Archiwa

“Przypominamy sobie, jak dokarmiać ptaki zimą”

W związku ze zbliżającą się zimą, uczniowie z zespołu edukacyjno-terapeutycznego a oraz c uczestniczyli w pogadance ntemat właściwego dokarmiania ptaków zimą. Stworzyli plakat mówiący o dobrych i złych nawykach dokarmiania naszych skrzydlatych przyjaciół. 

Na koniec wszyscy zgodnie stwierdzili, że bez pomocy wiele ptaków mogłoby nie przetrwać trudnych zimowych warunków i obiecali aktywnie włączyć się w prace na rzecz ptactwa.