Miesięczne Archiwa: styczeń 2022

KOMUNIKAT – ZDALNE NAUCZANIE

Czersk,26.01.2022 r.

Drodzy rodzice i uczniowie

Informuję, że organizacja nauczania i terapii w Zespole Szkół Specjalnych w Czersku w dniach od 27.01.2022 r. do 11.02.2022 r. będzie realizowana w następujący sposób:

1. Stacjonarny tryb pracy- nauka w szkole:

Klasa I- II, klasa III,

klasa zet d Szkoły Podstawowej od 28.01.2022r. do 11.02.2022r.

Klasa IV Szkoły Podstawowej od 01.02.2022r do 11.02.2022r.

2. Zdalny tryb nauczania z wykorzystaniem technik nauczania na odległość:

Klasa IV Szkoły Podstawowej od 27.01.2022 r. do 31.01.2022 r.

Od 27.01.2022 r. do 11.02.2022 r klasy : V, VI, VII, VIII, zeta, zetc, zete, zet f Szkoły Podstawowej,

Od 27.01.2022 r. do 11.02.2022 r klasy : PDPA, PDPB, PDPC, PDPD Szkoły Przysposabiającej do Pracy.

– Od 27.01.2022 r publikujemy na szkolnej stronie internetowej materiały edukacyjne dla uczniów wymienionych klas.

– Zdalne nauczanie prowadzimy z zachowaniem tygodniowego planu zajęć dla poszczególnych klas.

– Wychowawcy klas monitorują właściwy przebieg pracy zdalnej w swoim oddziale. Na bieżąco kontaktują się z rodzicami . Zgłaszają dyrektorowi kłopoty w zakresie pracy zdalnej u swoich uczniów. Dbają o właściwy przepływ informacji. Wszelkie pytania i wątpliwości w szczególnie trudnych przypadkach kierują do dyrekcji.

– W czasie zdalnego nauczania zapewniamy rodzicom możliwość kontaktu i konsultacji z nauczycielami poprzez bezpośredni kontakt telefoniczny lub pocztą e-mail z wychowawcą klasy.

– Bardzo proszę aby rodzice na miarę indywidualnych potrzeb wspomagali swoje dzieci w odczytywaniu w przesłanych materiałach poleceń i instrukcji nauczycieli.

3. Zajęcia rewalidacyjno- wychowawcze oraz nauczania indywidualne będą prowadzone w sposób uzgodniony przez terapeutę z rodzicem/ opiekunem po konsultacji dotyczącej stanu zdrowia z możliwością prowadzenia w domu lub zdalnie.

4. Terapia w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju– zajęcia będą prowadzone w sposób uzgodniony przez terapeutę z rodzicem/ opiekunem po konsultacji dotyczącej stanu zdrowia z możliwością prowadzenia w szkole lub zdalnie.

W dalszym ciągu w Zespole Szkół Specjalnych w Czersku obowiązują wszystkie procedury sanitarne w czasie Pandemii COVID-19.

W szczególności przypominam, że:

1. Do szkoły może uczęszczać dziecko bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają w izolacji w warunkach domowych lub w izolacji.

2. Dzieci mogą być przyprowadzane do szkoły i z niej odbierani przez opiekunów bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych. W drodze do i ze szkoły opiekunowie z dziećmi oraz uczniowie przestrzegają aktualnych przepisów prawa dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej (m.in. stosowanie środków ochronnych: osłona ust i nosa).

3. Przy wejściu do budynku szkoły należy obowiązkowo przeprowadzić dezynfekcję rąk.

4. Opiekunowie odprowadzający dzieci mogą wchodzić do przestrzeni wspólnej szkoły, zachowując zasady:

5. 1 opiekun z dzieckiem/dziećmi,

6. dystansu od kolejnego opiekuna z dzieckiem/dziećmi min. 1,5 m,

7. dystansu od pracowników szkoły min. 1,5 m,

8. opiekunowie powinni przestrzegać obowiązujących przepisów prawa związanych z bezpieczeństwem zdrowotnym obywateli (m.in. stosować środki ochronne: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk).

9. Rodzice dziecka mają obowiązek zaopatrzyć dziecko w indywidualną osłonę nosa i ust do zastosowania w przestrzeni wspólnej szkoły oraz w przestrzeni publicznej – zgodnie z aktualnymi przepisami prawa.

Serdecznie pozdrawiam:

Dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych w Czersku

Leszek Mroziński

NAUCZANIE ZDALNE KLASA IV – KOMUNIKAT.

Drodzy rodzice i uczniowie                   Czersk, 26.01.2022r.

W dniu dzisiejszym otrzymałem zgodę organu prowadzącego na przejście dla klasy IV Szkoły Podstawowej w tryb nauczania zdalnego.

– w okresie od 27.01. 2022 r. do 31.01.2022 r. włącznie,

– Od 27.01.2022 r publikujemy na szkolnej stronie internetowej materiały edukacyjne dla uczniów klasy IV

– Zdalne nauczanie prowadzimy z zachowaniem tygodniowego planu zajęć dla klasy.

– Wychowawca klasy monitoruje właściwy przebieg pracy zdalnej w swoim oddziale. Na bieżąco kontaktuje się z rodzicami . Zgłasza dyrektorowi kłopoty w zakresie pracy zdalnej u swoich uczniów. Dba o właściwy przepływ informacji. Wszelkie pytania i wątpliwości w szczególnie trudnych przypadkach kierują do dyrekcji.

– Nauczyciele mają możliwość weryfikacji dotychczas stosowanego programu nauczania tak, by dostosować go do kształcenia na odległość. Przygotowując tygodniowy zakres materiału dla klasy, uwzględniamy m.in.: równomierne obciążenie ucznia zajęciami w danym dniu, zróżnicowanie tych zajęć możliwości psychofizyczne uczniów oraz ograniczenia wynikające ze specyfiki zajęć.

– Dostęp do materiałów edukacyjnych dla klasy na szkolnej stronie internetowej

będzie zabezpieczony hasłem. Hasła dostępu przekaże rodzicom wychowawca klasy.

– W czasie zdalnego nauczania zapewniamy rodzicom możliwość kontaktu i konsultacji z nauczycielami poprzez bezpośredni kontakt telefoniczny lub pocztą e-mail z wychowawcą klasy.

– Bardzo proszę aby rodzice na miarę indywidualnych potrzeb wspomagali swoje dzieci w odczytywaniu w przesłanych materiałach poleceń i instrukcji nauczycieli.

Serdecznie pozdrawiam:

Dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych w Czersku Leszek Mroziński

Konkurs plastyczny „Babcia i Dziadek- moi bohaterowie” – mamy I miejsce!

Po raz kolejny zostały docenione umiejętności plastyczne naszych uczniów. W niedzielę 23 stycznia 2022r. w Chojnickim Centrum Kultury odbyło się uroczyste wręczenie nagród, na które został zaproszony Kacper Kiełpiński za zajęcie I miejsca w kategorii szkoła podstawowa kl. IV-VI. Czytaj więcej

Konkurs pt. “Pokaż, jak dbasz o ptaki zimą!”

Prześlij zdjęcie do swojego wychowawcy, w jaki sposób dbasz o ptaki zimą. Zdjęcie może przedstawiać Twój karmnik lub moment, w którym karmisz ptaki np. w parku.

Czytaj więcej

Komunikat

Drodzy rodzice i uczniowie                  Czersk, 20.01.2022 r.

W dniu dzisiejszym otrzymałem zgodę organu prowadzącego na przejście dla klasy PDPB oraz klasy PDPC Szkoły Przysposabiającej do Pracy, a także klasy zetd Szkoły Podstawowej w tryb nauczania zdalnego.

– w okresie od 21.01. 2022 r. do 27.01.2022 r. włącznie,

– Od 21.01.2022 r publikujemy na szkolnej stronie internetowej materiały edukacyjne dla uczniów wymienionych klas

– Zdalne nauczanie prowadzimy z zachowaniem tygodniowego planu zajęć dla klas.

– Wychowawca klasy monitoruje właściwy przebieg pracy zdalnej w swoim oddziale. Na bieżąco kontaktuje się z rodzicami . Zgłasza dyrektorowi kłopoty w zakresie pracy zdalnej u swoich uczniów. Dba o właściwy przepływ informacji. Wszelkie pytania i wątpliwości w szczególnie trudnych przypadkach kierują do dyrekcji.

– Nauczyciele mają możliwość weryfikacji dotychczas stosowanego programu nauczania tak, by dostosować go do kształcenia na odległość. Przygotowując tygodniowy zakres materiału dla klasy, uwzględniamy m.in.: równomierne obciążenie ucznia zajęciami w danym dniu, zróżnicowanie tych zajęć możliwości psychofizyczne uczniów oraz ograniczenia wynikające ze specyfiki zajęć.

– Dostęp do materiałów edukacyjnych dla klasy na szkolnej stronie internetowej

będzie zabezpieczony hasłem. Hasła dostępu przekaże rodzicom wychowawca klasy.

– W czasie zdalnego nauczania zapewniamy rodzicom możliwość kontaktu i konsultacji z nauczycielami poprzez bezpośredni kontakt telefoniczny lub pocztą e-mail z wychowawcą klasy.

– Bardzo proszę aby rodzice na miarę indywidualnych potrzeb wspomagali swoje dzieci w odczytywaniu w przesłanych materiałach poleceń i instrukcji nauczycieli.

Serdecznie pozdrawiam:

Dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych w Czersku

Leszek Mroziński

Święto Kubusia Puchatka

18 stycznia 1882 roku urodził się pisarz Alan Aleksander Milne. Rocznica urodzin autora „Misia o małym bardzo rozumku” stała się okazją do ustanowienia 18 stycznia Międzynarodowym Dniem Kubusia Puchatka. Czytaj więcej

XXII Konkurs Plastyczny „Projekt pocztówki wigilijnej”

W grudniu 2021 roku, poznaliśmy laureatów powiatowego konkursu plastycznego organizowanego przez Centrum Kultury i Biblioteki im. Jana Karnowskiego w Brusach. Na konkurs wpłynęło 386 prac plastycznych z 29 placówek szkolnych i pozaszkolnych z całego powiatu chojnickiego. Czytaj więcej

Oszczędzajmy wodę!!

W naszej szkole na korytarzach oraz na gazetkach pojawiły się informacje na temat oszczędzania wody. Zachęcamy do bliższego zapoznania się z tematem i obejrzenia każdej z nich.

 

UWAGA! KONKURS PLASTYCZNY

 KONKURS PLASTYCZNY!!!

W związku z tematem przewodnim projektu ekologicznego „Pamiętaj człowieku młody nie wolno marnować wody”, serdecznie zapraszamy wszystkich uczniów do udziału w konkursie plastycznym „ Kropla wody”. Zaprojektuj rysunek lub plakat indywidualnie lub klasowo.  Prace wykonaj do 11 lutego 2022r.  Autorzy trzech najlepszych prac indywidualnych i grupowych otrzymają nagrody. 

Prace należy składać w sali numer 8 u pani Ani Schulz albo w sali numer 1 u pani Karoliny Wilczewskiej.

Organizatorzy

Powrót do nauczania stacjonarnego.

Czersk,07.01.2022 r.

Drodzy rodzice i uczniowie

Informuję, że od 10 stycznia 2022 r. uczniowie wszystkich klas szkoły podstawowej oraz wszystkich klas szkoły przysposabiającej do pracy wracają do nauki w trybie stacjonarnym w szkole.

W dalszym ciągu w Zespole Szkół Specjalnych w Czersku obowiązują wszystkie procedury sanitarne w czasie Pandemii COVID-19.

W szczególności przypominam, że:

1. Do szkoły może uczęszczać dziecko bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają w izolacji w warunkach domowych lub są na kwarantannie.

2. Dzieci mogą być przyprowadzane do szkoły i z niej odbierani przez opiekunów bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych. W drodze do i ze szkoły opiekunowie z dziećmi oraz uczniowie przestrzegają aktualnych przepisów prawa dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej (m.in. stosowanie środków ochronnych: osłona ust i nosa).

3. Przy wejściu do budynku szkoły należy obowiązkowo przeprowadzić dezynfekcję rąk.

4. Opiekunowie odprowadzający dzieci mogą wchodzić do przestrzeni wspólnej szkoły, zachowując zasady:

  • 1 opiekun z dzieckiem/dziećmi,
  • dystansu od kolejnego opiekuna z dzieckiem/dziećmi min. 1,5 m,
  •  dystansu od pracowników szkoły min. 1,5 m,
  • opiekunowie powinni przestrzegać obowiązujących przepisów prawa związanych z bezpieczeństwem zdrowotnym obywateli (m.in. stosować środki ochronne: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk).

5. Rodzice dziecka mają obowiązek zaopatrzyć dziecko w indywidualną osłonę nosa i ust do zastosowania w przestrzeni wspólnej szkoły oraz w przestrzeni publicznej – zgodnie z aktualnymi przepisami prawa.

Serdecznie pozdrawiam:

Dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych w Czersku

Leszek Mroziński


Archiwa