Archiwa

Laboratorium Przyszłości.

Miesiąc marzec był dla części grona miesiącem intensywnego szkolenia swoich umiejętności teoretycznych i praktycznych w druku 3d. Nauczyciele uczestniczyli w wykładach on- line oraz wykonywali projekty 3d za pomocą platformy internetowej. Tę formę doskonalenia „Laboratorium Przyszłości. Wstęp do projektowania 3d” zorganizował i przeprowadził PODN w Słupsku. Słuchacze na zakończenie tworzyli samodzielne projekty, które to przesyłali do weryfikacji wykładowcy. Ta forma szkolenia pozwoliła rozwinąć umiejętności w samodzielnym wykonaniu projektów 3d gotowych do druku.

Upłynął kolejny miesiąc realizacji programów AT i LP. Grono pedagogiczne w kwietniu przygotowało apel z okazji Wielkanocy podczas, którego wykorzystano sprzęt zakupiony w ramach realizacji AT i LP. Bogato zdobione stroje i dekoracja wykonywana na zajęciach wraz z uczniami uświetniło przedstawienie. Wykonując te prace nauczyciele w większości wykorzystywali zaplecze materiałowe nabyte w ramach programów. Odbyło się również spotkanie robocze sieci współpracy „ Sieć12”. Lider Pani Władysława Hanuszkiewicz na miesiąc kwiecień zaplanowała i zorganizowała zajęcia z tematyki wykonywania projektów i przygotowania go do druku 3d. Prowadzący Pan Marek Wróblewski przedstawił platformę internetową do wykonywania projektu i ścieżkę przygotowania go do wydruku. Po zajęciach została wykonana ewaluacja i zakończono działanie sieci współpracy „Sieć12”.

Zespół LP/AT