Archiwa

Jak wydobywa się emocje?

„Jak wydobywa się emocje?” to pytanie, na które szukaliśmy odpowiedzi w ramach projektu edukacyjnego pn. „Lekcje z klasą. Jak odczytywać emocje?” Młody człowiek uczy się rozpoznawać i wyrażać swoje emocje, jednak nie zawsze potrafi znaleźć właściwy i społecznie akceptowany kanał ujścia zarówno uczuć przyjemnych, jak i nieprzyjemnych.

Na zajęciach uczestnicy przekonali się, że emocje można wyrażać na różne sposoby. Łączyli emocje z sytuacjami życia codziennego, co uwrażliwiło ich na uczucia innych ludzi i nauczyli się nazywać emocje, które towarzyszą różnym wydarzeniom. Poprzez ekspresję muzyczną i plastyczną dowiedzieli się, że pomocne w wyrażaniu uczuć są nie tylko słowa, ale także dźwięki, kolory, ruch. Ponadto mogli wybrać komfortowy dla siebie sposób wyrażania podstawowych emocji na podstawie własnych obserwacji i doświadczeń. 

Małgorzata Babińska