Archiwa

“Uczymy się segregować odpady” 

Uczniowie zespołów edukacyjno-terapeutycznych b, c, d, e oraz klas 1-3 wzięli udział w zajęciach na temat problemu zwiększającej się liczby odpadów na świecie. Celem było utrwalenie wśród uczniów zasad segregacji śmieci za pomocą prelekcji oraz praktycznych wskazówek, pokazujących, co można zrobić z różnego rodzaju odpadami.  

Klasy zet b, c, d wykonały zadania on-line. Każdy uczeń otrzymał pakiet ćwiczeń do wykonania.  Podczas lekcji zostały poruszone takie tematy jak segregacja odpadów, recykling oraz zasady kultury segregacji.  Dzieci z klas 1-3 oraz z klasy zet e, podczas lekcji w szkole, wycięły papierowe kosze na śmieci, do których wklejały odpowiedni rodzaj odpadów.  Wszyscy uczniowie mocno zaangażowali się w lekcje. Zdecydowanie po takich ćwiczeniach nasi uczniowie zostali uwrażliwieni na poruszany na problem.