Miesięczne Archiwa: październik 2020

Informacja o dalszej formie nauczania – RODZICE

 Czersk,30.10.2020 r.

Drodzy rodzice i uczniowie

 

Informuję, że organizacja nauczania w Zespole Szkół Specjalnych w Czersku w dniach od 02.11.2020 r. do 06.11.2020 r. będzie realizowana w następujący sposób:

  1. Zdalny tryb nauczania z wykorzystaniem technik nauczania na odległość

Klasy IV-VIII Szkoły Podstawowej, Szkoła Przysposabiająca do Pracy, nauczania indywidualne, zajęcia rewalidacyjno- wychowawcze

– Od  02.11.2020 r nadal publikujemy na szkolnej stronie internetowej materiały edukacyjne dla uczniów każdej klasy.

– Zdalne nauczanie prowadzimy z zachowaniem tygodniowego planu zajęć dla poszczególnych klas.

– Wychowawcy  klas monitorują właściwy przebieg  pracy zdalnej w swoim oddziale.  Na bieżąco kontaktują się z  rodzicami . Zgłaszają dyrektorowi kłopoty w zakresie pracy zdalnej u swoich uczniów. Dbają o właściwy przepływ informacji. Wszelkie pytania i wątpliwości  w szczególnie trudnych przypadkach kierują do dyrekcji.

– W czasie zdalnego nauczania zapewniamy rodzicom możliwość kontaktu i konsultacji z nauczycielami poprzez bezpośredni kontakt telefoniczny lub pocztą e-mail z wychowawcą klasy.

– Bardzo proszę aby rodzice na miarę indywidualnych potrzeb  wspomagali swoje dzieci w odczytywaniu  w przesłanych materiałach poleceń i instrukcji nauczycieli.

  1. Nauczanie stacjonarne w szkole

Klasa I-II,  klasa III,   klasa zetd,   Uczniowie tych klas przychodzą do szkoły zgodnie z planem.

terapia w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju, terapia w programie „Za życiem” – zajęcia będą prowadzone w szkole

 

Serdecznie pozdrawiam : Dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych w Czersku   Leszek Mroziński

 

,, Mój przyjaciel – Anioł Stróż”

W tym roku nieco szybciej niż w poprzednich latach przeprowadziliśmy w naszej szkole konkurs ,, Mój przyjaciel – Anioł Stróż”. Czytaj więcej

MISTRZOSTWA POLSKI W BIEGACH PRZEŁAJOWYCH

Ciechanów był gospodarzem Mistrzostw Polski w Biegach Przełajowych ZSS SPRAWNI RAZEM. Czytaj więcej

ZDALNE NAUCZANIE – KOMUNIKAT DLA RODZICÓW

 Drodzy rodzice i uczniowie                                                                                                                         Czersk,19.10.2020 r.

Wobec rosnącej liczby zachorowań na wirus SARS-COV-2 w powiecie chojnickim, w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo naszych uczniów, w dniu dzisiejszym otrzymałem zgodę organu prowadzącego na przejście dla całego Zespołu Szkół Specjalnych w Czersku w tryb nauczania zdalnego w okresie od 20.10. 2020 r do 30.10.2020 r. włącznie.

W związku z tym wszyscy uczniowie naszej szkoły od wtorku 20.10.2020 r. przechodzą na tryb nauczania na odległość. W takiej samej formule będą również prowadzone: nauczania indywidualne, wczesne wspomaganie rozwoju oraz terapia w programie „Za życiem”.
– Od wtorku 20.10.2020 r publikujemy na szkolnej stronie internetowej materiały edukacyjne dla uczniów każdej klasy.

– Zdalne nauczanie prowadzimy z zachowaniem tygodniowego planu zajęć dla poszczególnych klas.

– Wychowawcy klas monitorują właściwy przebieg pracy zdalnej w swoim oddziale. Na bieżąco kontaktują się z rodzicami.

-Zgłaszają dyrektorowi kłopoty w zakresie pracy zdalnej u swoich uczniów. Dbają o właściwy przepływ informacji. Wszelkie pytania i wątpliwości w szczególnie trudnych przypadkach kierują do dyrekcji.

– Nauczyciele mają możliwość weryfikacji dotychczas stosowanego programu nauczania tak, by dostosować go do kształcenia na odległość. Przygotowując tygodniowy zakres materiału dla poszczególnych klas, uwzględniamy m.in.: równomierne obciążenie ucznia zajęciami w danym dniu, zróżnicowanie tych zajęć, możliwości psychofizyczne uczniów oraz ograniczenia wynikające ze specyfiki zajęć.

– Dostęp do materiałów edukacyjnych dla każdej klasy na szkolnej stronie internetowej
będzie zabezpieczony hasłem. Hasła dostępu przekażą rodzicom wychowawcy klas.

– W czasie zdalnego nauczania zapewniamy rodzicom możliwość kontaktu i konsultacji z nauczycielami poprzez bezpośredni kontakt telefoniczny lub pocztą e-mail z wychowawcą klasy.
– Bardzo proszę aby rodzice na miarę indywidualnych potrzeb wspomagali swoje dzieci w odczytywaniu w przesłanych materiałach poleceń i instrukcji nauczycieli.

Serdecznie pozdrawiam:

Dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych w Czersku Leszek Mroziński

DZIEŃ NAUCZYCIELA

14 PAŹDZIERNIKA – DZIEŃ NAUCZYCIELA

„…za serce, za trud, za dobre słowo…”

Czytaj więcej

KOMUNIKAT

Drodzy Nauczyciele, Rodzice, Uczniowie.

Z dużą radością informujemy, że Ministerstwo Edukacji Narodowej, po licznych sygnałach płynących ze szkół specjalnych, wyraziło zgodę aby szkoły Przysposabiające do Pracy w dalszym ciągu nauczanie prowadziły w trybie stacjonarnym. W związku z tym w poniedziałek 19.10.2020r. oczekujemy uczniów klas PDP w szkole na normalnych zajęciach.

Serdecznie pozdrawiam

Dyrektor Leszek Mroziński

ŚWIĘTO ZIEMNIAKA CZYLI BULWOWY ZAWRÓT GŁOWY

W dniach  05-09 października odbyły się w naszej szkole  Dni Ziemniaka, którego organizatorami byli członkowie Samorządu Uczniowskiego.  Czytaj więcej

DZIEŃ NAUCZYCIELA – A MOŻE TAK?

                  


Archiwa