Archiwa

Sprawozdanie z realizacji Programu „Aktywnej Tablicy” i „Laboratoriów Przyszłości” na rok szkolny 2023/2024 – pierwszy semestr.

 • Wykorzystanie sprzętu multimedialnego:
 • uroczystości i apele szkolne
 • szkolenie z alternatywnych metod komunikacji
 • zawody sportowe
 • posiedzenia Rady Pedagogicznej, posiedzenia Rady Rodziców
 • zajęcia multimedialne                                                                                                                                                                                           

 • Wykonywanie dokumentacji fotograficznej:
 • dokumentowano udział uczniów w konkursach
 • wykonywano fotografie klasowe
 • foto budka
 • realizacja foto-dokumentacji imprez szkolnych
 • dokumentacja realizacji AT i LP
 • Przygotowywano uczniów do występów wokalnych, wokalno-tanecznych, recytatorskich
 • Przeprowadzono zajęcia szkoleniowe z obsługi sprzętu multimedialnego
 • Przeprowadzono cykl zajęć otwartych:
 • Fotografia – pierwsze kroki
 • Fotografia – podstawowe zagadnienia i ciekawostki
 • Fotografia – fotografowanie z przyjemności
 • Kuchenka, lub piekarnik – moje narzędzie pomagające w efektywnej pracy
 • Lodówka – magazyn spożywczych rozmaitości
 • Przeprowadzono szkolenie z zakresu obsługi programów z platform mTalent i Dzwoneczek
 • Przeprowadzono konkursy, w których podczas realizacji wykorzystano zaplecze materiałów i narzędzi (konkurs Anielski, konkurs na ozdobę Bożonarodzeniową,
 • Babcia i Dziadek mnie inspirują, projekt pocztówki wigilijnej, zimowo-świąteczna zakładka do książki)
 • Podczas zajęć kształcących kreatywność nauczyciele wraz z uczniami „na bieżąco” korzystali z materiałów zakupionych w ramach obu programów

Zespół „Aktywna Tablica” i „Laboratoria Przyszłości” na czele z Dyrektorem na bieżąco monitorowali tygodniową realizację godzin.

W pierwszym semestrze zostały zrealizowane założone cele programu.

#LaboratoriaPrzyszłosci #LaboratoriaPrzyszlosci

Zespół LP i AT