Archiwa

Sprawozdanie z realizacji programów Laboratoria Przyszłości i Aktywna Tablica

W roku szkolnym 2022/2023 w Zespole Szkół Specjalnych w Czersku realizowano rządowy program Laboratoria Przyszłości oraz program Aktywna Tablica. Program Laboratoria Przyszłości doposażył naszą placówkę w sprzęt różnego rodzaju: między innymi: komputer –laptop , oprogramowanie pozwalające tworzyć, obrabiać wideo i dźwięk, dyktafon, sprzęt fotograficzny z osprzętem, okulary vr, drukarkę 3d z filamentami oraz sprzęt nagłośnieniowy.

Za pomocą tego sprzętu i oprogramowania zrealizowano różne inicjatywy uczniów i  uroczystości szkolne. Pierwszymi krokami było szkolenie się z obsługi poszczególnych zasobów sprzętowych zarówno kadry, jak i uczniów. Poznawanie nowych metod pracy, źródeł pozyskiwania materiałów w tym platform w sieci Internet. Jednym z pierwszych zajęć było zapoznanie się uczniów ze sprzętem- zestaw nagłośniający (podłączanie zestawu mikrofonowego), zajęcia odbyły się na sali sportowej, udział brali uczniowie szkoły podstawowej. Umiejętności nabyte podczas tych zajęć będą przydatne w życiu codziennym. Otrzymane z programu „Laboratoria Przyszłości” urządzenia, narzędzia i materiały urozmaicają pracę z uczniem oraz uczą dzieci i młodzież nowych technologii, co  w zmieniającym się w szybkim tempie świecie jest niezwykle ważne. Uczniowie wraz z rozwojem umiejętności obsługi z pomocą grona nauczycieli podnosili swój stopień zainteresowania daną dziedziną technologiczną, która to wpierała proces edukacji na różnych przedmiotach. Historia, biologia, matematyka, technika,  fizyka , informatyka i inne przedmioty wpierane nowoczesną technologią sprawiały,  iż uczniowie chętniej uczestniczyli i brali aktywny udział w procesie samokształcenia.  Wykorzystując zasoby sprzętowe uczniowie realizowali między innymi: podłączanie urządzeń multimedialnych, bezpieczną obsługę urządzeń gospodarstwa domowego, fotograficznego, komputerowego, multimedialnego i nagłośnieniowego. Brali udział w przygotowaniach zajęć edukacyjnych z różnych przedmiotów, apeli, występów okolicznościowych, kiermaszu. Aby sprostać wymaganiom grono pedagogiczne intensywnie brało udział w szkoleniach i warsztatach. Formy te zostały wsparte  uruchomieniem „Gminnej Sieci Współpracy w Czersku”, której założycielem i koordynatorem był dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych w Czersku p. Leszek Mroziński. Sieć ta połączyła w zespół pracowników oświaty z całej gminy. Placówki delegowały na spotkania sieci specjalistów i osoby zainteresowane daną dzidzią technologiczną. Założenia sieci były jasno określone i zawierały tematykę związaną z: tworzeniem filmów , drukiem 3d i okularami vr. Spotkania miały charakter wykładowo – warsztatowy z prezentacjami osiągnięć z danej dziedziny.

Następną formą „Sieć 12” – organizowaną i przeprowadzoną przez Pomorski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Słupsku. Tematyka tej formy była dedykowana nowoczesnej technologii i drukowi 3d. Podczas zajęć teoretyczno – warsztatowych uczestnicy poznali nowe metody pracy z platformami internetowymi. Prowadzone zajęcia miały również charakter praktyczny, który to wymagał od uczestników stworzenia własnego projektu 3d.

Zajęcia wpierane technologia vr i druk 3d był w naszej szkole nowością. Obcowanie z technologią na „wyciągnięcie ręki”  sprawiał, iż można było przedstawić taką formę zajęć, które bez tych nowinek technologicznych nigdy by się nie odbyły np. zwiedzanie zagranicznych budowli, czy skok ze spadochronem.

Program Aktywna Tablica pozwolił doposażyć placówkę w nowoczesny ekran –tablicę multimedialną. Pozwolił również otworzyć cztery pracownie i wyposażyć je w komputery przenośne wraz ze specjalistycznym oprogramowaniem. Pozyskano również dwa tablety z aplikacją wpierającą komunikację.

Zakupione oprogramowanie pozwala specjalistom na szerokie spektrum pomocy w poprawie rozwoju mowy, komunikacji. Umożliwia również  szerokie wparcie w realizacji zajęć rewalidacyjnych.

Uczniowie wykonując prace plastyczno –techniczne korzystają z zaplecza materiałowego i narzędzi zakupionych z funduszy pozyskanych  z programów Aktywna Tablica i Laboratoria Przyszłości.

Realizując założenia programów placówka powołała zespół nauczycieli i specjalistów oraz wyłoniła lidera.  Zespół realizując zadania programu składał miesięczne raporty z realizacji zadań. Niniejsze raporty wzbogacone dokumentacją fotograficzną z wyżej wymienionych zadań zostały umieszczone na stronie internetowej szkoły: www.zssczersk.pl.

Zespół LP/AT