Archiwa

Komunikat – Rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021

                                                                                                                                                        Czersk, 28.08.2020 r.

 

Drodzy Rodzice, Nauczyciele i Uczniowie

Zajęcia  dydaktyczno-wychowawcze  w szkołach  rozpoczną się  w tym roku szkolnym     1 września. Kierując  się troską  o bezpieczeństwo uczniów i nauczycieli, mając na uwadze obowiązujące przepisy i zalecenia sanitarne, w tym roku, szkoły nie będą mogły zorganizować tradycyjnych, uroczystych akademii dla całej społeczności szkolnej.

1 września 2020r. uczniowie spotkają się o godz. 900 z wychowawcami klas zgodnie z przygotowanym harmonogramem w wyznaczonych salach z zachowaniem środków bezpieczeństwa sanitarnego.

Rodzice przyprowadzający dziecko do szkoły proszeni są  o pozostanie przed budynkiem szkoły.

W przypadku klas I-III oraz oddziału zetd  uczeń, jeśli to konieczne, może wejść do szkoły z jednym rodzicem. Przypominamy o obowiązku noszenia maseczek na terenie szkoły przez osoby dorosłe. Wchodząc na teren szkoły określonym wejściem należy zdezynfekować ręce i kierować się do wyznaczonej sali. Dla podniesienia stopnia bezpieczeństwa proszę aby uczniowie przechodząc przez korytarz założyli maseczki.

Spotkanie z wychowawcą potrwa około 30 minut. Wychowawca zapozna uczniów z planem lekcji oraz udzieli wszelkich informacji dotyczących organizacji pracy szkoły zgodnie zaleceniami sanitarnymi. Po zakończonym spotkaniu wychodzimy ze szkoły tą samą drogą z zachowaniem dystansu społecznego wracamy do domów.

Serdecznie pozdrawiam

Dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych w Czersku    

Leszek Mroziński

 

Rozpoczęcie roku szkolnego  01.09.2020 r. godz. 900

Harmonogram spotkań z wychowawcami.

WEJŚCIE DO SZKOŁY  PRZY SALI DO REHABILITACJI

KLASA I -II sala nr 2   wychowawca J. Patenkiewicz

KLASA III    sala nr 8    wychowawca  A. Schulz

KLASA zetd  sala nr 10 wychowawca A. Bartkowska

KLASA IV     sala nr 30 wychowawca A. Grzelak

KLASA V      sala nr 9 wychowawca D. Stosik-Prill

KLASA zeta sala P8 wychowawca E. Jagielska

KLASA zete sala nr 20 wychowawca K. Bober

KLASA zetf sala nr 25 wychowawca A. Stosik

WEJŚCIE GŁÓWNE 

KLASA VI   sala nr 22 wychowawca P. Lepak

KLASA VII          sala nr 27 wychowawca S. Połom

KLASA VIII        sala nr 23 wychowawca M. Miętka

KLASA zet c  sala nr  19 wychowawca K. Wilczewska

KLASA zet b       sala nr 1 wychowawca L. Elas

KLASA PDP A     sala nr 34 wychowawca A. Osowska

KLASA PDP B   sala nr 29 wychowawca A. Bernady

KLASA PDP C sala nr 28 wychowawca J. Grabańska