Archiwa

INFORMACJA O STRAJKU NAUCZYCIELI NASZEJ SZKOŁY

Szanowni Rodzice

Informuję, że z dniem 12.04.2019 r. (piątek) większość nauczycieli naszej szkoły przystępuje do strajku ogłoszonego przez związki zawodowe. W związku z tym od dnia 12.04.2019 r do odwołania nie będą odbywać się zajęcia dydaktyczne.

Zwracam się do państwa z prośbą o rozpatrzenie możliwości zapewnienia swojemu dziecku opieki.

Dzieciom, które przyjadą do szkoły zapewnimy opiekę.

Informacja dla rodziców uczniów klasy III gimnazjum.

Egzamin gimnazjalny 10, 11, 12 kwietnia 2019 r. odbywa się planowo.

Uczniowie  kl. III gim. obowiązkowo przychodzą do szkoły na godz. 800.

Informacja dla rodziców uczniów kl. VIII szkoły podstawowej.

Egzamin ósmoklasisty w naszej szkole odbędzie się planowo 15, 16, 17 kwietnia 2019 r. Uczniowie kl. VIII obowiązkowo przychodzą do szkoły o godz. 800.

Informacja dla rodziców uczniów kl. I – VII szkoły podstawowej.

Przypominam, że zgodnie z ustaleniami podjętymi na początku roku szkolnego dni 15, 16, 17 kwietnia br. zostały wskazane jako dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych dla uczniów kl. I-VII szkoły podstawowej.

Wszystkie informacje dotyczące strajku będą zamieszczane na bieżąco na stronie internetowej szkoły. Komunikaty będą również wywieszane na drzwiach szkoły.

 

Dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych w Czersku

Leszek Mroziński