Archiwa

Komunikat – Zajęcia wspomagające.

Drodzy rodzice                                                                              Czersk, 9.06.2021 r.

 

Na podstawie  rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki  od dnia 1 września  2021 r. do dnia 22 grudnia 2021 r. w publicznych i niepublicznych:

1) szkołach podstawowych, w tym szkołach podstawowych specjalnych  – dla uczniów uczęszczających do klas IV–VIII tych szkół,

2) szkołach ponadpodstawowych, w tym szkołach ponadpodstawowych specjalnych  – dla uczniów uczęszczających do wszystkich klas tych szkół,

– mogą być organizowane zajęcia wspomagające uczniów w opanowaniu i utrwalaniu wiadomości i umiejętności z wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego .

Zajęcia wspomagające mogą się odbywać w dniach nauki szkolnej po zakończeniu planowych zajęć szkolnych.

Udział uczniów w zajęciach wspomagających nie jest obowiązkowy – zajęcia będą organizowane dla chętnych uczniów.

W przypadku zainteresowania rodzica uczestnictwem dziecka w wyżej wymienionej formie zajęć wspomagających proszę , aby rodzice przekazywali deklaracje uczestnictwa dziecka do wychowawców klas w terminie do 25.06 2021 r.