Archiwa

BAŁTYK BEZ GRANIC

Projekt: Bałtyk bez granic 

Gra terenowa “Bałtyk bez barier “ 

Dnia 17 kwietnia nasza szkoła została zaproszona do PZKS w Wejherowie na grę terenową pod hasłem “ Kocham Bałtyk” Gra była realizowana w ramach projektu Bałtyk bez barier. 

 Było siedem stanowisk , przy których uczestnicy rozwiązywali zadania dotyczące Morza Bałtyckiego ( ochrony, flory, fauny, zagrożenia). 

Naszą szkołę reprezentowali : Kasandra i Anastazja Szkatułą, Marta Babińska, Konrad Kułakowski, Krzysztof Prabucki. 

Uczestnikami byli uczniowie szkół położonych w województwach leżących nad Morzem Bałtyckim. 

Zdobyliśmy 6 miejsce GRATULUJEMY!!! 

 


Nasza szkoła bierze udział w projekcie Bałtyk bez granic.

Objęte nim są województwa leżące nad Morzem Bałtyckim. Wiosną tego roku w Helu w warsztatach uczestniczyli nasi uczniowie Anastazja Szkatuła, Kasandra Szkatuła, Marta Babińska, Konrad Kułakowski. Głównym celem jest zwiększenie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży przez wykorzystanie metod aktywizujących. Wdrożenie innowacyjnych metod nauczania. 

Bardzo ciekawa forma i metody zachęciły nas aby zaprosić edukatorów FRUG tego projektu do naszej placówki. 

 30 listopada p. Wojtek i p. Mikołaj ( pracownicy Stacji Morskiej im Prof. Krzysztofa Skiby 

IOUG w Helu ) przeprowadzili u nas warsztaty dla klas 5-8 i PDP. 

Temat przewodni “Ochrona Bałtyku”. Zajęcia były bardzo ciekawe uczniowie brali aktywny udział . Chętnie wykonywali zadania, polecenia zadawali pytania.  Zobaczyli fokę, sieci, ciekawą prezentacje  o metodach ochrony Bałtyku oraz narzędzia. 


 


Nasza szkoła bierze udział w projekcie „Bałtyk bez granic” 

Projekt ten zwiększa szansę edukacji dzieci i młodzieży poprzez wykorzystanie metod aktywizujących. Kończy się on 31.03.2023r. Dofinansowany jest przez Fundusz EOG (Islandia, Lichtenstein, Norwegia), WFOŚiGW w Gdańsku. Partnerami projektu są: 

Nasza szkoła już zaczęła korzystać z materiałów na zajęciach biologii, geografii, zajęciach rewalidacyjnych. Pomoce do prowadzenia lekcji otrzymała p. Ola Grzelak na szkoleniu w Helu, które odbyło się dniach 21-22 kwiecień. 2022r. Polecamy 🙂