Archiwa

„Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025” – Rządowy program dla szkół

Szkoła Podstawowa Specjalna nr 3 w Czersku w Zespole Szkół Specjalnych w Czersku w roku 2022 z sukcesem przystąpiła do  rządowego  programu „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025”.

Złożony przez  szkołę wniosek został pozytywnie rozpatrzony dzięki temu  szkoła otrzymała wsparcie finansowe w formie dotacji celowej w wysokości 4000 zł. Dotacja stanowiła 80% kosztów realizacji zadania. Dopełniający 20% wkład własny w wysokości 1000 zł. zapewnił organ prowadzący- Powiat Chojnicki.

Wsparcie finansowe zostanie wykorzystane  na zakup nowości wydawniczych, wyposażenie biblioteki i realizację działań promujących czytelnictwo.