Archiwa

Segregowanie śmieci to obowiązek wszystkich dzieci

Pamiętaj człowieku młody, nie wolno marnować wody!

Nasza szkoła mocno zaangażowana jest w akcję edukacyjną mająca na celu uświadomienie, jak ważna w naszym życiu jest woda.

Przez najbliższy rok uczniowie wezmą udział w różnych zadaniach, konkursach oraz prelekcjach, dzięki którym każdy z nich będzie wiedział jak oszczędzać wodę. Na początku roku w naszych szkolnych łazienkach pojawiły się plakaty przypominające o tym, abyśmy nie marnowali wody. Dzięki nim, każdy pamięta o jej oszczędzaniu.


Z ekotorbą na zakupy!

W piątek 19 marca w klasie 3 zostały przeprowadzone zajęcia z projektu ekologicznego pt. „Segregowanie śmieci to obowiązek wszystkich dzieci”,  dotycząca  robienia zakupów z ekotorbą.

Zajęcia miały na celu uświadomienie potrzeby stosowania toreb wielokrotnego użytku i podlegających biodegradacji,  kształtowanie wzorców zachowania podczas uczestnictwa w zakupach.


Uczniowie zespołów edukacyjno-terapeutycznych „a” oraz „c” uczestniczyli w pogadankach na temat wtórnego przetwarzania makulatury. Celem rozmów, było pokazanie, że zbieranie niepotrzebnego papieru może przynieść wiele korzyści. Wszystkie dzieci chętnie i aktywnie włączyły się w ten proces dbania o środowisko. W salach lekcyjnych pojawiły się kartony, do których uczniowie będą wrzucali niepotrzebne kartki. Takie działanie utrwala ekologiczny schemat myślenia. Młodzież w przyszłości będzie miała nawyk selekcjonowania zbędnego papieru.
W klasach pojawiły się także pudełka na nakrętki, które zostaną oddane na cele charytatywne.

W ramach projektu “Segregacja śmieci, to obowiązek wszystkich dzieci” uczniowie zespołów edukacyjno-terapeutycznych mieli okazję zaznajomić się z problemem zaśmiecania środowiska. Zajęcia miały na celu wykreowanie świadomości ekologicznej, przyswojenia sobie systemu wartości, umiejętności, postaw i zachowania, mających na celu lepsze rozumienie świata przyrody oraz problemów środowiska naturalnego. Ponadto bardzo chcemy zaszczepić w uczniach postawę zaangażowania w proces segregacji oraz zagospodarowania odpadów. 

 Zajęcia edukacyjne obejmowały trzy tematy: 

  1. “Segregacja odpadów”. 

  2. “Recykling i wysypiska śmieci” 

  3. “Zasady kultury segregacji” 

Uczniowie otrzymali zestaw zadań do samodzielnego wykonania, z którym doskonale sobie poradzili. Poniżej prezentuję galerię zdjęć podczas wykonywania zadań. 

  


Podsumowanie konkursu „Drugie życie śmieci”

Serdecznie dziękujemy wszystkim dzieciom, które wykonały prace na szkolny konkurs ekologiczny „Drugie życie śmieci”, w ramach projektu „Segregowanie śmieci to obowiązek wszystkich dzieci”. Wszystkie prace były niezwykle ciekawe i wymagały dużej pracy. Jury miało bardzo trudne zadanie.

Oto wyniki konkursu:

I miejsce: Justyna Brzezińska (zet c)

II miejsce – Dawid Narloch (zet f)

III miejsce – Jan Milke ( nauczanie indywidualne)

Wyróżnienia:

Maksymilian Brzoska (zet f)

Szymon Wons ( zet c)

Wszystkim uczestnikom bardzo dziękujemy za udział i na każdego czeka dyplom i nagroda. Dyplom i nagrody można odbierać w szkole przy wejściu.

Gratulujemy!

pani Ania i pani Karolina

 

   


“Uczymy się segregować odpady” 

Uczniowie zespołów edukacyjno-terapeutycznych b, c, d, e oraz klas 1-3 wzięli udział w zajęciach na temat problemu zwiększającej się liczby odpadów na świecie. Celem było utrwalenie wśród uczniów zasad segregacji śmieci za pomocą prelekcji oraz praktycznych wskazówek, pokazujących, co można zrobić z różnego rodzaju odpadami.  

Klasy zet b, c, d wykonały zadania on-line. Każdy uczeń otrzymał pakiet ćwiczeń do wykonania.  Podczas lekcji zostały poruszone takie tematy jak segregacja odpadów, recykling oraz zasady kultury segregacji.  Dzieci z klas 1-3 oraz z klasy zet e, podczas lekcji w szkole, wycięły papierowe kosze na śmieci, do których wklejały odpowiedni rodzaj odpadów.  Wszyscy uczniowie mocno zaangażowali się w lekcje. Zdecydowanie po takich ćwiczeniach nasi uczniowie zostali uwrażliwieni na poruszany na problem. 


 

 

 

“Kicia Kocia. Co z tymi śmieciami?”

Klasy 1,2 oraz 3 na jednej z lekcji skupiły się na tematyce związanej z ekologią. Dzieci wysłuchały książeczki pt. ”Kicia Kocia. Co z tymi śmieciami?” Było to piękne opowiadanie, jak można dbać o przyrodę. Bohaterka książeczki zaprezentowała, jak właściwie segregować śmieci oraz nauczyła najważniejszych zasad proekologicznych młodego miłośnika przyrody.

 


SEGREGACJA ŚMIECI TO OBOWIĄZEK WSZYSTKICH DZIECI!

 

 

   W tym roku szkolnym,  w naszej szkole ruszył  trzyletni projekt edukacyjny dla dzieci najmłodszych odnośnie ochrony środowiska. W pierwszym roku zajmiemy się segregacją odpadów. W naszej szkole na holu, będą postawione dwa pojemniki : żółty pojemnik do plastiku, pojemnik z czerwoną etykietą do baterii.  

Projekt ma na celu: 

-podniesienie świadomości i wrażliwości ekologicznej związanej z gospodarowaniem odpadami, 

-sprawnie działająca segregacja odpadów na terenie szkoły i w środowisku środowisku rodzinnym uczniów, 

-podniesienie poziomu postawy i aktywności społecznej uczniów. 

Nasz projekt to nie tylko nauka, ale też fajna zabawa, dużo ciekawych filmów i spotkań z ciekawymi ludźmi. Teraz tylko pozostało nam poczekać jak wrócimy do szkoły i zaczynamy.