Archiwa

XX Pomorski Konkurs Plastyczny pn. „Ziemia Kaszubska Słoneczna i Czysta”

W marcu sześcioro uczniów naszej szkoły wzięło udział w XX Pomorskim Konkursie Plastycznym pn. „Ziemia Kaszubska Słoneczna i Czysta”.

Tegoroczny konkurs stanowi jubileuszową edycję pod hasłem „100 – lecia powrotu Kaszub do Polski”. Organizatorem konkursu jest Centrum Kultury i Biblioteki im. Jana Karnowskiego w Brusach. Impreza ma na celu budowanie trwałej więzi emocjonalnej z krajem ojczystym i regionem; uczestnictwo w wydarzeniach związanych z obchodami stulecia odzyskania niepodległości poprzez łączenie wiedzy historycznej i wyobraźni plastycznej; promowanie obchodów stulecia w województwie pomorskim i regionie; rozwijanie wrażliwości estetycznej inspirowanej specyficzną kulturą i krajobrazem Kaszub; popularyzację architektury i zabytków miast i wsi regionu Kaszub. Konkurs przeznaczono dla uczestników do 20 r. ż. Uczestnikami konkursu zostali: Bożena Wiśniewska (PDP A), Kinga Gołąbek (PDP C), Justyna Brzezińska (zet b), Alicja Dobrowolska (zet b), Krystian Czapiewski (zet b) i Karol Hetmański (zet b). Uczniowie wykonali prace w technice rysunkowej i malarskiej, przedstawiając zabudowania charakterystyczne dla regionu kaszubskiego oraz przyrodę Kaszub. Opiekę nad uczniami sprawowała p. Małgorzata Babińska. Czekamy na decyzję jury, a uczestnikom życzymy POWODZENIA!