Archiwa

KORONAWIRUS – INFORMACJE

  Szanowni Rodzice!

      W związku z pojawiającymi się w niektórych krajach europejskich przypadkami  zachorowań na koronawirusa informujemy, że podejmujemy w szkole następujące działania:

  1. Przeprowadzenie pogadanek z uczniami na godzinach wychowawczych na temat podstawowych zasad higieny związanych z zapobieganiem przenoszeniu się chorób wirusowych.
  2. Współpraca z pielęgniarką szkolną w zakresie utrwalania u uczniów zasad higieny związanych z zapobieganiem przenoszeniu się chorób wirusowych .
  3. Publikowanie instrukcji mycia rąk w łazienkach szkolnych.
  4. Monitorowanie zachorowań w szkole wśród uczniów i pracowników szkoły.

Prosimy, aby utrwalać z dziećmi zasady higieny związane z zapobieganiem przenoszeniu się chorób wirusowych (częste i skuteczne mycie rąk, ochrona podczas kaszlu i kichania).
W przypadku przeziębienia prosimy o nieprzysyłanie dzieci do szkoły. Pamiętajmy, że jeśli dziecko nie miało kontaktu z osobą chorą, nie ma powodu do obaw.
Jeśli jednak dziecko miało kontakt z osobą, która wróciła z terenów występowania koronawirusa i ma objawy grypopodobne, należy bezzwłocznie powiadomić najbliższą stację sanitarno-epidemiologiczną, zgłosić się do oddziału zakaźnego lub oddziału obserwacyjno-zakaźnego.
Rodzice dziecka do 8 roku życia, w przypadku nieprzewidzianego zamknięcia szkoły lub przedszkola mają prawo do zasiłku opiekuńczego (art. 32 ust.1 lit. A Ustawy z dnia 25 czerwca 1999 o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby lub macierzyństwa, Dz. U. 2017, poz. 1368).