Miesięczne Archiwa: marzec 2021

Życzenia Wielkanocne

 

Życzenia Świąteczne od zetc

ŻYCZENIA ŚWIĄTECZNE OD ZETC

Czytaj więcej

Wiosenna przerwa świąteczna  

                                                  Wiosenna przerwa świąteczna                                                    

od 31 marca do 6 kwietnia 2021 r.

         Informuję, że od 31marca do 6 kwietnia br. będzie trwać wiosenna przerwa świąteczna. W tym czasie  szkoła nie będzie prowadzić zajęć dydaktyczno-wychowawczych z uczniami w formie kształcenia na odległość.

Dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych w Czersku

Leszek Mroziński

Znamię! Znam je?

Znamię! Znam je?

W marcu, w ramach Dnia Promocji Zdrowia, w naszej szkole przeprowadzono kampanię „Znamię! Znam je?”.

Celem tego programu profilaktyczno – edukacyjnego jest upowszechnienie wiedzy o czerniaku – nowotworze złośliwym skóry. W ramach kampanii przeprowadzono lekcje o charakterze edukacyjno-informacyjnym w klasie VII i VIII.

Czytaj więcej

PODSUMOWANIE AKCJI -DOKARMIAMY PTAKI ZIMĄ

Dziękujemy wszystkim, którzy dokarmiali ptaki zimą. Wasza pomoc była im bardzo potrzebna. Teraz możemy usłyszeć ich piękny śpiew.
Chcielibyśmy wyróżnić tych, którzy odpowiedzieli na naszą prośbę i przysłali zdjęcia swoich karmników. Nagrody czekają na Was w szkole przy głównym wejściu.

GRATULUJEMY!!!

Czytaj więcej

Z ekotorbą na zakupy!

W piątek 19 marca w klasie 3 zostały przeprowadzone zajęcia z projektu ekologicznego pt. „Segregowanie śmieci to obowiązek wszystkich dzieci”,  dotycząca  robienia zakupów z ekotorbą. Czytaj więcej

Przyszła Wiosna – Marzanny zetb

Klasa Zetb nie mogąc doczekać się wiosny, postanowiła przepędzić zimę. Uczniowie zgodnie z bardzo starym zwyczajem wykonywali Marzannę. Marzanna symbolizuje zimę, a jej utopienie bądź podpalenie zapewnia szybsze nadejście wiosny. Czytaj więcej

KOMUNIKAT – DALSZA FORMA NAUCZANIA

Drodzy rodzice i uczniowie                                       Czersk,19.03.2021 r.

 

Informuję, że organizacja nauczania w Zespole Szkół Specjalnych w Czersku w dniach od 22.03.2021 r. do 9.04.2021 r. będzie realizowana w następujący sposób:

 1. Zdalny tryb nauczania z wykorzystaniem technik nauczania na odległość

Klasy  I – VIII Szkoły Podstawowej, Szkoła Przysposabiająca do Pracy.

 • Od 22.03.2021 r  nadal publikujemy na szkolnej stronie internetowej materiały edukacyjne dla uczniów każdej klasy.
 • Zdalne nauczanie prowadzimy z zachowaniem tygodniowego planu zajęć dla poszczególnych klas.
 • Wychowawcy klas monitorują właściwy przebieg  pracy zdalnej w swoim oddziale.  Na bieżąco kontaktują się z  rodzicami. Zgłaszają dyrektorowi kłopoty w zakresie pracy zdalnej u swoich uczniów. Dbają o właściwy przepływ informacji. Wszelkie pytania i wątpliwości  w szczególnie trudnych przypadkach kierują do dyrekcji.
 • W czasie zdalnego nauczania zapewniamy rodzicom możliwość kontaktu i konsultacji z nauczycielami poprzez bezpośredni kontakt telefoniczny lub pocztą e-mail z wychowawcą klasy.
 • Bardzo proszę aby rodzice na miarę indywidualnych potrzeb wspomagali swoje dzieci w odczytywaniu  w przesłanych materiałach poleceń i instrukcji nauczycieli.
 1. Terapia w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju, terapia w programie „Za życiem” – zajęcia będą prowadzone w sposób uzgodniony przez terapeutę z rodzicem/ opiekunem  po konsultacji dotyczącej stanu zdrowia dziecka  z możliwością prowadzenia w szkole lub zdalnie.
 2. Zajęcia rewalidacyjno- wychowawcze będą prowadzone w sposób uzgodniony przez terapeutę z rodzicem/ opiekunem  po konsultacji dotyczącej stanu zdrowia dziecka  z możliwością prowadzenia w domu lub zdalnie.
 3. Nauczania indywidualne będą prowadzone zdalnie.

Wiosenna przerwa świąteczna    od 31.03 do 06.04.2021r

W dalszym ciągu w Zespole Szkół Specjalnych w Czersku obowiązują wszystkie procedury sanitarne w czasie Pandemii COVID-19.                                            W szczególności przypominam, że:

 1. Do szkoły na terapię wczesnego wspomagania rozwoju może uczęszczać dziecko bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają w izolacji w warunkach domowych lub w izolacji.
 2. Dzieci mogą być przyprowadzane do szkoły i z niej odbierane przez opiekunów bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych. W drodze do i ze szkoły opiekunowie z dziećmi przestrzegają aktualnych przepisów prawa dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej (m.in. stosowanie środków ochronnych: osłona ust i nosa).
 3. Przy wejściu do budynku szkoły należy obowiązkowo przeprowadzić dezynfekcję rąk.
 4. Opiekunowie odprowadzający dzieci mogą wchodzić do przestrzeni wspólnej szkoły, zachowując zasady:
 5. 1 opiekun z dzieckiem/dziećmi,
 6. dystansu od kolejnego opiekuna z dzieckiem/dziećmi min. 1,5 m,
 7. dystansu od pracowników szkoły min. 1,5 m,
 8. opiekunowie powinni przestrzegać obowiązujących przepisów prawa związanych z bezpieczeństwem zdrowotnym obywateli (m.in. stosować środki ochronne: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk).
 9. Rodzice dziecka mają obowiązek zaopatrzyć dziecko w indywidualną osłonę nosa i ust do zastosowania w przestrzeni wspólnej szkoły oraz w przestrzeni publicznej – zgodnie z aktualnymi przepisami prawa.

 

Serdecznie pozdrawiam:

Dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych w Czersku

Leszek Mroziński

 

 

Światowy Dzień Wiedzy o Zespole Downa 

21 marca obchodzimy Światowy Dzień Wiedzy o Zespole Downa – Dzień Kolorowej Skarpetki.

Celem tego dnia jest podniesienie świadomości na temat życia i potrzeb osób dotkniętych tym syndromem. Kolorowe skarpetki to symbol solidaryzowania się z chorymi na Zespół Downa.

W tym dniu zachęcamy wszystkich do założenia kolorowych skarpetek i to najlepiej nie do pary! Pokażmy, że integrujemy się z osobami z Zespołem Downa i ich rodzinami!

KONKURS WIELKANOCNY


Archiwa