Miesięczne Archiwa: luty 2021

KOMUNIKAT – Przebieg nauczania 01-12.03.2021r.

Drodzy rodzice i uczniowie                                       Czersk,26.02.2021 r.

 

Informuję, że organizacja nauczania w Zespole Szkół Specjalnych w Czersku w dniach od 01.03.2021r. do 12.03.2021r. będzie realizowana w następujący sposób:

 1. Zdalny tryb nauczania z wykorzystaniem technik nauczania na odległość

Klasy IV- VIII Szkoły Podstawowej, Szkoła Przysposabiająca do Pracy.

 • Od 01.03.2021r.  nadal publikujemy na szkolnej stronie internetowej materiały edukacyjne dla uczniów każdej klasy.
 • Zdalne nauczanie prowadzimy z zachowaniem tygodniowego planu zajęć dla poszczególnych klas.
 • Wychowawcy klas monitorują właściwy przebieg  pracy zdalnej w swoim oddziale.  Na bieżąco kontaktują się z rodzicami. Zgłaszają dyrektorowi kłopoty w zakresie pracy zdalnej u swoich uczniów. Dbają o właściwy przepływ informacji. Wszelkie pytania i wątpliwości  w szczególnie trudnych przypadkach kierują do dyrekcji.
 • W czasie zdalnego nauczania zapewniamy rodzicom możliwość kontaktu i konsultacji z nauczycielami poprzez bezpośredni kontakt telefoniczny lub pocztą e-mail z wychowawcą klasy.
 • Bardzo proszę aby rodzice na miarę indywidualnych potrzeb wspomagali swoje dzieci w odczytywaniu  w przesłanych materiałach poleceń i instrukcji nauczycieli.
 1. Nauczanie stacjonarne w szkole

Klasa I-II,  klasa III,   klasa zetd,   Uczniowie tych klas przychodzą do szkoły zgodnie z planem.

 1. Terapia w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju, terapia w programie „Za życiem” – zajęcia będą prowadzone w sposób uzgodniony przez terapeutę z rodzicem/opiekunem  po konsultacji dotyczącej stanu zdrowia dziecka  z możliwością prowadzenia w szkole lub zdalnie.
 2. Zajęcia rewalidacyjno- wychowawcze będą prowadzone w sposób uzgodniony przez terapeutę z rodzicem/opiekunem  po konsultacji dotyczącej stanu zdrowia dziecka  z możliwością prowadzenia w domu lub zdalnie.
 3. Nauczania indywidualne będą prowadzone w sposób   uzgodniony przez nauczyciela z rodzicem/opiekunem  po konsultacji dotyczącej stanu zdrowia dziecka  z możliwością prowadzenia w domu lub zdalnie.

Od 01.03. 2021 nadal organizujemy konsultacje indywidualne w szkole dla uczniów klasy VIII przygotowujące  do egzaminu ósmoklasisty. Przebieg konsultacji, terminy spotkań z nauczycielami  koordynuje wychowawca klasy VIII.

W dalszym ciągu w Zespole Szkół Specjalnych w Czersku obowiązują wszystkie procedury sanitarne w czasie Pandemii COVID-19. 

W szczególności przypominam, że:

 1. Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają w izolacji w warunkach domowych lub w izolacji.
 2. Uczniowie mogą być przyprowadzani do szkoły i z niej odbierani przez opiekunów bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych. W drodze do i ze szkoły opiekunowie z dziećmi oraz uczniowie przestrzegają aktualnych przepisów prawa dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej (m.in. stosowanie środków ochronnych: osłona ust i nosa).
 3. Przy wejściu do budynku szkoły należy obowiązkowo przeprowadzić dezynfekcję rąk.
 4. Opiekunowie odprowadzający dzieci mogą wchodzić do przestrzeni wspólnej szkoły, zachowując zasady:
 • 1 opiekun z dzieckiem/dziećmi,
 • dystansu od kolejnego opiekuna z dzieckiem/dziećmi min. 1,5 m,
 • dystansu od pracowników szkoły min. 1,5 m,
 • opiekunowie powinni przestrzegać obowiązujących przepisów prawa związanych z bezpieczeństwem zdrowotnym obywateli (m.in. stosować środki ochronne: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk).

5. Rodzice dziecka mają obowiązek zaopatrzyć dziecko w indywidualną osłonę nosa i ust do zastosowania w przestrzeni wspólnej szkoły                oraz w przestrzeni publicznej – zgodnie z aktualnymi przepisami prawa.

 

Serdecznie pozdrawiam:

Dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych w Czersku

Leszek Mroziński

 

 

Pomagaliśmy ptakom przetrwać zimę! 

Klasa Zet C aktywnie włączyła się w projekt edukacyjny dokarmiania ptaków zimą. Podczas lekcji zdalnych uczniowie dowiedzieli się jak prawidłowo należy dokarmiać zwierzęta oraz własnoręcznie wykonali karmniki i pokarm z ziaren oraz słoniny. 

Czytaj więcej

KONKURS NA PALMĘ WIELKANOCNĄ

Odwiedziny.

2 lutego uczniowie klas I/II  i oddziału zet d udali się na małą wycieczkę do żłobka w czerskim kościele.  Wycieczka choć krótka – była bardzo udana. Emocji nie brakowało.

Czytaj więcej

 “Najładniejszy śniegowy bałwan 2021r.” 

Zima nie odpuszcza, a więc śniegu mamy pod dostatkiem. Zapraszamy zatem do wesołego konkursu na najciekawszego bałwana 2021r. Ulep bałwana, zrób zdjęcie i prześlij do swojego wychowawcy. Na wszystkich czekają dyplomy oraz ciekawe słodkie upominki! Na zdjęcia czekamy do końca lutego.

BAL KARNAWAŁOWY 2021

Rok szkolny 2020/2021 przeniósł się ze szkolnych ławek do świata wirtualnego. Dlatego bal karnawałowy tym razem też był nietypowy. Warunkiem wzięcia udziału w zabawie było wysłanie do organizatorów swojego zdjęcia w przebraniu. Zgłosiło się 28 osób, co bardzo nas ucieszyło! Czytaj więcej

“ DOKARMIAMY PTAKI”

“ DOKARMIAMY PTAKI”

 

PRZEŚLIJ ZDJĘCIE SWOJEGO KARMNIKA DLA PTAKÓW.

POKAŻ, ŻE SIĘ NIMI OPIEKUJESZ!

ZDJĘCIE PRZEŚLIJ NA ADRES: konkurs-przyrodniczy@wp.pl

NAJCIEKAWSZE ZOSTANĄ NAGRODZONE.

                                                          ZDJĘCIA PRZESYŁAMY DO 31 MARCA 2021.

Przebieg nauczania od 15 – 26.02.2021r.

Drodzy rodzice i uczniowie                                                                    Czersk,12.02.2021 r.

 

Informuję, że organizacja nauczania w Zespole Szkół Specjalnych w Czersku w dniach od 15.02.2021 r. do 26.02.2021 r. będzie realizowana w następujący sposób:

 1. Zdalny tryb nauczania z wykorzystaniem technik nauczania na odległość

Klasy IV- VIII Szkoły Podstawowej, Szkoła Przysposabiająca do Pracy.

 • Od 02.2021 r  publikujemy na szkolnej stronie internetowej materiały edukacyjne dla uczniów każdej klasy.
 • Zdalne nauczanie prowadzimy z zachowaniem tygodniowego planu zajęć dla poszczególnych klas.
 • Wychowawcy klas monitorują właściwy przebieg  pracy zdalnej w swoim oddziale.  Na bieżąco kontaktują się z  Zgłaszają dyrektorowi kłopoty w zakresie pracy zdalnej u swoich uczniów. Dbają o właściwy przepływ informacji. Wszelkie pytania i wątpliwości  w szczególnie trudnych przypadkach kierują do dyrekcji.
 • W czasie zdalnego nauczania zapewniamy rodzicom możliwość kontaktu i konsultacji z nauczycielami poprzez bezpośredni kontakt telefoniczny lub pocztą e-mail z wychowawcą klasy.
 • Bardzo proszę aby rodzice na miarę indywidualnych potrzeb wspomagali swoje dzieci w odczytywaniu  w przesłanych materiałach poleceń i instrukcji nauczycieli.
 1. Nauczanie stacjonarne w szkole

Klasa I-II,  klasa III,   klasa zetd,   Uczniowie tych klas przychodzą do szkoły zgodnie z planem.

 1. Terapia w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju, terapia w programie „Za życiem” – zajęcia będą prowadzone w sposób uzgodniony przez terapeutę z rodzicem/ opiekunem  po konsultacji dotyczącej stanu zdrowia dziecka  z możliwością prowadzenia w szkole lub zdalnie.
 2. Zajęcia rewalidacyjno- wychowawcze będą prowadzone w sposób uzgodniony przez terapeutę z rodzicem/ opiekunem  po konsultacji dotyczącej stanu zdrowia dziecka  z możliwością prowadzenia w domu lub zdalnie.
 3. Nauczania indywidualne będą prowadzone w sposób   uzgodniony przez nauczyciela z rodzicem/ opiekunem  po konsultacji dotyczącej stanu zdrowia dziecka  z możliwością prowadzenia w domu lub zdalnie.

Od 15.02. 2021 organizujemy konsultacje indywidualne w szkole dla uczniów klasy VIII przygotowujące  do egzaminu ósmoklasisty. Przebieg konsultacji, terminy spotkań z nauczycielami  koordynuje wychowawca klasy VIII.

W dalszym ciągu w Zespole Szkół Specjalnych w Czersku obowiązują wszystkie procedury sanitarne w czasie Pandemii COVID-19.                                            

W szczególności przypominam, że:

 1. Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają w izolacji w warunkach domowych lub w izolacji.
 2. Uczniowie mogą być przyprowadzani do szkoły i z niej odbierani przez opiekunów bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych. W drodze do i ze szkoły opiekunowie z dziećmi oraz uczniowie przestrzegają aktualnych przepisów prawa dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej (m.in. stosowanie środków ochronnych: osłona ust i nosa).
 3. Przy wejściu do budynku szkoły należy obowiązkowo przeprowadzić dezynfekcję rąk.
 4. Opiekunowie odprowadzający dzieci mogą wchodzić do przestrzeni wspólnej szkoły, zachowując zasady:
 5. 1 opiekun z dzieckiem/dziećmi,
 6. dystansu od kolejnego opiekuna z dzieckiem/dziećmi min. 1,5 m,
 7. dystansu od pracowników szkoły min. 1,5 m,
 8. opiekunowie powinni przestrzegać obowiązujących przepisów prawa związanych z bezpieczeństwem zdrowotnym obywateli (m.in. stosować środki ochronne: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk).
 9. Rodzice dziecka mają obowiązek zaopatrzyć dziecko w indywidualną osłonę nosa i ust do zastosowania w przestrzeni wspólnej szkoły oraz w przestrzeni publicznej – zgodnie z aktualnymi przepisami prawa.

 

Serdecznie pozdrawiam :

Dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych w Czersku

Leszek Mroziński


Archiwa