Archiwa

Odkrywamy świat.

Podczas zajęć funkcjonowania w środowisku dzieci z zespołu edukacyjno-terapeutycznego „c” wykonywały różnego rodzaju eksperymenty z przedmiotami codziennego użytku. Głównym celem było rozwijanie kreatywnego myślenia u dzieci,  rozbudzanie i rozwijanie zainteresowań uczniów zjawiskami spotykanymi w codziennym życiu,  motywowanie do wykonywania różnych zadań wychodzących poza ramy typowego przyswajania wiedzy oraz zachęcenie do obserwacji i poznawania otaczającego nas świata. Zajęcia przeprowadziła K.Wilczewska

Eksperymenty wykonywane przez uczniów:

zakładanie eksperymentalnej hodowli fasoli w słoiku,

zakładanie eksperymentalnej hodowli soli w słoiku,

tworzenie sztucznego śniegu,

tworzenie piasku kinetycznego,

tworzenie piany,

rysowanie pianą na brystolu,

barwienie tulipanów i kapusty pekińskiej,

„Czy rośliny piją wodę?”,

„Wędrująca woda”,

wykonywanie kleju z mąki,

wykonanie globusa z balona.