Archiwa

Piękna i Bestia

Dnia 6 kwietnia 2017 r. zespół edukacyjno-terapeutyczny C oraz drużyna harcerska wyjechali do kina „Helios” na film pt.”Piękna i Bestia”.

W ramach „Kina na Temat Junior” przed pokazem odbyła się pogadanka tematyczna. Wycieczka miała na celu:                                           – integrację grupy,                                                                                                                                                                                                                   – kształtowanie nawyków kulturalnego zachowania się w miejscach publicznych oraz w pociągu,                                                                       – kształtowanie wrażliwości estetycznej poprzez aktywny odbiór sztuki filmowej.

Wycieczkę zorganizowały K.Wilczewska oraz A.Meyer.