Archiwa

Komunikat Dyrektora szkoły

Drodzy rodzice i uczniowie                                                                                              Czersk,26.03.2020 r.

 

Od poniedziałku 23.03.2020r. publikujemy na szkolnej stronie internetowej materiały edukacyjne dla uczniów.

Zdalne nauczanie prowadzimy z zachowaniem tygodniowego planu zajęć dla poszczególnych klas.

Wychowawcy  klas monitorują właściwy przebieg  pracy zdalnej w swoim oddziale.  Na bieżąco kontaktują się z  rodzicami. Zgłaszają dyrektorowi kłopoty w zakresie pracy zdalnej u swoich uczniów. Dbają o właściwy przepływ informacji. Wszelkie pytania i wątpliwości  w szczególnie trudnych przypadkach kierują do dyrekcji.

W związku z wprowadzonymi regulacjami prawnymi dotyczącymi szczególnych ograniczeń w zakresie przemieszczania się osób nie możemy wysyłać materiałów pocztą tradycyjną oraz nie możemy przekazywać materiałów do odbioru w szkole.  Zdalne nauczanie będzie oparte o publikowanie materiałów na szkolnej stronie internetowej. W przypadku nauczycieli realizujących  terapię wczesnego wspomagania rozwoju oraz zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze materiały dla dzieci będą przekazywane na zasadach ustalonych  w czasie rozmów telefonicznych z rodzicami.

Wychowawcy klas w rozmowach telefonicznych z rodzicami będą informować  o planowanych sposobach oceniania.

Serdecznie pozdrawiam:

Dyrektor ZSS w Czersku

Leszek Mroziński