Archiwa

Uczniowski Budżet Obywatelski 

W kwietniu tego roku, Starostwo Powiatowe w Chojnicach wprowadziło Uczniowski Budżet Obywatelski. Wszystkie szkoły publiczne, których organem prowadzącym jest Powiat Chojnicki miały możliwość uzyskania 10 tysięcy złotych na dowolny, zaproponowany projekt.

Samorząd Uczniowski naszej szkoły opracował projekt o nazwie „Śpiewam i pokazuję – na scenie występuję”. Celem projektu jest stworzenie przestrzeni umożliwiających rozwój komunikacji alternatywnej oraz talentów artystycznych naszych uczniów. Za otrzymane środki możliwe było kupno: programów multimedialnych Makaton, wielkoformatowych tablic AAC, mobilnych ścianek moderacyjnych oraz mnóstwo stałych elementów scenograficznych. 

LINK DO FILMIKU UBO W NASZEJ SZKOLE

https://zssczersk-my.sharepoint.com/personal/k_bober_zssczersk_pl/_layouts/15/stream.aspx?id=%2Fpersonal%2Fk%5Fbober%5Fzssczersk%5Fpl%2FDocuments%2FPROJEKT%20%C5%9APIEWAM%20I%20POKAZUJ%C4%98%20%2D%20NA%20SCENIE%20WYST%C4%98PUJ%C4%98%2Emp4&ct=1686828547600&or=OWA-NT&cid=3c0d9e1d-8b47-bfbc-b697-11c7a1e9eddf&ga=1