Archiwa

Podsumowanie Projektu Edukacyjnego

W maju br. z sukcesem zakończyliśmy realizację Projektu Edukacyjnego pn. „Lekcje z klasą. Jak odczytywać emocje?” Przystąpienie do projektu umożliwiło wsparcie uczniów w rozwoju kompetencji społecznych i emocjonalnych. Młodzież trenowała umiejętność krytycznego myślenia i samodzielnego poszukiwania odpowiedzi.

W trakcie zajęć uczniowie mogli odkrywać swój potencjał i pasję, a przede wszystkim rozwinąć naturalną ciekawość. Zagadnienia projektu wzbogaciły i poszerzyły dotychczasową wiedzę i umiejętności naszych uczniów. Uczestnicy nabyli nowych kompetencji, tj.: kreatywność, otwartość, myślenie krytyczne, empatia czy umiejętność współpracy. Dzięki tym zdolnościom mogą łatwiej zrozumieć świat i skuteczniej w nim działać. Nauczyciel, korzystając z metody projektowej, wzmocnił umiejętność współpracy uczniów w klasie, a także swoje kompetencje organizacyjne. Po zrealizowaniu projektu otrzymaliśmy od Fundacji Uniwersytet Dzieci pamiątkowe dyplomy oraz certyfikat dla nauczyciela.