Archiwa

Komunikat

Drodzy rodzice i uczniowie                  Czersk, 20.01.2022 r.

W dniu dzisiejszym otrzymałem zgodę organu prowadzącego na przejście dla klasy PDPB oraz klasy PDPC Szkoły Przysposabiającej do Pracy, a także klasy zetd Szkoły Podstawowej w tryb nauczania zdalnego.

– w okresie od 21.01. 2022 r. do 27.01.2022 r. włącznie,

– Od 21.01.2022 r publikujemy na szkolnej stronie internetowej materiały edukacyjne dla uczniów wymienionych klas

– Zdalne nauczanie prowadzimy z zachowaniem tygodniowego planu zajęć dla klas.

– Wychowawca klasy monitoruje właściwy przebieg pracy zdalnej w swoim oddziale. Na bieżąco kontaktuje się z rodzicami . Zgłasza dyrektorowi kłopoty w zakresie pracy zdalnej u swoich uczniów. Dba o właściwy przepływ informacji. Wszelkie pytania i wątpliwości w szczególnie trudnych przypadkach kierują do dyrekcji.

– Nauczyciele mają możliwość weryfikacji dotychczas stosowanego programu nauczania tak, by dostosować go do kształcenia na odległość. Przygotowując tygodniowy zakres materiału dla klasy, uwzględniamy m.in.: równomierne obciążenie ucznia zajęciami w danym dniu, zróżnicowanie tych zajęć możliwości psychofizyczne uczniów oraz ograniczenia wynikające ze specyfiki zajęć.

– Dostęp do materiałów edukacyjnych dla klasy na szkolnej stronie internetowej

będzie zabezpieczony hasłem. Hasła dostępu przekaże rodzicom wychowawca klasy.

– W czasie zdalnego nauczania zapewniamy rodzicom możliwość kontaktu i konsultacji z nauczycielami poprzez bezpośredni kontakt telefoniczny lub pocztą e-mail z wychowawcą klasy.

– Bardzo proszę aby rodzice na miarę indywidualnych potrzeb wspomagali swoje dzieci w odczytywaniu w przesłanych materiałach poleceń i instrukcji nauczycieli.

Serdecznie pozdrawiam:

Dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych w Czersku

Leszek Mroziński