Miesięczne Archiwa: luty 2022

Powrót do szkoły po feriach.

Czersk,28.02.2022 r.

Drodzy rodzice i uczniowie

W dalszym ciągu w Zespole Szkół Specjalnych w Czersku obowiązują wszystkie procedury sanitarne w czasie Pandemii COVID-19.

W szczególności przypominam, że:

1. Do szkoły może uczęszczać dziecko bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają w izolacji w warunkach domowych lub są na kwarantannie.

2. Dzieci mogą być przyprowadzane do szkoły i z niej odbierani przez opiekunów bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych. W drodze do i ze szkoły opiekunowie z dziećmi oraz uczniowie przestrzegają aktualnych przepisów prawa dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej (m.in. stosowanie środków ochronnych: osłona ust i nosa).

3. Przy wejściu do budynku szkoły należy obowiązkowo przeprowadzić dezynfekcję rąk.

4. Opiekunowie odprowadzający dzieci mogą wchodzić do przestrzeni wspólnej szkoły, zachowując zasady:

  • 1 opiekun z dzieckiem/dziećmi,
  • dystansu od kolejnego opiekuna z dzieckiem/dziećmi min. 1,5 m,
  •  dystansu od pracowników szkoły min. 1,5 m,
  • opiekunowie powinni przestrzegać obowiązujących przepisów prawa związanych z bezpieczeństwem zdrowotnym obywateli (m.in. stosować środki ochronne: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk).

5. Rodzice dziecka mają obowiązek zaopatrzyć dziecko w indywidualną osłonę nosa i ust do zastosowania w przestrzeni wspólnej szkoły oraz w przestrzeni publicznej – zgodnie z aktualnymi przepisami prawa.

Serdecznie pozdrawiam:

Dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych w Czersku

Leszek Mroziński

Pomagamy Ukrainie

KONKURS RECYTATORSKI KLAS 1-3

11 lutego odbył się konkurs recytatorski dla najmłodszych uczniów naszej szkoły z projektu ekologicznego „Pamiętaj człowieku młody nie wolno marnować wody”. Czytaj więcej

Bezpieczne ferie.

29.01.2022 DZIEŃ PUZZLI

Na korytarzach naszej szkoły można obejrzeć wystawę, którą uczniowie przygotowali z okazji Międzynarodowego Dnia Puzzli.

Układanie puzzli daje nam wiele korzyści:

Czytaj więcej

Wznawiamy zbiórkę nakrętek plastikowych i baterii.


Archiwa