Archiwa

Zakończenie III edycji Szkoły dla Rodziców.

W lutym zakończyliśmy III edycję Szkoły dla Rodziców i Wychowawców. Tym razem na zajęciach psychoedukacyjno-wspierających spotykało się kilka mam, zainteresowanych lepszym poznaniem rozwoju własnych dzieci i udoskonaleniem swoich umiejętności wychowawczych.

Program „Szkoła dla Rodziców i Wychowawców” jest programem rekomendowanym przez Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii. Opiera się na teorii systemowego ujęcia rodziny i podstawach psychologii komunikacji interpersonalnej. Wykorzystuje też podstawy teorii pedagogicznej „wychowania bez porażek” Thomasa Gordona, która promuje ideę wychowania opartego na tworzeniu prawidłowych relacji rodziców z dziećmi. Cykl 10 zajęć dotyczył m.in. radzenia sobie z emocjami własnymi i naszych pociech, prawidłowego określania granic, skutecznego chwalenia i nagradzania, zachęcania dzieci do samodzielności i współpracy, czy też uwalniania od odgrywanych przez nie niekonstruktywnych ról.

Podczas spotkań mamy miały możliwość podzielenia się codziennymi troskami wychowawczymi, uzyskania wsparcia i życzliwych porad od współuczestniczących rodziców, a także prowadzących – szkolnego pedagoga i psychologa.

Mamom, które systematycznie uczestniczyły w spotkaniach, serdecznie gratulujemy, dziękujemy za aktywny udział i życzymy dużo satysfakcji z wychowywania Waszych dzieci!

W kolejnym roku szkolnym planujemy przeprowadzić następną edycję Szkoły dla Rodziców, na którą już teraz zapraszamy. Bliższe informacje pojawią się w okresie bezpośrednio przed rozpoczęciem spotkań. Zachęcamy do kontaktu z pedagogami i psychologiem szkolnym.

Prowadzące: Emilia Wojcieszczyk – psycholog, Dorota Literska – pedagog