nauczyciele w-f II P. Lepak
24. Dzień Promocji Zdrowia K. Krzyżewska, J. Śledź        J. Grabańska,  S. Stopa, III J. Grabańska
25. Dzień praktycznego działania (temat do wyboru) A. Jaszczyszyn, M. Stopa, A. Osowska, L. Mroziński, A. Bernady, E.Miętka,      M. Grzonka III A. Jaszczyszyn
26. Mistrzostwa Województwa w Halowej Piłce Nożnej J. Fidurski, P. Lepak,          J. Grabańska,                      A. Jaszczyszyn III J. Fidurski
27. Wielkanoc-apel S. Grabańska,  L. Elas,                    A. Patenkiewicz,         K. Wilczewska,                   B. Gliniecka IV A. Patenkiewicz
28. Międzyszkolny Przegląd Form Teatralnych A. Jaszczyszyn,                    A. Grzelak,J. Grabańska,   B. Szynwelska, A. Schulz IV A. Grzelak
29. Święto Konstytucji 3 Maja-apel J. Włoch, A. Bartkowska,  S. Stopa, A. Stosik V S. Stopa
30. MATP – szkolny dzień treningowy P. Lepak, S. Pliszka,            J. Grzelak, M. Sikora V S. Pliszka
31. Międzyszkolny konkurs wiedzy ogólnej A. Grzelak, S. Połom,         B. Szynwelska, K. Narloch V B. Szynwelska
31. Dzień Godności Osoby z Niepełnosprawnością Intelektualną Zespół nauczycieli V

WTZ, MGOPS

A. Bernady

32. Dzień Matki R. Lipkowska,                     A. Patenkiewicz, K. Bober V R. Lipkowska
33. Otwarcie sezonu żeglarskiego S. Sikora, J. Grzelak,          S. Pliszka, P. Lepak,          J. Fidurski V S. Sikora
34. Regaty o puchar Burmistrza S. Sikora, S. Pliszka,          J. Grzelak, P. Lepak,         A. Jaszczyszyn,                     J. Grabańska, V J. Grzelak
35. Pomorski Mityng w Biegach Przełajowych w Ostrowitem S. Pliszka, J.Grzelak,          P. Lepak, S. Sikora V S. Pliszka
36. Piknik plastyczny K. Bober, J. Włoch,           A. Bartkowska,                  A. Bernady, A. Schulz V J. Włoch
37. Dzień Dziecka Nauczyciele w-f VI P. Lepak
38. Zakończenie roku szkolnego 2014/ 2015  S. Pliszka, P. Lepak, M. Stopa, A. Jaszczyszyn,     G. Kulczyk VI A. Grzelak

     Kalendarz roku szkolnego 2014/2015

 1. Początek roku szkolnego                       01 września 2014r.
 2. Zimowa przerwa świąteczna                 22 – 31 grudnia 2014r.
 3. Ferie zimowe                                      02 -15 lutego 2015r.
 4. Wiosenna przerwa świąteczna       02 – 07 kwietnia 2015r.
 5. Sprawdzian klas szóstych 01 kwietnia 2015r. (środa)
 6. Egzamin gimnazjalny
 • część humanistyczna 21 kwietnia 2015r. (wtorek)
 • część matematyczno-przyrodnicza 22 kwietnia 2015r. (środa)
 • część językowa 23 kwietnia 2015r. (czwartek)
 1. Majówka                                            01- 3 maja 2015r.
 2. Boże Ciało 04 czerwca 2015r.
 3. Zakończenie roku szkolnego    26 czerwca 2015r.
 4. Ferie letnie – wakacje 28 czerwca – 31 sierpnia 2015r.
 5. Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno – wychowawczych:
 1. Szkoła podstawowa:
 • 11.2014r.
 • 01.2015r.
 • 01.2015r.
 • 04.2015r.
 • 06.2015r.
 1. Gimnazjum:
 • 11.2014r.
 • 01.2015r.
 • 01.2015r.
 • 04.2015r.
 • 04.2015r.
 • 04.2015r.
 • 06.2015r.

KONCEPCJA PRACY I ROZWOJU  ZESPOŁU SZKÓŁ SPECJALNYCH  

W CZERSKU

 

Charakterystyka placówki

Zespół Szkół Specjalnych w Czersku jest placówką w skład , której wchodzi:

 • Szkoła Podstawowa Specjalna nr 3
 • Gimnazjum Specjalne
 • Specjalna Szkoła Przysposabiająca do Pracy

Uczniowie

Do ZSS w Czersku uczęszcza 150 uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym, znacznym i głębokim. Uczniowie uczą się  w 15 oddziałach.  19 uczniów jest objętych nauczaniem indywidualnym. Uczniowie korzystają z biblioteki i opieki świetlicy szkolnej. Większość uczniów korzysta z dożywiania w formie śniadań i obiadów. W szkole prowadzona jest terapia w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dla dzieci w wieku przedszkolnym, na którą uczęszcza 40 dzieci.

Baza szkoły

1 września 2011 r. odbyło się uroczyste otwarcie Zespołu Szkół Specjalnych  w Czersku po rozbudowie. Budynek szkoły bardzo się zmienił. Powierzchnia użytkowa wzrosła trzykrotnie. Powstało nowe skrzydło z salami lekcyjnymi, które wyposażono w nowoczesne meble oraz pomoce dydaktyczne,  m.in.: tablicę multimedialną, telewizory LCD 37”, zestawy komputerowe, organy elektryczne, zestawy głośników i wzmacniaczy. Powstały także: pracownie terapii specjalistycznych, gabinet profilaktyki zdrowia, świetlica oraz pracownie przysposobienia zawodowego: pracownia obróbki drewna i metalu oraz gospodarstwa domowego. Dobudowano salę gimnastyczną oraz doskonale wyposażoną w sprzęt salę do rehabilitacji. Zespół Szkół Specjalnych w Czersku  jest obecnie jedną z najnowocześniejszych szkół w województwie pomorskim. Baza szkoły jest właściwie wykorzystana. Placówka dysponuje pomieszczeniami i wyposażeniem, odpowiednimi do właściwego przebiegu procesu kształcenia, wychowania i opieki.

Misja szkoły

Kształtowanie osobowości (świadomości, wiedzy, systemu wartości) oraz możliwości psychofizycznych wszystkich podopiecznych w taki sposób, aby mogli w jak największym stopniu uczestniczyć w życiu  społecznym.

Ogólna wizja rozwoju placówki

Dążymy do stworzenia instytucji edukacji specjalnej o potencjale w pełni odpowiadającym na lokalne potrzeby osób niepełnosprawnych (szczególnie  z niepełnosprawnością  intelektualną) i ich rodzin oraz środowiska.

Dlatego placówka powinna:

 • Posiadać kadrę, bazę i wyposażenie zapewniające realizację jak najszerszego pakietu zadań w odniesieniu do podopiecznych w różnym wieku, o różnej specyfice niepełnosprawności,
 • W sposób szczególny wspierać rodziców w procesie wychowawczym,
 • Na bieżąco modyfikować jakość swojej pracy w oparciu o najnowsze wskazania wynikające z rozwoju nauki i praktyki edukacyjno-rewalidacyjnej.

Osoby tworzące społeczność placówki (pracownicy, uczniowie, rodzice) powinny tak kształtować wewnętrzną atmosferę , aby możliwe było spójne, pozytywne oddziaływanie na zespoły ludzkie i pojedyncze osoby.

Placówka dzięki specjalistycznej kadrze pedagogicznej oferuje wszechstronne  edukacyjno-terapeutyczne wsparcie  dzieciom i młodzieży, którzy ze względu na specjalne potrzeby wymagają indywidualnego wsparcia w rozwoju.

Dydaktyka , rewalidacja, wychowanie

Standard: Szkoła stwarza warunki do rozwoju dla każdego ucznia. Metody pracy z uczniami są właściwie dobrane, zróżnicowane i skuteczne. Szkoła realizuje program wychowawczy i program profilaktyki uwzględniający m.in.: potrzeby wychowawcze uczniów, uniwersalne wartości, wychowanie  patriotyczne i obywatelskie, promocję postawy    szacunku dla innych i dla siebie, samorządność uczniowską formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Uczniowie są zachęcani do wysiłku i pracy nad sobą. W procesie wychowania uczestniczą   rodzice i wszyscy nauczyciele

Zadania do realizacji

 • nauczanie musi być nacechowane wszechstronną pomocą, życzliwością, dobrą atmosferą pracy, indywidualizacją, stopniowaniem, trudności.
 • programowanie oraz realizacja procesu dydaktyczno-wychowawczego ukierunkowane pod kątem zapewnienia uczniowi wszechstronnego rozwoju (dob i doskonalenie  metod i form pracy dobór programów i podręczników),
 • zapewnienie dzieciom mającym trudności w nauce  form pomocy i wsparcia  (rewalidacja  indywidualna, formy terapii indywidualnej i zespołowej).
 • realizacja bogatej oferty oddziaływań z zakresu profilaktyki dostosowana do poszczególnych grup wiekowych uczniów,
 • planowanie i realizacja oddziaływań zorientowanych na proces wszechstronnego  rozwoju uczniów i osiągane przez nich wyniki w nauce,
 • wdrażanie uczniów do aktywności (aktywizujące metody nauczania, udział w konkursach, zawodach, rozwój indywidualnych zainteresowań,
 • prowadzenie skutecznej orientacji zawodowej . Pomoc absolwentom gimnazjum w znalezieniu praktyki zawodowej w zakładach rzemieślniczych.
 • stosowanie wzmocnień pozytywnych, stałego motywowania do pracy nad sobą oraz udzielanie uczniom częstych informacji zwrotnych o postępach . W tym celu stosowanie w praktyce szkolnej  systemu wzmocnień pod nazwą  „Dobry  uczeń” .
 • zapewnienie możliwości do częstych prezentacji talentów, zainteresowań i postępów w codziennej pracy szkolnej (stwarzanie uczniom możliwości indywidualnych i zespołowych prezentacji w czasie lekcji, na apelach, w konkursach, uroczystościach szkolnych  i środowiskowych)
 • aktywizowanie wychowanków poprzez sport (kontynuacja działalności Międzyszkolnego Uczniowskiego Klubu Sportowego „ Razem” oraz sekcji stowarzyszenia Olimpiady Specjalne – Polska
 • aktywna praca uczniów w ramach koła ekologicznego,
 • inspirowanie i realizacja inicjatyw uczniów,
 • systematyczna koordynacja procesu opracowywania i ewaluacji indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych,
 • doskonalenie systemu zajęć rewalidacji indywidualnej,
 • zwiększenie stopnia wykorzystania technologii informatycznej w procesie dydaktyczno-wychowawczym,
 • stałe kontrolowanie poziomu nauczania z poszczególnych przedmiotów , zarówno przez przeprowadzanie okresowych badań wyników nauczania, jak i organizowanie próbnych    sprawdzianów i egzaminów oraz dokładne ich analizowanie,
 • systematyczne monitorowanie realizacji podstawy programowej,
 • intensyfikowanie współpracy z rodzicami, rozpoznanie środowiska i pomoc  w zapewnieniu     dzieciom właściwych warunków bytowych,
 • wsparcie uczniów i rodziców w profilaktyce zagrożeń, wyposażenie w umiejętności     radzenia sobie w trudnych sytuacjach (realizacja programu profilaktyki),
 • eliminowanie u uczniów zachowań ryzykownych i nieakceptowanych społecznie( m. in. realizacja zadań określonych w rządowym programie „Bezpieczna i przyjazna szkoła”),
 • stałe motywowanie uczniów do pracy nad własnym rozwojem, wspieranie w poznawaniu    siebie i innych oraz w rozpoznawaniu własnych praw i obowiązków,
 • wdrażanie uczniów do przestrzegania zasad bhp w szkole i w najbliższym środowisku,
 • praca nad kształtowaniem postaw patriotycznych i obywatelskich,
 • zapewnienie uczniom możliwości rozwoju talentów i zainteresowań (sportowych,   artystycznych, innych),
 • doskonalenie jakościowe szkolnego programu wychowawczego i programu profilaktyki,
 • prowadzenie skutecznej orientacji zawodowej . Pomoc absolwentom gimnazjum w znalezieniu praktyki zawodowej w zakładach rzemieślniczych. przygotowanie uczniów do podjęcia decyzji o wyborze zawodu,
 • opracowanie systemu przejścia uczniów na rynek pracy (spółdzielnie socjalne, zatrudnianie   wspierane, miejsca pracy chronionej, otwarty rynek pracy)

 Kadra pedagogiczna

Standard:

Grono pedagogiczne Zespołu Szkół Specjalnych w Czersku to nauczyciele posiadający pełne kwalifikacje do pracy w szkolnictwie specjalnym. Nauczyciele systematycznie i aktywnie podnoszą swoje kwalifikacje oraz doskonalą warsztat pracy, uczestnicząc w kursach i warsztatach tematycznych. Są gronem ciągle poszukującym nowych form i metod pracy. Potrafią realizować wspólnie wytyczone cele.

Zadania do realizacji:

 • dobór kadry pedagogicznej otwartej na potrzeby uczniów niepełnosprawnych,
 • zapewnienie wsparcia dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego systemu doskonalenia zawodowego, systematyczne zapoznawanie  z aktualnym prawem oświatowym,
 • zapewnienie optymalnych warunków pracy ( przestrzeganie zasad bhp,     sukcesywne zakupy nowoczesnych pomocy dydaktycznych, publikacji specjalistycznych),
 • otoczenie szczególnym wsparciem młodych nauczycieli w celu właściwego rozwoju ich   potencjału i możliwości,
 • motywowanie do wysokiego poziomu aktywności w pracach zespołowych oraz do     tworzenia własnych programów, realizacji inicjatyw indywidualnych,
 • troska o dobrą atmosferę w gronie, wzajemne zaufanie , dobra współpraca zespołowa, wspólne poszukiwanie nowych rozwiązań organizacyjnych i programowych .

                                                ZARZĄDZANIE, PROMOCJA

Zadania do realizacji:

 • zarządzanie szkołą ukierunkowane na dobrze pojęty interes całej społeczności szkolnej – uczniów, nauczycieli i pracowników niepedagogicznych.
 • kluczowe dla funkcjonowania szkoły decyzje będą podlegały konsultacji z  organem prowadzącym szkołę, pracownikami i rodzicami .
 • wszystkie najważniejsze dla funkcjonowania szkoły sprawy przedstawiane będą Radzie Pedagogicznej do zaopiniowania lub podjęcia uchwały.
 • organizacja pracy szkoły oparta na przepisach prawa, statucie szkoły, planie pracy szkoły, arkuszu organizacyjnym ,
 • nadzór pedagogiczny będzie sprawowany zgodnie z opracowanymi na dany rok planami nadzoru z uwzględnieniem wniosków wynikających z obserwacji i ewaluacji.
 • niezwłoczna aktualizacja wewnętrznej dokumentacji szkolnej, statutów, regulaminów, programów i procedur określających pracę szkoły.
 • nauczyciele będą systematycznie informowani o aktualnym stanie prawnym wszystkich zagadnień, które ich dotyczą.
 • troska o właściwą promocję Zespołu Szkól Specjalnych w środowisku. Informacje o działaniach podejmowanych przez szkołę będą zamieszczane w mediach .Zostaną opracowane nowe foldery promujące placówkę oraz ukazujące jej ofertę edukacyjną.                               

Współpraca ze    środowiskiem

Standard: Szkoła aktywnie współpracuje ze środowiskiem oraz dba o kształtowanie pozytywnego wizerunku w środowisku , upowszechnia swoje osiągnięcia. Rozpoznaje oczekiwania edukacyjne środowiska i stosownie do nich kształtuje swoją ofertę edukacyjną. Szkoła  potrafi pozyskać sojuszników wspierających jej działalność. Nauczyciele, uczniowie  i rodzice podejmują działania służące pożytkowi lokalnej społeczności.

 • współpraca z MGOPS :
 • pomoc w diagnozie środowiskowej,
 • współpraca w prowadzeniu grupy socjoterapeutycznej,
 • uzyskiwanie pomocy przydatnych w pracy wychowawczej ( filmy i czasopisma o tematyce profilaktycznej)
 • współpraca z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną :
 • prowadzenie badań diagnostycznych,
 • konsultacje w doborze form terapii,
 • współpraca ze Stowarzyszeniem Olimpiady Specjalne Polska
 • działalność programowa klubu Bratek
 • organizowanie szkoleń i konferencji,
 • organizowanie zawodów sportowych,
 •   współpraca z    Ośrodkiem Kultury w Czersku;
 • organizowanie konkursów, wystaw prac , wsparcie sprzętowe w czasie organizacji imprez środowiskowych,
 • współpraca   miejskich klubów sportowych
 • Działalność Uczniowskiego Klubu Sportowego „Razem”:
 • -organizowanie integracyjnych zawodów sportowych,
 • koordynowanie we współpracy z klubem Bratek prac na stanicy żeglarskiej nad    jeziorem Ostrowite, prowadzenie szkolenia żeglarskiego, organizacja regat    żeglarskich,
 •  współpraca z policją :
 • działania profilaktyczne (spotkania tematyczne policjanta specjalisty ds. nieletnich   z zespołami klasowymi oraz indywidualne rozmowy z uczniami),
 • współpraca z sądem rodzinnym :
 • okresowe spotkania konsultacyjne z kuratorami sądowymi w celu  wymiany  informacji o postępach uczniów oraz o rezultatach prowadzonej terapii,
 •  Współpraca z Nadleśnictwem Czersk:
 • wsparcie w realizacji przedsięwzięć programowanych przez koło  ekologiczne ,
 •  współpraca z placówkami szkolnictwa specjalnego:
 • wymiana doświadczeń,
 • wspólne organizowanie szkoleń i konferencji,
 •  współpraca z placówkami szkolnictwa masowego i z przedszkolami:
 • prowadzenie konsultacji i poradnictwa dla rodziców i nauczycieli
 • współpraca z Zespołem Szkół Licealnych w Czersku:
 • szkolenie grupy wolontariuszy,
 • wspólne organizowanie przedsięwzięć związanych z orientacją zawodową
 • współpraca z uczelniami w zakresie praktyk studenckich
 • współpraca z MGOPS, WTZ, Spółdzielnią Inwalidów „Równość” , ZOZ w zakresie budowania kompleksowego systemu wsparcia osób niepełnosprawnych w gminie Czersk,
 • kontynuowanie i poszerzanie dotychczasowych  form współpracy z instytucjami, stowarzyszeniami, placówkami oświatowymi,
 • wypracowanie nowych form współpracy z rodzicami, włączanie ich w życie szkoły, systematyczne konsultacje przy opracowywaniu i ewaluacji programu wychowawczego, programu profilaktyki, planu pracy,
 • inicjowanie, współorganizowanie oraz uczestnictwo w ważnych uroczystościach na terenie miasta,
 • kształtowanie nowych płaszczyzn integracji społecznej dla naszych uczniów, pozyskiwanie wolontariuszy spośród młodzieży  szkół masowych,
 • kontynuację prac zmierzających do wdrożenia kompleksowego systemu wsparcia osób niepełnosprawnych w gminie Czersk.

                                         Działania innowacyjne

Standard:

Zespół Szkół Specjalnych w Czersku stanowi ważne ogniwo kompleksowego systemu wsparcia  osób niepełnosprawnych w gminie Czersk.

Traktowanie niepełnosprawności jako cechy, która wpływa na wszystkie sfery życia człowieka zobowiązuje do poszukiwania rozwiązań systemowych, charakteryzujących się zintegrowanym podejściem i kompleksowością działań, począwszy od zdiagnozowania niepełnosprawności  i wczesnego wspomagania rozwoju , aż do dorosłego  życia i tworzenia mechanizmów umożliwiających osobom niepełnosprawnym pełną integrację społeczną w tym  udział w rynku pracy. Instrumenty wsparcia osób niepełnosprawnych powinny być tworzone w ich najbliższym środowisku. Społeczności lokalne są najwłaściwszym miejscem dla rozwiązywania problemów osób niepełnosprawnych.

Zamierzeniem mogącym przynieść duży postęp w osiągnięciu wymienionych celów jest propozycja budowy kompleksowego systemu wyrównywania szans osób  niepełnosprawnych w gminie Czersk. Powinien on powstać jako wykorzystanie  i połączenie elementów już istniejących (Zespół Szkół Specjalnych, Warsztaty Terapii Zajęciowej, MGOPS, Środowiskowy Dom Samopomocy, Spółdzielnia Inwalidów „Równość”, Stowarzyszenie Rodziców i Opiekunów Działających Na Rzecz  Dzieci Niepełnosprawnych) oraz dopełnienie o nowe elementy niezbędne dla stworzenia kompleksowej oferty w zakresie edukacji , rehabilitacji i aktywizacji zawodowej niepełnosprawnych. Obszary działania proponowanego systemu to: diagnoza, leczenie, terapia, nauka, orientacja zawodowa, aktywizacja zawodowa   i społeczna. Zespół Szkół Specjalnych jest liderem prac zmierzających do wdrożenia systemu. Planowane nowe elementy dopełniające dotychczasowe działania na rzecz osób niepełnosprawnych to:

 •  Punkt  Informacyjno-Doradczy dla osób niepełnosprawnych , dla rodziców oraz dla   pracodawców zainteresowanych kształceniem w zawodzie, a także tworzeniem  miejsc  pracy   dla niepełnosprawnych,
 •  Centrum Szkolenia Wolontariatu,
 • Włączenie służb pomocy społecznej do działań na rzecz aktywizacji zawodowej   i  społecznej    osób niepełnosprawnych w tym:
 • specjalistyczne poradnictwo zawodowe, pośrednictwo pracy, poradnictwo  zatrudnieniowe, zatrudnianie wspierane, wdrażanie elastycznych form zatrudniania
 • utworzenie spółdzielni socjalnej
 • utworzenie mieszkań chronionych i treningowych
 • Tworzenie miejsc pracy chronionej w Spółdzielni Inwalidów i na otwartym rynku pracy

Proponowana budowa kompleksowego systemu wyrównywania szans osób  niepełnosprawnych w gminie Czersk  stanowi modelowe rozwiązanie cechujące się zintegrowanym podejściem i zharmonizowanymi działaniami począwszy od zdiagnozowania niepełnosprawności i wczesnego wspomagania rozwoju, aż do dorosłego życia i tworzenia mechanizmów umożliwiających osobom niepełnosprawnym pełną integrację społeczną w tym udział w rynku pracy.

Szkoła posiada koncepcję  pracy, która jest efektem wspólnych prac rady pedagogicznej oraz reprezentacji rodziców. Dla potrzeb modyfikacji koncepcji pracy oraz wyznaczenia strategicznych kierunków działania i rozwoju szkoły w roku szkolnym 2013/2014 przeprowadzono pełną analizę SWOT-TOWS wszystkich obszarów pracy szkoły. W pracach uczestniczyli jako partnerzy nauczyciele, rodzice, pracownicy administracji i obsługi rozmawiając   o wielorakich aspektach życia szkoły, słuchając się nawzajem, zadając pytania, wyrażając opinie i przedstawiając własne poglądy. W naszej szkole koncepcja jest rozumiana jako proces, a nie tylko efekt, natomiast pracę nad koncepcją postrzegamy jako zadanie ciągłe. Koncepcja odgrywa rolę drogowskazu – wszystkim członkom społeczności szkolnej wytycza ten sam kierunek działania. Jest punktem odniesienia w procesie podejmowania decyzji. Pomaga dokonywać wyborów między różnymi racjami i punktami widzenia.  Ułatwia koncentrację na tym, co najważniejsze. Pozwala całościowo spojrzeć  na szkołę – zawrzeć w polu widzenia nie tylko jej wewnętrzny obraz, ale i otoczenia oraz związki między nim, a szkołą. W otoczeniu, bowiem rodzą się wyzwania, wobec których przychodzi stanąć społeczności szkolnej. Ich dostrzeżenie, przemyślenie  pomaga stawiać czoła zagrożeniom i wykorzystywać szanse.  Ułatwia kreowanie wizerunku szkoły w otoczeniu. Pomaga                     w spójnym działaniu wszystkich członków społeczności szkolnej i spójnym z koncepcją opracowaniu dokumentów szkolnych.  W pracach dotyczących koncepcji stosujemy metodę planowania kroczącego.  Pozwala ona pogodzić dwie z pozoru sprzeczne tendencje – szczegółowe planowanie bieżące (na okres bardziej przewidywalny) i ogólne planowanie na dłuższy przeciąg czasu.

Planowanie kroczące ma charakter wieloletni . Polega na systematycznym przesuwaniu horyzontu czasu planu poprzez dodawanie priorytetów na taki okres, jaki uległ zakończeniu- rok szkolny. Dzięki temu plan „kroczy” i tym samym nie kończy się, jak to bywa przy tradycyjnym planie z datą realizacji ostatniego zadania. Planowanie kroczące ma kilka zalet:

Wiąże planowanie bieżącej pracy na dany rok szkolny z planowaniem rozwoju na dalszy okres.  Inspiruje do ciągłego myślenia o przyszłości (wizji, priorytetach). Wymusza systematyczną aktualizację  przynajmniej raz w roku szkolnym, przez co sprawia, że plan nie ulega dezaktualizacji.

Koncepcja pracy jak wymagają przepisy prawa, podlega zatwierdzeniu przez radę pedagogiczną. W planowaniu i wprowadzaniu  zmian   uwzględniamy wnioski ze stopnia realizacji zadań z ubiegłego roku szkolnego, informacje dyrektora z pełnionego nadzoru pedagogicznego oraz dokonanej oceny sytuacji wychowawczej w szkole. Podejmowane w ramach koncepcji działania nastawione są na:

 • podnoszenie efektów kształcenia,
 • zaspokajanie potrzeb uczniów, rodziców, nauczycieli
 • przeciwdziałanie zagrożeniom i zapewnienie bezpieczeństwa uczniom,
 • zwiększenie udziału rodziców w życiu szkoły,
 • współpracę ze społecznością lokalną,
 • promowanie szkoły w środowisku,
 • poprawę bazy lokalowej,
 • doskonalenie i rozwój zawodowy kadry.

W szkole opracowuje się  roczne programy rozwoju. Szkoła działa zgodnie z programem rozwoju. Zadania przyjęte do realizacji w programie rozwoju szkoły są ukierunkowane na zapewnienie uczniom wszechstronnego rozwoju. Roczne programy rozwoju  uwzględniają poprawę efektywności działań szkoły.

Wyniki analizy SWOT luty 2014

MOCNE STRONY:

 1. Wykwalifikowana kadra, pomoc psychologiczno-pedagogiczna i logopedyczna w szkole.
 2. Udział i sukcesy uczniów w konkursach pozaszkolnych i zawodach sportowych, rozwój talentów i zainteresowań.
 3. Bardzo dobra baza i wyposażenie szkoły.
 4. Kompetentna i odpowiedzialna dyrekcja i dobre zarządzanie szkołą.

SŁABE STRONY:

 1. Współpraca z rodzicami- mało wspólnych inicjatyw.
 2. Brak oddziału dla dzieci z autyzmem.
 3. Organizacja Dnia Godności, mały udział społeczności pozaszkolnej w tym święcie.
 4. Mała ilość terapii ruchowej.

SZANSE:

 1. Promocja szkoły w środowisku lokalnym (prezentowanie osiągnięć, organizacja dni otwartych).
 2. Rozwój i doskonalenie oferty edukacyjnej, zapewnienie wsparcia specjalistów.
 3. Rozwój współpracy z rodzicami.
 4. Kontynuacja budowy kompleksowego systemu wsparcia osób niepełnosprawnych w gminie.

ZAGROŻENIA:

 1. Zmiany w prawie oświatowym.
 2. Pojawienie się placówek konkurencyjnych(niepublicznych).
 3. Zatrzymywanie uczniów z upośledzeniem umysłowym w szkołach masowych.
 4. Sytuacja finansowa organu prowadzącego.

W wyniku kolejnych analiz i głosowań za najważniejsze uznano:

MOCNE STRONY:

 1. Wykwalifikowana kadra, pomoc psychologiczno-pedagogiczna i logopedyczna w szkole.
 2. Kompetentna i odpowiedzialna dyrekcja i dobre zarządzanie szkołą.

SŁABE STRONY:

 1. Słaba współpraca z rodzicami- mało wspólnych inicjatyw.
 2. Brak oddziału dla dzieci z autyzmem.

SZANSE:

 1. Rozwój i doskonalenie oferty edukacyjnej, zapewnienie wsparcia specjalistów.
 2. Kontynuacja budowy kompleksowego systemu wsparcia sób niepełnosprawnych w gminie.

ZAGROŻENIA:

 1. Pojawienie się placówek konkurencyjnych(niepublicznych).
 2. Sytuacja finansowa organu prowadzącego

Przeprowadzono  bilans strategiczny, w celu określenia optymalnej drogi rozwoju szkoły.  

Pozwoliło to określić obecną sytuację szkoły oraz  jaka strategia jest teraz wskazana dla naszej szkoły.

Końcowa tabela analizy punktowej powiązań i wzajemnego oddziaływania elementów analizy SWOT/TOWS na siebie ukazała, że przewagę zyskała strategia ofensywna. Konkluzja strategiczna stwierdza, że przeważają mocne strony, a w otoczeniu powiązane z nimi szanse, tak więc strategia ofensywna, wykorzystująca obydwa czynniki jest możliwa.

Strategia ofensywna: Przeważają mocne strony, a w otoczeniu silnie powiązane z nimi szanse; strategia silnej ekspansji oraz rozwoju wykorzystującego obydwa czynniki.

Rozstrzygnięcie, co do typu strategii odnosi się do zasad planowania strategicznego jak                   i analiz SWOT, które wskazują na możliwe kierunki strategicznej zmiany – tej, do której należy dążyć najsilniej. Kierunków tych jest cztery, ale nie zawsze działania realizacyjne strategii mogą wszystkie cztery z tych kierunków objąć. Określenie typu strategii determinuje też, na które elementy ze sformułowanych poniżej położyć należy największy nacisk:

 • silne strony wzmacniamy;
 • słabe strony niwelujemy;
 • szanse wykorzystujemy;
 • zagrożeń unikamy.

CELE

Podstawą podjęcia prac nad formułowaniem celów były wyniki analizy SWOT oraz SWOT/TOWS z uwzględnieniem wniosków z pozostałych analiz i dyskusji zespołowych. Bezpośrednim punktem wyjścia do stworzenia projektu listy celów była zhierarchizowana pod względem siły oddziaływania lista elementów skoncentrowanej analizy SWOT .

Przegląd analiz i danych, grupowanie celów, analiza łączności celów przyniosło decyzję w postaci niniejszego zestawu celów strategicznych (które są dwa) i celów operacyjnych (których jest dziesięć).

A. Wzmocnienie pozycji szkoły w systemie edukacji gminy Czersk i gmin sąsiadujących .

 1. Umocnienie skuteczności docierania z ofertą edukacyjną i terapeutyczną w gminie i jej otoczeniu.
 2. Promocja szkoły w środowisku lokalnym (prezentowanie osiągnięć, organizacja dni otwartych).
 3. Systematyczna współpraca z przedszkolami i szkołami w gminie Czersk oraz w gminach sąsiadujących.
 4. Rozwój i doskonalenie oferty edukacyjnej, zapewnienie wsparcia specjalistów.
 5. Rozwój współpracy z rodzicami.
 6. Optymalizacja procesu diagnozy uczniów.

B. Wykreowanie warunków sprzyjających aktywizacji społecznej i zawodowej uczniów i absolwentów.

 1. Efektywny system nauczania służący rozwojowi kompetencji kluczowych
  w tym społecznych uczniów.
 2. Udział uczniów w konkursach szkolnych, pozaszkolnych i zawodach sportowych, rozwój talentów i zainteresowań.
 3. Kontynuacja budowy kompleksowego systemu wsparcia osób niepełnosprawnych w gminie.
 4. Skuteczna orientacja zawodowa.

 

Opracowanie: dyrektor ZSS w Czersku:

Leszek Mroziński