Archiwa

INFORMATOR DLA RODZICÓW 2015/2016

Charakterystyka szkoły

Zespół Szkół Specjalnych w Czersku  jest obecnie jedną  z najnowocześniejszych szkół w województwie pomorskim. Realizujemy bogatą ofertę edukacyjną. Prowadzimy wczesne wspomaganie rozwoju dzieci w wieku przedszkolnym. Proponujemy zajęcia z zakresu: logopedii, usprawniania ruchowego, wspomagania rozwoju poznawczego, muzykoterapii, rytmiki, terapii metodami Knillów, V. Sherborne, integracji sensorycznej. Od kilku lat prowadzimy punkt konsultacyjny dla rodziców w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dzieci, grupę wsparcia dla rodziców, a w roku szkolnym 2015/2016 będziemy prowadzili terapię indywidualną w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dla grupy 36 dzieci w wieku przedszkolnym. Zespół składa się z szesnastu oddziałów 9 – Szkoła Podstawowa, 5 – Gimnazjum oraz 2 – Ponadgimnazjalna Szkoła Przysposabiająca do Pracy    dla   uczniów   niepełnosprawnych   intelektualnie   w   stopniu    umiarkowanym i znacznym. Do zespołu szkół uczęszcza 145 uczniów. W placówce prowadzi się skuteczną orientację zawodową.  Absolwentom gimnazjum pomagamy znaleźć praktykę  w zakładach rzemieślniczych. W naszej szkole dziecko o specjalnych potrzebach edukacyjnych otrzymuje fachową pomoc wyspecjalizowanej kadry pedagogicznej stosującej nowoczesne metody i formy pracy. Korzysta z pomocy psychologa, pedagoga, logopedów, rehabilitantów, terapeutów. Ze względu na specyfikę placówki kształcenia specjalnego organizacja pracy dydaktyczno-wychowawczej nacechowana jest wszechstronną  pomocą, życzliwością, , umiejętnym stopniowaniem trudności ,dobrą atmosferą. To pozwala otworzyć dzieciom drogę do rozwoju na miarę indywidualnych możliwości . W życiu szkoły miniony rok szkolny był bardzo owocny. Nasi uczniowie osiągnęli liczne  sukcesy artystyczne i sportowe. Zdobywali medale, biorąc udział  w zawodach na terenie całego kraju, otrzymali nagrody i wyróżnienia, które dały im zadowolenie, poczucie własnej wartości i radość życia. Szkoła osiągnęła    dobre   efekty   kształcenia.   Potwierdzają    to    wyniki    sprawdzianów i egzaminów. Sprawdzian w kl.VI: język polski średni wynik 58%, matematyka – 61%, język angielski – 79%. Egzamin gimnazjalny:  język polski średni wynik 58,5% , historia, WOS  średni wynik 72,9%, matematyka średni wynik 48,9%, przedmioty przyrodnicze 51,2 %,  język angielski średni wynik  75,5%. Pozwala to na stwierdzenie, że szkoła prawidłowo realizuje oddziaływania zorientowane na proces rozwoju uczniów, jak i na końcowe ich osiągnięcia. Zadania przyjęte do realizacji w programie rozwoju szkoły na rok 2014/2015 były ukierunkowane na zapewnienie uczniom wszechstronnego rozwoju. Metody i formy pracy nauczycieli były właściwie dobrane i skuteczne. Uwzględniały różnice w możliwościach, uzdolnieniach, potrzebach  i zainteresowaniach uczniów.

Opracowanie:

Dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych w Czersku

Leszek Mroziński

 

    Godziny pracy pielęgniarki szkolnej:

Poniedziałek 8.00 – 11.00

Wtorek 11.15 – 15.00

Środa 8.00 – 15.00

Czwartek – nieczynne

Piątek 12.15 – 15.00

Godziny pracy psychologa szkolnego:

Wtorek 8.00 – 14.00

Środa 8.00 – 12.30

Czwartek 8.00 – 10.30

 

Godziny pracy pedagoga szkolnego:

Poniedziałek 8.30 – 9.30,   10.30 – 12.30

Wtorek 8.50 – 10.50

Środa 8.00 – 9.30

Czwartek 12.00 – 13.00

Piątek 8.30 – 9.30,     10.30 – 13.30

Numery telefonów: 523984805, kom. 517679662

Adres strony internetowej: www.zssczersk.pl

Adres emailowy: zssczersk@wp.pl

 

Kalendarz roku szkolnego 2015/2016

 1. Początek roku szkolnego                     01 września 2015r.
 2. Zimowa przerwa świąteczna                23 – 31 grudnia 2015 r.
 3. Ferie zimowe                                       15 – 28 lutego 2016 r.
 4. Wiosenna przerwa świąteczna 24 – 29 marca 2016 r.
 5. Sprawdzian klas szóstych 5 kwietnia 2016 r. (wtorek)
 6. Egzamin gimnazjalny
 • część humanistyczna 18 kwietnia 2016 r. (poniedziałek)
 • część matematyczno-przyrodnicza 19 kwietnia 2016 r. (wtorek)
 • część językowa 20 kwietnia 2016 r. (środa)
 1. Majówka                          01 – 3 maja 2016r.
 2. Boże Ciało   26 maja 2016r.
 3. Zakończenie roku szkolnego               24 czerwca 2016 r.
 4. Ferie letnie – wakacje 25 czerwca – 31 sierpnia 2016 r.
 5. Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych:
 1. Szkoła podstawowa:
 • 02.11.2015r.
 • 05.04. 2016r.
 • 02.05.2016r.
 • 27.05. 2016r.
 1. Gimnazjum:
 • 02.11.2015r.
 • 18.04. 2016 r.
 • 19.04. 2016 r.
 • 20.04. 2016 r.
 • 02.05.2016r.
 • 27.05. 2016r.

Plan imprez i apeli w roku szkolnym 2015/2016

Lp. Apel/ impreza Termin Osoby odpowiedzialne Lider zespołu
1. Rozpoczęcie roku szkolnego 2015/2016 wrzesień
2. Dzień Edukacji Narodowej październik B.Szynwelska,

A. Schulz, A.Bartkowska,

D. Sosik-Prill,.

B. Szynwelska
3. Wewnątrzszkolny Konkurs Wiedzy o Lesie październik A. Grzelak,

J. Śledź,

A. Bernady

A. Grzelak
4. Halloween – konkurs październik       SU
5. Wszystkich Świętych;

Muzyka Wielkich Mistrzów

listopad G. Kulczyk,

M. Stopa

A. Czapiewska

G. Kulczyk
6. 11 Listopada listopad S. Stopa,

S. Połom

M. Grzonka,

J. Włoch

S. Połom
7. Konkurs plastyczny dla klas IV-VI pt. „Pocztówka z Wielkiej Brytanii” listopad D. Stosik-Prill

B. Szynwelska

 

D. Stosik-Prill
8. Andrzejki listopad SU Wychowawcy  klas B. Gliniecka
9. Mistrzostwa Szkoły

w Bocce

listopad n-le wychowania fizycznego J. Grzelak
10. Mój Przyjaciel Anioł Stróż- konkurs plastyczny listopad-  grudzień J. Patenkiewicz,

E. Milke

R. Lipkowska,

E. Miętka

E. Milke
11. Organizacja kiermaszu mikołajkowego grudzień A. Bernady,

L. Elas,

K. Jażdżewska,

M. Stopa,

S. Grabańska,

S. Stopa,

A. Osowska,

A. Meyer

A. Osowska
12. Mikołajki dla najmłodszych grudzień A. Czapiewska,

E. Milke

D. Literska

A. Czapiewska
13. Adwent – konkurs

liturgiczno – biblijny

o Bożym Narodzeniu

grudzień E. MIlke

S. Sikora

E. Milke
14. Boże Narodzenie – apel grudzień K. Jażdżewska,

A. Meyer,

E. Jagielska

M. Babińska,

B. Gliniecka,

E. Jagielska
15. Szkolny Konkurs Matematyczny styczeń S Połom,

K. Narloch

M. Grzonka

S. Połom
16. Konkurs „Step by Step” – dla klas I-III gimnazjum styczeń D. Stosik –Prill

K. Wilczewska

D.Stosik -Prill
17. Quiz Muzyczny luty G. Kulczyk,

M. Stopa

A. Jaszczyszyn,

J. Włoch

G. Kulczyk
18. Bal maskowy luty SU M. Stopa
19. Turniej Hokeja Halowego o Puchar Dyrektora Szkoły (gimnazjum) luty n-le w-f J. Grzelak
20. Dzień Promocji Zdrowia; Dzień Praktycznego Działania marzec J. Grabańska,

A. Osowska,

A. Bernady,

E. Jagielska

A. Jaszczyszyn,

A. Osowska

J. Grabańska

21. Mistrzostwa Województwa w Halowej Piłce Nożnej marzec J. Fidurski,

P. Lepak,

J. Grabańska,

A. Jaszczyszyn

J.Fidurski
22. Konkurs na najpiękniejszą palmę wielkanocną marzec  Wychowawcy klas A.Bernady
23. Konkurs Wiedzy Biblijnej W czasie rekolekcji E. Milke

A. Stosik

E.Milke
24. Turniej Hokeja Halowego o Puchar Dyrektora Szkoły

( szkoła podstawowa)

marzec n-le w-f P.Lepak
25. „Poznaj swoją ojczyznę” – konkurs wiedzy marzec A. Czapiewska

K. Narloch

A. Czapiewska
26. Wielkanoc – apel marzec K. Wilczewska,

J. Śledź

A. Schulz,

A. Osowska

A. Schulz
27. Światowy Dzień Wiedzy o Autyzmie kwiecień D. Literska

K. Jażdżewska

E. Wojcieszczyk

D. Literska
28. MATP – szkolny dzień treningowy kwiecień n-le w-f S. Pliszka
29. Międzyszkolny Konkurs Przyrodniczy „Od nasionka do drzewka” kwiecień A. Grzelak,

J. Patenkiewicz

S. Grabańska,

J. Grabańska

A. Jaszczyszyn,

L. Elas,

A. Grzelak
29. Apel z okazji 3 Maja maj E. Miętka,

K. Narloch

B .Gliniecka,

J. Grabańska

E. Miętka
30. Międzyszkolny Konkurs Wiedzy Ogólnej maj B. Szynwelska,

A. Grzelak

S. Połom,

K. Narloch

B. Szynwelska
31. Dzień Matki maj J. Patenkiewicz,

A. Schulz,

R. Lipkowska,

E. Jagielska

R .Lipkowska
32. Otwarcie sezonu żeglarskiego maj n-le w-f

S. Sikora

J. Gliszczyński
33. Piknik Plastyczny maj A. Bartkowska, A. Schulz,

J. Włoch, A. Bernady

A. Schulz
34. Pomorski Mityng w Biegach Przełajowych w Ostrowitem czerwiec n-le w-f

A. Osowska

J. Gliszczyński
35. Zakończenie roku szkolnego 2015/2016 czerwiec A. Czapiewska,

M. Stopa

B. Szynwelska,

G. Kulczyk,

M. Babińska

A. Czapiewska

Oddziały w roku szkolnym 2015/2016,

przydział wychowawców i izb lekcyjnych

           SZKOŁA PODSTAWOWA

Lp. Klasa Wychowawca Wychowawca wspomagający Sala
1. I Schulz Anna Jażdżewska Kamila 9
II Lipkowska Renata Patenkiewicz Joanna 1
III Patenkiewicz Joanna Lipkowska Renata 2
4. IV Kulczyk Gabriela Pliszka Stanisław P8
V Grzelak Aleksandra Literska Dorota 30
VI Szynwelska Beata Połom Sylwia 22
7. zet a Grabańska Sylwia Bartkowska Anna 10
8. zet b Elas Liliana Karolina Wilczewska 8
9. zet c Jagielska Emilia Włoch  Joanna 19

           GIMNAZJUM

Lp. Klasa Wychowawca Wychowawca wspomagający Sala
1. I Stosik-Prill Dorota Lepak Przemysław 23
II Miętka Ewa Narloch Krystyna 25
III Czapiewska Alicja Grzonka Marek 27
ZET A Bernady Aleksandra Stosik Agnieszka 29
ZET B Grabańska Justyna Stopa Seweryna 28
PDPA Jaszczyszyn Anna Gliszczyński Jan 34
PDPB Osowska Agnieszka Stopa Marcin 34

PLANOWANE TERMINY PRZYJĘĆ DO LEKARZA SPEC> PSYCHIATRII DZIECI I MŁODZIEŻY

– MARIA JOHN – GRZEGORZAK

Wrzesień 10.09. 2015r. 12.30-15.30

Październik 08.10.2015r. 12.30-15.30

Listopad 05.11.2015r. 12.30-15.30

Grudzień o3.12.2015r. 12.30-15.30

Rejestracja pacjentów w Poradni Dziecięcej lub pod numerem 523954459