Archiwa

Konkurs „PORCJA POZYTYWNEJ ENERGII”

Od stycznia br. uczniowie oddziału „b” szkoły podstawowej brali udział w konkursie, który był częścią programu edukacyjnego pod nazwą PORCJA POZYTYWNEJ ENERGII. Organizatorem konkursu był Crispy Natural w Kaliszu. Patronat nad konkursem objął Rzecznik Praw Dziecka. Program został przeznaczony dla uczniów przedszkoli i szkół podstawowych na terenie całej Polski i obejmował takie dziedziny jak nauka, kultura i sztuka. Głównym celem konkursu była edukacja i kształtowanie u dzieci, ich rodziców i nauczycieli właściwych nawyków żywieniowych polegających na spożywaniu warzyw i owoców. Projekt jednocześnie aktywizował szkołę i przedszkola do podejmowania tematu o znaczeniu społecznym, przekazywał wiedzę, ale także pozwalał budować indywidualne umiejętności każdego z uczniów. Techniki konkursowe miały za zadanie rozwijać w uczestnikach zdolności plastyczne, organizacyjne oraz uczyć pracy zespołowej.

Niezbędnym warunkiem wzięcia udziału w konkursie było uprzednie przeprowadzenie przez nauczyciela zajęć lekcyjnych w oparciu o zestaw materiałów edukacyjno – dydaktycznych, dostarczonych przez organizatora po dokonaniu rejestracji klasy na stronie internetowej konkursu.

Konkurs polegał na przygotowaniu wystawy prezentującej prace plastyczne uczniów o tematyce społecznej: „Warzywa i owoce – spożywam codziennie”. Prace plastyczne zostały wykonane wieloma różnymi technikami i zaprezentowane całej społeczności szkolnej.

Opiekę nad uczniami podczas udziału w konkursie objęła Małgorzata Babińska.