Archiwa

MOJE ŻYCIE, MÓJ WYBÓR

Od kwietnia do czerwca br. przeprowadziłyśmy z klasą II gimnazjum cykl 10 zajęć grupowych z programu profilaktycznego „Moje życie, mój wybór”, przeznaczonego dla młodzieży w wieku 13-16 lat z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim. Program został opracowany przez zespół doświadczonych profilaktyków współpracujących z Fundacją Poza Schematami w ramach zadania Narodowego Programu Zdrowia finansowanego przez Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii. Głównym celem programu profilaktycznego „Moje życie, mój wybór” jest rozwinięcie wiedzy i umiejętności, które zgodnie z wynikami badań, pomagają w zapobieganiu sięgania w przyszłości po narkotyki i inne środki psychoaktywne przez młodzież. W poniedziałek 18 czerwca odbyło się ostatnie spotkanie podsumowujące w formie gry grupowej.

Program zrealizowały: Justyna Grabańska, Kamila Jażdżewska, Emilia Wojcieszczyk