Archiwa

Światowe Dni Wiedzy o Zespole Downa.

W tygodniu 18-22. marca 2019 roku po raz kolejny obchodziliśmy w naszej szkole Światowe Dni Wiedzy o Zespole Downa.

W czasie wybranych zajęć lekcyjnych uczniowie wykonywali prace plastyczne i techniczne wykorzystujące motyw kolorowych skarpetek nie do pary – symbolu dodatkowego chromosomu 21 w genotypie osoby z zespołem Downa. Wychowawcy klas przeprowadzili krótkie pogadanki poruszające tematykę akceptacji dla inności i wzajemnej tolerancji. Na znak solidarności z osobami z zespołem Downa założyliśmy również kolorowe, nie pasujące do siebie skarpetki.

W tych dniach w sposób szczególny przypominaliśmy sobie zasadę, zgodnie z którą to, że się różnimy, przy odrobinie wzajemnej życzliwości i wsparcia może nas ubogacać.

Klasy najbardziej zaangażowane w akcję zostały nagrodzone dyplomami.

Wszystkim uczniom i nauczycielom dziękujemy za udział w tym przedsięwzięciu!

Akcję zorganizowały: Emilia Wojcieszczyk, Dorota Literska, Kamila Jażdżewska