Archiwa

Drodzy rodzice i uczniowie  

 

Czersk, 26.11.2021 r.

Drodzy rodzice i uczniowie

 

W dniu dzisiejszym otrzymałem zgodę organu prowadzącego na przejście dla 2 oddziałów Szkoły Podstawowej  w tryb nauczania zdalnego.

– oddział zet c   w okresie od 26.11. 2021 r. do 06.12.2021 r. włącznie,

– oddział zet a   w okresie od 29.11. 2021 r. do 03.12.2021 r. włącznie,

– Od 26.11.2021 r publikujemy na szkolnej stronie internetowej materiały edukacyjne dla uczniów  klasy zet c

– Od 29.11.2021 r publikujemy na szkolnej stronie internetowej materiały edukacyjne dla uczniów  klasy zet a

– Zdalne nauczanie prowadzimy z zachowaniem tygodniowego planu zajęć dla poszczególnych klas.

– Wychowawcy  klas monitorują właściwy przebieg  pracy zdalnej w swoim oddziale.  Na bieżąco kontaktują się z  rodzicami . Zgłaszają dyrektorowi kłopoty w zakresie pracy zdalnej u swoich uczniów. Dbają o właściwy przepływ informacji. Wszelkie pytania i wątpliwości  w szczególnie trudnych przypadkach kierują do dyrekcji.

– Nauczyciele mają możliwość weryfikacji dotychczas stosowanego programu nauczania tak, by dostosować go do  kształcenia na odległość. Przygotowując tygodniowy zakres materiału dla poszczególnych klas, uwzględniamy m.in.: równomierne obciążenie ucznia zajęciami w danym dniu, zróżnicowanie tych zajęć możliwości psychofizyczne uczniów oraz ograniczenia wynikające ze specyfiki zajęć.

– Dostęp do materiałów edukacyjnych dla każdej klasy na szkolnej stronie internetowej

będzie zabezpieczony hasłem. Hasła dostępu przekażą rodzicom wychowawcy klas.

– W czasie zdalnego nauczania zapewniamy rodzicom możliwość kontaktu i konsultacji z nauczycielami poprzez bezpośredni kontakt telefoniczny lub pocztą e-mail z wychowawcą klasy.

– Bardzo proszę aby rodzice na miarę indywidualnych potrzeb  wspomagali swoje dzieci w odczytywaniu  w przesłanych materiałach poleceń i instrukcji nauczycieli.

Serdecznie pozdrawiam:

Dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych w Czersku

Leszek Mroziński