Archiwa

Aktywna Tablica oraz Laboratoria Przyszłości

Realizując zadania w programach Aktywna Tablica oraz Laboratoria Przyszłości grono pedagogiczne zostało przeszkolone w zakresie użytkowania nowoczesnej technologii. Nowoczesne oprogramowanie wspierające rozwój mowy, zajęcia specjalistyczne w szerokim spektrum swoich możliwości ubogaca pracę terapeutów. Oprogramowanie w trybie on- line i off- line pozwala pracować, ubogacać lekcje nawet, w krótkich jej interwałach, bez zbędnego oczekiwania.

Przed feriami zimowymi odbyło się szkolenie z podłączania i obsługi nagłośnienia. Przeszkolone osoby posługiwały się sprzętem podczas Szkolnych Jasełek. Obsługa wymaga dużych umiejętności, ale daje wiele satysfakcji po udanym nagłośnieniu przedstawienia.

Czas karnawału w Zespole Szkół Specjalnych był czasem bardzo pracowitym. Grono pedagogiczne przygotowało „Mamy Talenty”. Wiele placówek uczestniczyło w prezentacjach dzięki nowoczesnemu systemowi nagłośnienia, dzięki któremu mogli bez przeszkód zaprezentować swoje zdolności.

Kolejnym ważnym wydarzeniem był bal karnawałowy. Ogromnym wsparciem dla osób przygotowujących dekoracje i stroje okazały się materiały i narzędzia pozyskane z projektów Aktywna Tablica i Laboratoria Przyszłości.

Miesiąc luty to także kolejne spotkanie sieci współpracy. Sieć 12 organizowana przez Pomorski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Słupsku, której koordynatorem i głównym prowadzącym jest p. Władysława Hanuszkiewicz przeszkoliła pracowników, wzbogaciła wiedzę o praktyczne umiejętności pracy z tablicą multimedialną i zasobami sieci Internet, aktywnie wspierającymi pracę nauczyciela na sprzęcie pozyskanym w programie Aktywna Tablica i Laboratoria Przyszłości.

Pod koniec miesiąca odbyło się trzecie spotkanie sieci współpracy- w Szkole Podstawowej w Łęgu, której koordynatorem jest p. Leszek Mroziński. Uczestnicy zapoznali się z pracą drukarki 3D na różnych przedmiotach. Sprzęt pomaga wzbogacić zajęcia edukacyjne o nowe pomoce, które są wykonywane samodzielnie.

Zespół LP/AT