Archiwa

Jak się nie bać tego, co nowe?

W styczniu uczniowie oddziału „C” szkoły przysposabiającej do pracy rozpoczęli realizację projektu edukacyjnego pn. „Lekcje z klasą. Jak odczytywać emocje?”. Temat pierwszych zajęć brzmiał: „Jak się nie bać tego, co nowe?” Głównym założeniem było uzmysłowienie uczniom, jak podejmowane przez nich działania wpływają na ich samopoczucie i oswajanie się z nową sytuacją.

Podczas zajęć obejrzeliśmy ciekawy miniwykład w postaci krótkiego filmu będącego wprowadzeniem do tematu lekcji, a po nim rozpoczęliśmy klasową dyskusję. Następnie przeprowadziliśmy zabawę ruchową pt. „Zmiany mają różne oblicza”. Później przyszedł czas na pracę w grupach. Na koniec, w trakcie tzw. rundki, uczestnicy podsumowali zajęcia odwołując się do skojarzeń i własnych emocji. 

Małgorzata Babińska