Archiwa

Kl. III zdalne nauczanie

 

Drodzy rodzice i uczniowie                                                     Czersk, 13.12.2021 r.

 

W dniu dzisiejszym otrzymałem zgodę organu prowadzącego na przejście dla  oddziału klasy III  Szkoły Podstawowej  w tryb nauczania zdalnego.

–   w okresie od 13.12. 2021 r. do 17.12.2021 r. włącznie,

– Od 13.12.2021 r publikujemy na szkolnej stronie internetowej materiały edukacyjne dla uczniów  klasy III

– Zdalne nauczanie prowadzimy z zachowaniem tygodniowego planu zajęć dla  klasy III.

– Wychowawca  klasy monitoruje właściwy przebieg  pracy zdalnej w swoim oddziale.  Na bieżąco kontaktuje się z  rodzicami . Zgłasza dyrektorowi kłopoty w zakresie pracy zdalnej u swoich uczniów. Dba o właściwy przepływ informacji. Wszelkie pytania i wątpliwości  w szczególnie trudnych przypadkach kierują do dyrekcji.

– Nauczyciele mają możliwość weryfikacji dotychczas stosowanego programu nauczania tak, by dostosować go do  kształcenia na odległość. Przygotowując tygodniowy zakres materiału dla  klasy, uwzględniamy m.in.: równomierne obciążenie ucznia zajęciami w danym dniu, zróżnicowanie tych zajęć możliwości psychofizyczne uczniów oraz ograniczenia wynikające ze specyfiki zajęć.

– Dostęp do materiałów edukacyjnych dla  klasy na szkolnej stronie internetowej

będzie zabezpieczony hasłem. Hasła dostępu przekaże rodzicom wychowawca klasy.

– W czasie zdalnego nauczania zapewniamy rodzicom możliwość kontaktu i konsultacji z nauczycielami poprzez bezpośredni kontakt telefoniczny lub pocztą e-mail z wychowawcą klasy.

– Bardzo proszę aby rodzice na miarę indywidualnych potrzeb  wspomagali swoje dzieci w odczytywaniu  w przesłanych materiałach poleceń i instrukcji nauczycieli.

Serdecznie pozdrawiam:

Dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych w Czersku

Leszek Mroziński