Miesięczne Archiwa: grudzień 2021

Życzenia

Drodzy Rodzice, Nauczyciele, Pracownicy, Uczniowie.

Na Święta Bożego Narodzenia oraz na nadchodzący Nowy Rok zdrowia, dużo radości, dobroci od ludzi, szczęścia rodzinnego i błogosławieństwa Bożego życzy: 

Dyrekcja Zespołu Szkół Specjalnych w Czersku 

Leszek Mroziński 

Jarosław Fidurski

WESOŁYCH ŚWIĄT

WESOŁYCH ŚWIĄT

 

Czytaj więcej

Dzięki dotacji.

Klub Olimpiad Specjalnych Bratek Czersk działający przy Zespole Szkół Specjalnych w Czersku otrzymał sprzęt sportowy i wyposażenie. Czytaj więcej

Nauczanie zdalne od 20.12.2021r. do 5.01.2022r.

Czersk,15.12.2021 r.

Drodzy rodzice i uczniowie

Informuję, że organizacja nauczania w Zespole Szkół Specjalnych w Czersku w dniach od 20.12.2021 r. do 22.12.2021 r. oraz od 03.01.2022 r. do 05.01.2022 r. będzie realizowana w następujący sposób:

1. Zdalny tryb nauczania z wykorzystaniem technik nauczania na odległość:

– wszystkie klasy Szkoły Podstawowej, Szkoła Przysposabiająca do Pracy.

– Od 20.12.2021 r publikujemy na szkolnej stronie internetowej materiały edukacyjne dla uczniów każdej klasy.

– Zdalne nauczanie prowadzimy z zachowaniem tygodniowego planu zajęć dla poszczególnych klas.

– Wychowawcy klas monitorują właściwy przebieg pracy zdalnej w swoim oddziale. Na bieżąco kontaktują się z rodzicami . Zgłaszają dyrektorowi kłopoty w zakresie pracy zdalnej u swoich uczniów. Dbają o właściwy przepływ informacji. Wszelkie pytania i wątpliwości w szczególnie trudnych przypadkach kierują do dyrekcji.

– W czasie zdalnego nauczania zapewniamy rodzicom możliwość kontaktu i konsultacji z nauczycielami poprzez bezpośredni kontakt telefoniczny lub pocztą e-mail z wychowawcą klasy.

– Bardzo proszę aby rodzice na miarę indywidualnych potrzeb wspomagali swoje dzieci w odczytywaniu w przesłanych materiałach poleceń i instrukcji nauczycieli.

2. Zajęcia rewalidacyjno- wychowawcze oraz nauczania indywidualne będą prowadzone w sposób uzgodniony przez terapeutę z rodzicem/ opiekunem po konsultacji dotyczącej stanu zdrowia z możliwością prowadzenia w domu lub zdalnie.

3. Terapia w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju– zajęcia będą prowadzone w sposób uzgodniony przez terapeutę z rodzicem/ opiekunem po konsultacji dotyczącej stanu zdrowia z możliwością prowadzenia w szkole lub zdalnie.

4. Dzień 07.01.2022 r. jest ustalonym dodatkowym dniem wolnym od zajęć w szkole podstawowej i w szkole przysposabiającej do pracy. W tym dniu materiały edukacyjne nie będą publikowane na szkolnej stronie internetowej.

W dalszym ciągu w Zespole Szkół Specjalnych w Czersku obowiązują wszystkie procedury sanitarne w czasie Pandemii COVID-19.

W szczególności przypominam, że:

1. Do szkoły może uczęszczać dziecko bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają w izolacji w warunkach domowych lub w izolacji.

2. Dzieci mogą być przyprowadzane do szkoły i z niej odbierani przez opiekunów bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych. W drodze do i ze szkoły opiekunowie z dziećmi oraz uczniowie przestrzegają aktualnych przepisów prawa dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej (m.in. stosowanie środków ochronnych: osłona ust i nosa).

3. Przy wejściu do budynku szkoły należy obowiązkowo przeprowadzić dezynfekcję rąk.

4. Opiekunowie odprowadzający dzieci mogą wchodzić do przestrzeni wspólnej szkoły, zachowując zasady:

a. 1 opiekun z dzieckiem/dziećmi,

b. dystansu od kolejnego opiekuna z dzieckiem/dziećmi min. 1,5 m,

c. dystansu od pracowników szkoły min. 1,5 m,

d. opiekunowie powinni przestrzegać obowiązujących przepisów prawa związanych z bezpieczeństwem zdrowotnym obywateli (m.in. stosować środki ochronne: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk).

5. Rodzice dziecka mają obowiązek zaopatrzyć dziecko w indywidualną osłonę nosa i ust do zastosowania w przestrzeni wspólnej szkoły oraz w przestrzeni publicznej – zgodnie z aktualnymi przepisami prawa.

Serdecznie pozdrawiam:

Dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych w Czersku

Leszek Mroziński

Zdalne PDPD

Drodzy rodzice i uczniowie                                                     Czersk, 14.12.2021 r.

 

W dniu dzisiejszym otrzymałem zgodę organu prowadzącego na przejście dla  oddziału PDPD  Szkoły Przysposabiającej do Pracy  w tryb nauczania zdalnego.

–   w okresie od 14.12. 2021 r. do 20.12.2021 r. włącznie,

– Od 14.12.2021 r publikujemy na szkolnej stronie internetowej materiały edukacyjne dla uczniów  klasy PDPD

– Zdalne nauczanie prowadzimy z zachowaniem tygodniowego planu zajęć dla  klasy .

– Wychowawca  klasy monitoruje właściwy przebieg  pracy zdalnej w swoim oddziale.  Na bieżąco kontaktuje się z  rodzicami . Zgłasza dyrektorowi kłopoty w zakresie pracy zdalnej u swoich uczniów. Dba o właściwy przepływ informacji. Wszelkie pytania i wątpliwości  w szczególnie trudnych przypadkach kierują do dyrekcji.

– Nauczyciele mają możliwość weryfikacji dotychczas stosowanego programu nauczania tak, by dostosować go do  kształcenia na odległość. Przygotowując tygodniowy zakres materiału dla  klasy, uwzględniamy m.in.: równomierne obciążenie ucznia zajęciami w danym dniu, zróżnicowanie tych zajęć możliwości psychofizyczne uczniów oraz ograniczenia wynikające ze specyfiki zajęć.

– Dostęp do materiałów edukacyjnych dla  klasy na szkolnej stronie internetowej

będzie zabezpieczony hasłem. Hasła dostępu przekaże rodzicom wychowawca klasy.

– W czasie zdalnego nauczania zapewniamy rodzicom możliwość kontaktu i konsultacji z nauczycielami poprzez bezpośredni kontakt telefoniczny lub pocztą e-mail z wychowawcą klasy.

– Bardzo proszę aby rodzice na miarę indywidualnych potrzeb  wspomagali swoje dzieci w odczytywaniu  w przesłanych materiałach poleceń i instrukcji nauczycieli.

Serdecznie pozdrawiam:

Dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych w Czersku

Leszek Mroziński

Kl. III zdalne nauczanie

 

Drodzy rodzice i uczniowie                                                     Czersk, 13.12.2021 r.

 

W dniu dzisiejszym otrzymałem zgodę organu prowadzącego na przejście dla  oddziału klasy III  Szkoły Podstawowej  w tryb nauczania zdalnego.

–   w okresie od 13.12. 2021 r. do 17.12.2021 r. włącznie,

– Od 13.12.2021 r publikujemy na szkolnej stronie internetowej materiały edukacyjne dla uczniów  klasy III

– Zdalne nauczanie prowadzimy z zachowaniem tygodniowego planu zajęć dla  klasy III.

– Wychowawca  klasy monitoruje właściwy przebieg  pracy zdalnej w swoim oddziale.  Na bieżąco kontaktuje się z  rodzicami . Zgłasza dyrektorowi kłopoty w zakresie pracy zdalnej u swoich uczniów. Dba o właściwy przepływ informacji. Wszelkie pytania i wątpliwości  w szczególnie trudnych przypadkach kierują do dyrekcji.

– Nauczyciele mają możliwość weryfikacji dotychczas stosowanego programu nauczania tak, by dostosować go do  kształcenia na odległość. Przygotowując tygodniowy zakres materiału dla  klasy, uwzględniamy m.in.: równomierne obciążenie ucznia zajęciami w danym dniu, zróżnicowanie tych zajęć możliwości psychofizyczne uczniów oraz ograniczenia wynikające ze specyfiki zajęć.

– Dostęp do materiałów edukacyjnych dla  klasy na szkolnej stronie internetowej

będzie zabezpieczony hasłem. Hasła dostępu przekaże rodzicom wychowawca klasy.

– W czasie zdalnego nauczania zapewniamy rodzicom możliwość kontaktu i konsultacji z nauczycielami poprzez bezpośredni kontakt telefoniczny lub pocztą e-mail z wychowawcą klasy.

– Bardzo proszę aby rodzice na miarę indywidualnych potrzeb  wspomagali swoje dzieci w odczytywaniu  w przesłanych materiałach poleceń i instrukcji nauczycieli.

Serdecznie pozdrawiam:

Dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych w Czersku

Leszek Mroziński

List Ministra Edukacji i Nauki oraz Ministra Zdrowia w sprawie szczepień dzieci w wieku 5-11 lat

 MINISTER ZDROWIA                                      MINISTER EDUKACJI i NAUKI             

Warszawa, 1 grudnia 2021 r.

Szanowni Państwo, Drodzy Rodzice i Opiekunowie

w ostatnich dniach Europejska Agencja Leków (EMA) zarekomendowała szczepienia dzieci w wieku 5-11 lat przeciw COVID-19. Podstawą rekomendacji były szczegółowe wyniki badań klinicznych, które przedstawił producent szczepionki – konsorcjum Pfizer/Biontech. Są to udowodnione dane naukowe świadczące o skuteczności i bezpieczeństwie stosowania szczepionki wśród najmłodszych. Polska dzięki swojemu przedstawicielowi w Europejskiej Agencji Leków (jest nim prezes Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych) miała bieżący dostęp do wszelkich informacji, na bazie których podejmowane były decyzje o dopuszczeniu szczepień dzieci w grupie wiekowej 5-11 lat.

Rekomendacja Europejskiej Agencji Leków uruchamia na terenie Unii Europejskiej dystrybucję szczepionek przeznaczonych dla dzieci. W Polsce spodziewamy się pierwszych dostaw już w połowie grudnia. Oznacza to, że jeszcze przed Świętami Bożego Narodzenia będziemy mogli rozpocząć szczepienia dzieci w wieku 5-11 lat. Chcemy do tego czasu przekazać Państwu – Rodzicom i Opiekunom – jak najwięcej sprawdzonych i rzetelnych informacji, które pomogą podjąć w pełni świadomą decyzję dotyczącą ewentualnego zaszczepienia swojego dziecka.

Od początku epidemii w Polsce koronawirusem zakaziło się blisko 28,5 tys. dzieci w wieku od 0 do 10 lat i blisko 35 tys. dzieci i młodzieży między 11. a 20. rokiem życia. Tylko w ciągu dwóch tygodni listopada do szpitali z ciężkim przebiegiem choroby trafiło blisko 500 dzieci. Ich średni wiek to jedynie 6 lat. Jednocześnie szczepienie przeciw COVID-19 przyjęło dotychczas ponad 1,6 mln dzieci i młodzieży w wieku 12-17 lat. Niepożądane odczyny po szczepieniu wystąpiły jedynie u 0,02 proc. z nich i w przeważającym stopniu miały one łagodny przebieg. Dane te pokazują, że na 1,6 mln zaszczepionych dzieci jedynie 320 z nich doświadczyło łagodnych odczynów niepożądanych. To znacznie mniejsza grupa niż ta, która tylko w ciągu dwóch tygodni listopada trafiła z powodu COVID-19 do szpitala.

W badaniu klinicznym prowadzonym przez konsorcjum Pfizer/Biontech wzięło udział blisko 2,3 tys. dzieci w 94 ośrodkach na świecie. Z przedstawionych efektów badań wynika, że w grupie szczepionych dzieci w wieku 5-11 lat wystąpiło tylko jedno cięższe działanie niepożądane. Była to gorączka w wysokości 39,7℃. Poza tym – podobnie jak w przypadku innych szczepień – pojawiły się ból w miejscu podania szczepionki, zaczerwienienie, zmęczenie czy ból głowy. Co istotne objawy te bardzo szybko i samoistnie ustępowały. Warto również zwrócić szczególną uwagę na skuteczność szczepionki u dzieci. Okazuje się, że jest ona wyższa niż u dorosłych i wynosi aż 90,7 proc.

Szanowni Państwo, mamy nadzieję, że przekazane przez nas informacje pomogą świadomie zdecydować w sprawie szczepienia dzieci. Chcemy podkreślić, że szczepionki to nie tylko skuteczna ochrona, ale także szansa na kontynuowanie nauki stacjonarnej przez cały rok szkolny. Zaszczepiony uczeń czy przedszkolak nie trafia na 10-dniową kwarantannę, gdy w klasie lub grupie pojawia się przypadek zachorowania na COVID-19.

Zachęcamy Państwa do kontaktu z pracownikami Ministerstwa Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego w przypadku dodatkowych pytań lub wątpliwości. Więcej informacji na temat szczepień przeciw COVID-19 można znaleźć także w mediach społecznościowych tych instytucji, na stronie internetowej https://www.gov.pl/web/szczepimysie, na profilu #SzczepimySię, a także pod numerem infolinii 989.

Z wyrazami szacunku

 

Przemysław Czarnek

MINISTER EDUKACJI I NAUKI

 

Adam Niedzielski

MINISTER ZDROWIA

Odwiedziny Św. Mikołaja

6 grudnia w Dzień Św. Mikołaja najmłodszych uczniów naszej szkoły odwiedził właśnie Święty Mikołaj, a Pan Dyrektor wszystkich uczniów częstował słodkościami. Była tez okazja do zrobienia sobie zdjęcia w okolicznościowej fotobudce.

Czytaj więcej

List do Św. Mikołaja

W oczekiwaniu na przybycie Świętego Mikołaja, dzieci z klasy 1 i 2 postanowiły napisać do Niego list. W liście przedszkolaki opisały to , co pragnęłyby dostać w te święta … Po napisaniu listu dzieci wraz z wychowawcą wybrały się na pocztę.

Czytaj więcej


Archiwa