Archiwa

INFORMACJA O UBEZPIECZENIU

                                                                                                                                        Czersk,03.09.2020r.

Szanowni Rodzice,  

Informujemy, że w roku szkolnym 2020/2021 nasza szkoła tak jak w roku poprzednim  nie będzie organizować grupowego ubezpieczenia NNW dzieci i młodzieży.  Rodzic zawiera takie ubezpieczenie indywidualnie. Nie możemy jako szkoła pośredniczyć w ubezpieczeniu grupowym i tym samym decydować o wyborze oferty grupowego ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków, tzw. NNW szkolnego.  Chcąc zadbać o ciągłość ochrony należy zawrzeć polisę indywidualną na rzecz dziecka jak najszybciej.

Dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych w Czersku

Leszek Mroziński