Archiwa

Bałtyk bez granic

Nasza szkoła bierze udział w projekcie Bałtyk bez granic  

Objęte nim są województwa leżące nad Morzem Bałtyckim. Wiosną tego roku w Helu w warsztatach uczestniczyli nasi uczniowie Anastazja Szkatuła, Kasandra Szkatuła, Marta Babińska, Konrad Kułakowski. Głównym celem jest zwiększenie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży przez wykorzystanie metod aktywizujących. Wdrożenie innowacyjnych metod nauczania.  

Bardzo ciekawa forma i metody zachęciły nas aby zaprosić edukatorów FRUG tego projektu do naszej placówki. 

 30 listopada p. Wojtek i p. Mikołaj ( pracownicy Stacji Morskiej im Prof. Krzysztofa Skiby 

IOUG w Helu ) przeprowadzili u nas warsztaty dla klas 5-8 i PDP. 

Temat przewodni “Ochrona Bałtyku”. Zajęcia były bardzo ciekawe uczniowie brali aktywny udział . Chętnie wykonywali zadania, polecenia zadawali pytania.  Zobaczyli fokę, sieci, ciekawą prezentacje  o metodach ochrony Bałtyku oraz narzędzia.