Archiwa

„Laptop dla ucznia”

11.10.2023 r. w ramach Programu „Laptop dla ucznia” nastąpiło przekazanie komputerów uczniom klas IV Szkoły Podstawowej Nr 3 Specjalnej w Zespole Szkół Specjalnych w Czersku.

W związku z realizacją umowy przekazania komputerów przenośnych typu laptop zawartą pomiędzy Ministrem Cyfryzacji a Powiatem Chojnickim do naszej placówki trafiło 11 laptopów firmy ASUS .

W ramach Programu „Laptop dla ucznia” każdy uczeń IV klasy szkoły podstawowej dla której Organem Prowadzącym jest Powiat Chojnicki otrzymał komputer.

Program „Laptop dla ucznia” jest rządową inicjatywą, której celem jest wsparcie dzieci i młodzieży w rozwoju kompetencji cyfrowych. Realizowany przez Ministerstwo Cyfryzacji program zakłada, że każdy uczeń IV klasy szkoły podstawowej w Polsce otrzyma na własność bezpłatny laptop. Sprzęt może być wykorzystany do nauki, rozwoju kompetencji cyfrowych oraz talentów i zainteresowań.