Archiwa

Projekt: Bałtyk bez granic.

Projekt: Bałtyk bez granic 

Nasza szkoła bierze udział w projekcie „Bałtyk bez granic” 

Projekt ten zwiększa szansę edukacji dzieci i młodzieży poprzez wykorzystanie metod aktywizujących. Kończy się on 31.03.2023r. Dofinansowany jest przez Fundusz EOG (Islandia, Lichtenstein, Norwegia), WFOŚiGW w Gdańsku. Partnerami projektu są: 

     

Nasza szkoła już zaczęła korzystać z materiałów na zajęciach biologii, geografii, zajęciach rewalidacyjnych. Pomoce do prowadzenia lekcji otrzymała p. Ola Grzelak na szkoleniu w Helu, które odbyło się dniach 21-22 kwiecień. 2022r. Polecamy 🙂