Archiwa

Pracownicy

IMGP7786

DYREKCJA 

Dyrektor – Leszek Mroziński

Wicedyrektor – Jarosław Fidurski

 

NAUCZYCIELE I PRZYDZIAŁ CZYNNOŚCI NAUCZYCIELI 

L.p.

Imię i nazwisko nauczyciela

 Nauczany przedmiot(y)

1. Leszek Mroziński Przysposobienie do pracy, technika
2. Jarosław  Fidurski Wychowanie fizyczne, zajęcia rewalidacyjno -wychowawcze
3. Sylwia Grabańska Edukacja wczesnoszkolna,  nauczanie indywidualne, WWRD, logopedia
4. Justyna Grabańska Funkcjonowanie w środowisku, plastyka, nauczanie indywidualne, rewalidacja
5. Liliana  Elas Funkcjonowanie w środowisku,plastyka, nauczanie indywidualne
6. Krystyna Narloch Język polski, rewalidacja (na emeryturze)
7. Aleksandra Grzelak Przyroda, biologia, chemia, geografia, rewalidacja, WWRD
8. Alicja Czapiewska Historia, wos, rewalidacja, biblioteka (na emeryturze)
9. Anna Jaszczyszyn – Lica Funkcjonowanie w środowisku, nauczanie indywidualne rewalidacja, przysposobienie. do pracy (na emeryturze)
10. Marek Grzonka Technika, informatyka, zajęcia komputerowe, fizyka, zajęcia techniczne, przysposobienie do pracy
11. Renata Lipkowska Edukacja wczesnoszkolna, edukacja muzyczna, edukacja plastyczna, WWRD, rewalidacja (na emeryturze)
12. Ewa Milke Religia
13. Dorota Literska Pedagog, nauczanie indywidualne, WWRD, rewalidacja
14. Gabriela Kulczyk Muzyka, rewalidacja, WWRD
15. Joanna Patenkiewicz Edukacja wczesnoszkolna,  WWRD, rewalidacja
16. Sylwia Połom Matematyka, WWRD
17. Beata Szynwelska Język polski, plastyka, zajęcia artystyczne,
WWRD
18. Marta Sikora Nauczanie indywidualne, rewalidacja, WWRD
19. Małgorzata Babińska Nauczanie  indywidualne, rewalidacja, WWRD
20. Jacek Grzelak Wychowanie fizyczne, nauczanie  indywidualne, WWRD
21. Joanna Włoch Nauczanie  indywidualne, plastyka, rewalidacja, WWRD
22. Agnieszka Stosik Nauczanie indywidualne, rewalidacja, WWRD
23. Ewa Miętka Nauczanie  indywidualne, rewalidacja, zajęcia  techniczne, WWRD
24. Barbara Gliniecka Nauczanie indywidualne, rewalidacja, WWRD
25. Stanisław Pliszka Wychowanie fizyczne, nauczanie indywidualne, technika
26.
27. Anna Bartkowska Plastyka, rewalidacja, nauczanie indywidualne, edukacja wczesnoszkolna, WWRD
28. Agnieszka Osowska Nauczanie  indywidualne, rewalidacja, WWRD, WDŻ, funkcjonowanie w środowisku, przysposobienie do pracy
29. Emilia Wojcieszczyk Psycholog, nauczanie  indywidualne, rewalidacja, WWRD
30. Emilia Jagielska Nauczanie  indywidualne, rewalidacja, WWRD funkcjonowanie w środowisku, technika
31. Justyna Stosik Plastyka, technika, rewalidacja, WWRD
32. Dorota    Stosik-Prill Język angielski, WWRD
33. Aleksandra Bernardy Funkcjonowanie w środowisku, nauczanie indywidualne, technika, przysposobienie do pracy, rewalidacja
34. Karolina Wilczewska Nauczanie  indywidualne, rewalidacja, technika, WWRD
35. Seweryna Stopa Rewalidacja, plastyka, technika, przysposobienie do pracy, doradztwo zawodowe
36. Małgorzata Dembowska  Matematyka, rewalidacja indywidualna, WWRD, logopedia
37. Marcin Stopa Nauczanie  indywidualne, rewalidacja, przysposobienie do pracy, informatyka, technika, EDB, doradztwo zawodowe
38. Karolina Bober Technika, plastyka, rewalidacja, przysposobienie do pracy, nauczanie indywidualne, WWRD
39. Przemysław Lepak Wychowanie fizyczne, rewalidacja, WWRD
40. Anna Schulz Świetlica, plastyka, rewalidacja, edukacja wczesnoszkolna, WWRD
41. Agnieszka Dąbrowska Technika, WWRD, plastyka, rewalidacja,
44. Kamila Jażdżewska Pedagog, WWRD, rewalidacja
42. Paweł Jakubowski Wychowanie fizyczne, nauczanie  indywidualne, WWRD
43. Anna Morzuch Wychowanie fizyczne, nauczanie indywidualne, fizjoterapia, WWRD