Archiwa

ZDALNE NAUCZANIE – KOMUNIKAT DLA RODZICÓW

 Drodzy rodzice i uczniowie                                                                                                                         Czersk,19.10.2020 r.

Wobec rosnącej liczby zachorowań na wirus SARS-COV-2 w powiecie chojnickim, w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo naszych uczniów, w dniu dzisiejszym otrzymałem zgodę organu prowadzącego na przejście dla całego Zespołu Szkół Specjalnych w Czersku w tryb nauczania zdalnego w okresie od 20.10. 2020 r do 30.10.2020 r. włącznie.

W związku z tym wszyscy uczniowie naszej szkoły od wtorku 20.10.2020 r. przechodzą na tryb nauczania na odległość. W takiej samej formule będą również prowadzone: nauczania indywidualne, wczesne wspomaganie rozwoju oraz terapia w programie „Za życiem”.
– Od wtorku 20.10.2020 r publikujemy na szkolnej stronie internetowej materiały edukacyjne dla uczniów każdej klasy.

– Zdalne nauczanie prowadzimy z zachowaniem tygodniowego planu zajęć dla poszczególnych klas.

– Wychowawcy klas monitorują właściwy przebieg pracy zdalnej w swoim oddziale. Na bieżąco kontaktują się z rodzicami.

-Zgłaszają dyrektorowi kłopoty w zakresie pracy zdalnej u swoich uczniów. Dbają o właściwy przepływ informacji. Wszelkie pytania i wątpliwości w szczególnie trudnych przypadkach kierują do dyrekcji.

– Nauczyciele mają możliwość weryfikacji dotychczas stosowanego programu nauczania tak, by dostosować go do kształcenia na odległość. Przygotowując tygodniowy zakres materiału dla poszczególnych klas, uwzględniamy m.in.: równomierne obciążenie ucznia zajęciami w danym dniu, zróżnicowanie tych zajęć, możliwości psychofizyczne uczniów oraz ograniczenia wynikające ze specyfiki zajęć.

– Dostęp do materiałów edukacyjnych dla każdej klasy na szkolnej stronie internetowej
będzie zabezpieczony hasłem. Hasła dostępu przekażą rodzicom wychowawcy klas.

– W czasie zdalnego nauczania zapewniamy rodzicom możliwość kontaktu i konsultacji z nauczycielami poprzez bezpośredni kontakt telefoniczny lub pocztą e-mail z wychowawcą klasy.
– Bardzo proszę aby rodzice na miarę indywidualnych potrzeb wspomagali swoje dzieci w odczytywaniu w przesłanych materiałach poleceń i instrukcji nauczycieli.

Serdecznie pozdrawiam:

Dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych w Czersku Leszek Mroziński