Archiwa

Sprawozdanie z realizacji Programu „Aktywnej Tablicy” i „Laboratoriów Przyszłości” na rok szkolny 2023/2024 – drugi semestr.

W drugim semestrze roku szkolnego 2023/24 zrealizowano między innymi:

 1. Wykorzystanie sprzętu multimedialnego:
 • posiedzenia Rady Pedagogicznej, posiedzenia Rady Rodziców
 • szkolenie z zakresu kształcenia oceniającego
 • uroczystości i apele szkolne
 • zawody sportowe- turniej Bocce
 • zajęcia multimedialne- korzystanie z technologii VR

 • Wykonywanie dokumentacji fotograficznej:
 • dokumentacja fotograficzna szkolnych wycieczek, pikniku plastycznego, imprez szkolnych
 • dokumentacja udziału uczniów podczas różnorodnych konkursów, wyjazdów sportowych
 • dokumentacja realizacji AT i LP
 • Przygotowywano uczniów do występów wokalnych, wokalno-tanecznych, recytatorskich
 • Przeprowadzono cykl ćwiczeń praktycznych dla uczniów z zakresu fotografii
 • Przeprowadzono konkursy, w których podczas realizacji wykorzystano zaplecze materiałów i narzędzi
 • Podczas zajęć kształcących kreatywność nauczyciele wraz z uczniami „na bieżąco” korzystali z materiałów zakupionych w ramach obu programów

Zespół „Aktywna Tablica” i „Laboratoria Przyszłości” na czele z dyrekcją na bieżąco monitorowali tygodniową realizację godzin.

#LaboratoriaPrzyszłości  #LaboratoriaPrzyszlosci

Zespół LP i AT