Archiwa

Egzamin na kartę rowerową.

Uczniowie naszej szkoły w ostatnim czasie przygotowywali się do uzyskania karty rowerowej. Uczyli się na zajęciach technicznych przepisów ruchu drogowego.  

W pierwszym etapie uczniowie zmagali się z testem teoretycznym, który obejmował zagadnienia ze znajomości znaków drogowych, określania pierwszeństwa przejazdu na skrzyżowaniach, przepisów dotyczących rowerzystów, udzielania pierwszej pomocy. Test łatwy nie był, aby zdać należało uzyskać 80% poprawnych odpowiedzi. Drugi etap,  jazda praktyczna na rowerze, okazał się dla uczniów łatwiejszy. Aby zdać  egzamin praktyczny należało zaliczyć 90% przeszkód na torze jazdy.
Wszystkim, którym udało się przejść pozytywnie oba etapy – gratulujemy otrzymania karty rowerowej.
Bezpiecznej drogi.