Miesięczne Archiwa: maj 2021

XXVIII MISTRZOSTWA POLSKI W LEKKIEJ ATLETYCE – SĘPÓLNO KRAJEŃSKIE 2021

Po długiej przerwie spowodowanej pandemią COVID – 19, w dniach 21-23.05.2021r.  na stadionie w Sępólnie Krajeńskim odbyła się od dawna oczekiwana impreza ogólnopolska – XXVIII Mistrzostwa Polski w Lekkiej Atletce Związku Stowarzyszeń Sportowych „Sprawni Razem”. Czytaj więcej

Nauczanie od 17.05.2021r. – KOMUNIKAT

Drodzy rodzice i uczniowie                                       Czersk, 12.05.2021 r.

 

Informuję, że organizacja nauczania w Zespole Szkół Specjalnych w Czersku od 17.05.2021 r.  będzie realizowana w następujący sposób:

 1. Nauczanie stacjonarne w szkole

Wszystkie klasy Szkoły Podstawowej oraz wszystkie klasy Szkoły Przysposabiającej do Pracy. Uczniowie przychodzą do szkoły zgodnie z planem.

 1. Terapia w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju, terapia w programie „Za życiem” – zajęcia będą prowadzone w sposób uzgodniony przez terapeutę z rodzicem/ opiekunem  po konsultacji dotyczącej stanu zdrowia dziecka  z możliwością prowadzenia w szkole lub zdalnie.
 2. Zajęcia rewalidacyjno- wychowawcze będą prowadzone w sposób uzgodniony przez terapeutę z rodzicem/ opiekunem  po konsultacji dotyczącej stanu zdrowia dziecka  z możliwością prowadzenia w domu lub zdalnie.
 3. Nauczania indywidualne będą prowadzone w  sposób uzgodniony przez nauczyciela z rodzicem/ opiekunem  po konsultacji dotyczącej stanu zdrowia dziecka  z możliwością prowadzenia w domu lub zdalnie.

W dalszym ciągu w Zespole Szkół Specjalnych w Czersku obowiązują wszystkie procedury sanitarne w czasie Pandemii COVID-19.  W szczególności przypominam, że:

 1. Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają w izolacji w warunkach domowych lub w izolacji.
 2. Uczniowie mogą być przyprowadzani do szkoły i z niej odbierani przez opiekunów bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych. W drodze do i ze szkoły opiekunowie z dziećmi oraz uczniowie przestrzegają aktualnych przepisów prawa dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej (m.in. stosowanie środków ochronnych: osłona ust i nosa).
 3. Przy wejściu do budynku szkoły należy obowiązkowo przeprowadzić dezynfekcję rąk.
 4. Opiekunowie odprowadzający dzieci mogą wchodzić do przestrzeni wspólnej szkoły, zachowując zasady:
 • 1 opiekun z dzieckiem/dziećmi,
 • dystansu od kolejnego opiekuna z dzieckiem/dziećmi min. 1,5 m,
 • dystansu od pracowników szkoły min. 1,5 m,
 • opiekunowie powinni przestrzegać obowiązujących przepisów prawa związanych z bezpieczeństwem zdrowotnym obywateli (m.in. stosować środki ochronne: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk).
 1. Rodzice dziecka mają obowiązek zaopatrzyć dziecko w indywidualną osłonę nosa i ust do zastosowania w przestrzeni wspólnej szkoły oraz w przestrzeni publicznej – zgodnie z aktualnymi przepisami prawa.

Proszę o ponowne  szczegółowe zapoznanie się z REGULAMINEM ORGANIZACJI PRACY W ZESPOLE SZKÓŁ SPECJALNYCH W CZERSKU W CZASIE   PANDEMII COVID-19 (ZAŁĄCZNIK)

REGULAMIN

Serdecznie pozdrawiam:

Dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych w Czersku

Leszek Mroziński

Forma Nauczania od 10.05.2021r. – KOMUNIKAT

Drodzy rodzice i uczniowie                                       Czersk, 06.05.2021 r.

 

Informuję, że organizacja nauczania w Zespole Szkół Specjalnych w Czersku w dniach od 10.05.2021 r. do 14.05.2021 r. będzie realizowana w następujący sposób:

 1. Zdalny tryb nauczania z wykorzystaniem technik nauczania na odległość

klasa VI, klasa VII Szkoły Podstawowej, Szkoła Przysposabiająca do Pracy.

 • Od 10.05.2021r.  nadal publikujemy na szkolnej stronie internetowej materiały edukacyjne dla uczniów wymienionych powyżej  klas.
 • Zdalne nauczanie prowadzimy z zachowaniem tygodniowego planu zajęć dla poszczególnych klas.
 • Wychowawcy klas monitorują właściwy przebieg  pracy zdalnej w swoim oddziale.  Na bieżąco kontaktują się z  Zgłaszają dyrektorowi kłopoty w zakresie pracy zdalnej u swoich uczniów. Dbają o właściwy przepływ informacji. Wszelkie pytania i wątpliwości  w szczególnie trudnych przypadkach kierują do dyrekcji.
 • W czasie zdalnego nauczania zapewniamy rodzicom możliwość kontaktu i konsultacji z nauczycielami poprzez bezpośredni kontakt telefoniczny lub pocztą e-mail z wychowawcą klasy.
 • Bardzo proszę aby rodzice na miarę indywidualnych potrzeb wspomagali swoje dzieci w odczytywaniu  w przesłanych materiałach poleceń i instrukcji nauczycieli.
 1. Nauczanie stacjonarne w szkole

Klasa I-II,  klasa III,   klasa zetd, klasa zeta, klasa zetb, klasa zetc, klasa zete, klasa zetf, klasa IV, klasa V, klasa VIII.

Uczniowie tych klas przychodzą do szkoły zgodnie z planem.

 1. Terapia w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju, terapia w programie „Za życiem” – zajęcia będą prowadzone w sposób uzgodniony przez terapeutę z rodzicem/ opiekunem  po konsultacji dotyczącej stanu zdrowia dziecka  z możliwością prowadzenia w szkole lub zdalnie.
 2. Zajęcia rewalidacyjno – wychowawcze będą prowadzone w sposób uzgodniony przez terapeutę z rodzicem/ opiekunem  po konsultacji dotyczącej stanu zdrowia dziecka  z możliwością prowadzenia w domu lub zdalnie.
 3. Nauczania indywidualne będą prowadzone w  sposób uzgodniony przez nauczyciela z rodzicem/ opiekunem  po konsultacji dotyczącej stanu zdrowia dziecka  z możliwością prowadzenia w domu lub zdalnie.

W dalszym ciągu w Zespole Szkół Specjalnych w Czersku obowiązują wszystkie procedury sanitarne w czasie Pandemii COVID-19.                                            

W szczególności przypominam, że:

 1. Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają w izolacji w warunkach domowych lub w izolacji.
 2. Uczniowie mogą być przyprowadzani do szkoły i z niej odbierani przez opiekunów bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych. W drodze do i ze szkoły opiekunowie z dziećmi oraz uczniowie przestrzegają aktualnych przepisów prawa dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej (m.in. stosowanie środków ochronnych: osłona ust i nosa).
 3. Przy wejściu do budynku szkoły należy obowiązkowo przeprowadzić dezynfekcję rąk.
 4. Opiekunowie odprowadzający dzieci mogą wchodzić do przestrzeni wspólnej szkoły, zachowując zasady:
 • 1 opiekun z dzieckiem/dziećmi,
 • dystansu od kolejnego opiekuna z dzieckiem/dziećmi min. 1,5 m,
 • dystansu od pracowników szkoły min. 1,5 m,
 • opiekunowie powinni przestrzegać obowiązujących przepisów prawa związanych z bezpieczeństwem zdrowotnym obywateli (m.in. stosować środki ochronne: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk).
 1. Rodzice dziecka mają obowiązek zaopatrzyć dziecko w indywidualną osłonę nosa i ust do zastosowania w przestrzeni wspólnej szkoły oraz w przestrzeni publicznej – zgodnie z aktualnymi przepisami prawa.

Proszę o ponowne  szczegółowe zapoznanie się z REGULAMINEM ORGANIZACJI PRACY W ZESPOLE SZKÓŁ SPECJALNYCH W CZERSKU W CZASIE   PANDEMII COVID-19 (Załącznik poniżej)

REGULAMIN

Mam nadzieję, że od 17 maja 2021 będzie możliwe  włączenie do nauczania w szkole kolejnych klas.

Serdecznie pozdrawiam:

Dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych w Czersku

Leszek Mroziński


Archiwa