Archiwa

Aktywna tablica, laboratoria przyszłości.

Miesiąc grudzień minął nam na przygotowywaniu i realizacji różnorodnych imprez w placówce i poza nią. Braliśmy udział w autopromocji szkoły wystawiając stoisko z własnoręcznie wykonanymi ozdobami podczas gminnych obchodów dnia Świętego Mikołaja. Wykonując te prace uczniowie wraz z nauczycielami korzystali z materiałów pozyskanych z programu Laboratoria Przyszłości.

Następnym ważnym wydarzeniem było zorganizowanie w placówce szkolnych „Jasełek”, w których wzięli udział uczniowie szkoły. Podczas przygotowań i prób oraz na uroczystym występie uczniów wspierał sprzęt nagłośnieniowy. Nowoczesne zestawy mikrofonowe pozwoliły nagłośnić uczniów w systemie bezprzewodowym. Dało to ogromne możliwości podczas zadań artystycznych prezentowanych przez uczniów.

W grudniu odbyło się spotkanie „ Gminnej Sieci Współpracy w Czersku”. Organizatorem tej formy współpracy szkół jest ZSS Czersk. Podczas warsztatowego spotkania omawiano zagadnienia dotyczące dokumentowania wydarzeń szkolnych w formie zdjęć i filmów. Poruszono kilka ważnych kwestii: przepisy RODO odnoszące się do praw autorskich, publikacji wizerunku, popełnianych błędów podczas wykonywania dokumentacji audio –video, używanego oprogramowania . Na zebraniu określono tematykę następnego spotkania oraz ustalono placówkę, w której odbędzie się kolejne zebranie warsztatowe.

Zespół LP / AT