Archiwa

Szkoła Specjalna Promująca Zdrowie

Szkoła Promująca Zdrowie w Zespole Szkół Specjalnych w Czersku. 

Szkoła Podstawowa nr 3 

Okres przygotowawczy: Starania o przyjęcie do sieci „Szkół Promujących Zdrowie” nasza szkoła rozpoczęła w roku szkolnym 2021/2022.

 Główne zadania oraz terminy działań szkoły w ramach programu Szkoła Promująca Zdrowie według przeprowadzonej diagnozy wstępnej:

  1. Przeciwdziałanie wulgaryzmom wśród uczniów na przerwach pod hasłem „Dbamy o kulturę słowa” – rok szkolny 2021/2022 -2022/2023
  2. Profilaktyka agresji wśród uczniów pod hasłem „Stop agresji” – rok szkolny 2021/2022 -2022/2023

Problemami priorytetowymi w roku szkolnym 2023/24 są: złe nawyki żywieniowe uczniów oraz agresja wśród uczniów na przerwach.


ROK SZKOLNY 2023/2024


Owocowa galaretka w ZET C


Kanapkowy tort w klasie IV i V

                                     


Zdrowe śniadanie w ZET C – marzec


Wizyta w sklepie ze zdrową żywnością


Tablica „Zdrowe produkty” w szkolnej stołówce


Owsianka z jabłkiem i cynamonem, czyli przepis na kolejne zdrowe śniadanie

 


Zdrowe śniadanie w ZET C


Frytki z marchewki? Palce lizać!


Jak zrobić pyszny jogurt? Klasa V już wie!


Zdrowe II śniadanie

   


Zdrowe śniadanie

   


Pyszności z owoców


Zdrowe ciasto! – czemu nie?


Odreagowujemy nasze emocje uczestnicząc w zajęciach fitness


Uczymy się opanowywać złość i swoje emocje


Nasze emocje 🙂 🙁 😉 😀

 


Udział uczniów w zajęciach z programów profilaktycznych


Poznajemy siebie, integrujemy się, jesteśmy dla siebie koleżeńscy

 


Dzień Miłego Słowa 🙂

 


Urodziny w szkole

 


Miłe słowa w szkole 🙂


Dzień Życzliwości w naszej szkole.


Regulamin poprawnego komunikowania się:


Miłe słowa w szkole:


Muzykoterapia:


Spotkanie z policjantami:


Nasza szkoła w 2021 roku rozpoczęła okres przygotowawczy do przystąpienia

do Sieci Szkół Promujących Zdrowie.

Standardy Szkoły Promującej Zdrowie

Szkoła promująca zdrowie dąży do osiągania celów i realizuje zadania określone w podstawach programowych kształcenia ogólnego i innych obowiązujących aktach prawnych i ponadto:

1. Koncepcja pracy szkoły, jej struktura i organizacja sprzyjają uczestnictwu społeczności szkolnej w realizacji działań w zakresie promocji zdrowia oraz skuteczności i długofalowości tych działań.

2. Klimat społeczny szkoły sprzyja zdrowiu i dobremu samopoczuciu uczniów, nauczycieli i innych pracowników szkoły oraz rodziców uczniów.

3. Szkoła realizuje edukację zdrowotną i program profilaktyki dla uczniów, nauczycieli i innych pracowników szkoły oraz dąży do poprawy skuteczności działań w tym zakresie.

4. Warunki oraz organizacja nauki i pracy sprzyjają zdrowiu i dobremu samopoczuciu uczniów, nauczycieli i innych pracowników szkoły oraz współpracy z rodzicami.

Etapy tworzenia Szkoły Promującej Zdrowie

Proces tworzenia szkoły promującej zdrowie polega na:

· oddolnym wprowadzaniu zmian poprzez realizację kolejnych projektów (od diagnozy do ewaluacji),

· przebiega inaczej w różnych środowiskach odpowiednio do diagnozy potrzeb i zasobów,

· realizowany jest zgodnie z zasadą małych kroków,

· wszystkie działania i ich ewaluacja planowane są wg schematu planu pracy SzPZ.

1. Przygotowanie

· Inicjacja – narodzenie się pomysłu i chęci tworzenia SzPZ w społeczności szkolnej.

· Propagowanie idei SzPZ w społeczności szkolnej, wśród rodziców i społeczności lokalnej.

· Pozyskiwanie uczestników i sojuszników.

· Powołanie szkolnego koordynatora i zespołu promocji zdrowia.

· Podjęcie wzajemnych zobowiązań przez osoby przystępujące do działania.

2. Diagnoza stanu wyjściowego

· Zebranie danych dotyczących aktualnych problemów ludzi, warunków funkcjonowania szkoły itd.

· Analiza tych danych.

· Ustalenie listy problemów wymagających rozwiązania.

3. Budowanie planu działań i ich ewaluacji

· Wybór problemu/ów (priorytetowego/ych).

· Określenie przyczyn tych problemów i sposobów usunięcia tych przyczyn.

· Ustalenie celów.

· Zbudowanie planu działań dla osiągnięcia celów.

4. Działania

· Realizacja planu, monitorowanie działań (ewaluacja procesu) oraz dokonywanie niezbędnych korekt dla osiągnięcia celu.

5. Ewaluacja wyników działań

· Ewaluacja końcowa – sprawdzenie czy osiągnięto cel.

Źródło:

B.Woynarowska, D. Danielewicz, M. Woynarowska-Sołdan (2020), Szkoła Specjalna Promująca Zdrowie. Podręcznik dla szkół specjalnych kształcących dzieci i młodzież z niepełnosprawnością intelektualną i osób wspierających ich działania w zakresie promocji zdrowia.

www.ore.edu.pl

Zespół ds. promocji zdrowia w naszej szkole

Koordynatorzy:

Justyna Grabańska, Kamila Jażdżewska

Członkowie:

Leszek Mroziński, Jarosław Fidurski, Seweryna Stopa, Marcin Stopa, Dorota Stosik-Prill, Ewa Milke, Sylwia Grabańska, Anna Schulz, Aleksandra Bernady, Liliana Elas, Agnieszka Osowska, Karolina Bober, Małgorzata Dembowska, Joanna Patenkiewicz, Aleksandra Grzelak, Karolina Wilczewska, Stanisław Pliszka, Przemysław Lepak, Marek Grzonka, Marta Sikora, Dorota Literska, Paweł Jakubowski, Sylwia Schoenhoff

Teraz przed nami intensywna praca, która koncentruje się na promocji zdrowia, jako jednej z nadrzędnych wartości w naszym życiu.