Archiwa

„Posiłek w szkole i w domu” – Rządowy program dla szkół

Szkoła Podstawowa Specjalna nr 3 w Czersku w Zespole Szkół Specjalnych w Czersku w roku 2023 z sukcesem przystąpiła do  rządowego  programu „Posiłek w szkole i w domu” dotyczącego wspierania w latach 2019-2023 organów prowadzących publiczne szkoły podstawowe w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki i wychowania i opieki przez organizację stołówek i miejsc spożywania posiłków.

Złożony przez  szkołę wniosek został pozytywnie rozpatrzony dzięki temu  szkoła otrzymała wsparcie finansowe w formie dotacji celowej w wysokości 31232 zł. Dotacja stanowiła 80% kosztów realizacji zadania. Dopełniający 20% wkład własny w wysokości 7808 zł. zapewnił organ prowadzący- Powiat Chojnicki.

Wsparcie finansowe zostało wykorzystane do:

  • wymiany wyeksploatowanych urządzeń specjalistycznych m.in. zmywarko-wyparzarki, kuchni elektrycznej,
  • zakupu wyposażenia kuchennego